Gümrük Yönetmeliği Ek:73 (İşlemleri Biten Posta Kolilerinin Teslim Kağıdı)

Course ID

EK 73

T.C.

BAŞBAKANLIK
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

……………….. Posta Gümrük Müdürlüğü

 

İşlemleri Biten Posta Kolilerinin

TESLİM KAĞIDI

Deklarasyon No.    : ……………………………….

 

Beyanname Tescil Tarihi ve No.: ……………………………….

 

Vezne Makbuz No. : ……………………………….

 

Koli Adedi             : ……………………………….

 

Yukarıda gösterilen ……………adet kolinin gümrük işlemi bitirilmiş olduğundan sahibine teslimi bildirilir.

 

Memur                                                Veznedar                                      Resmi Mühür

© Akif PARLATAN 500&1715