Gümrük Yönetmeliği (Madde 4 – 21) (Kişilerin Hak ve Yükümlülüklerine İlişkin Çeşitli Hükümler – Mülga )

Course ID

07.10.2009-27369 (Mükerrer) Resmi Gazete

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ

İKİNCİ KISIM

Kişilerin Hak ve Yükümlülüklerine İlişkin

Çeşitli Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü

(Mülga bölüm:RG-10/1/2013-28524)

(…)

© Akif PARLATAN 500&1715