Gümrük Yönetmeliği (Madde 560) (Gümrük Müdürlükleri ve Çalışma Zamanı)

Course ID

07.10.2009-27369 (Mükerrer) Resmi Gazete

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ

İKİNCİ KISIM

(Değişik kısım başlığı:RG-31/3/2010-27538)

Gümrük Müdürlükleri ve Çalışma Zamanı

Gümrük müdürlükleri ve çalışma saatleri

MADDE 560 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-31/3/2010-27538)

(1) Müsteşarlık kurumsal internet sayfasında yer alan gümrük müdürlükleri yetkilerine göre A ve B sınıfı gümrük müdürlükleri olarak iki sınıfa ayrılır. A sınıfı gümrükler, her türlü gümrük işlemlerini; B sınıfı gümrükler, yalnızca yolcu ve yolcu beraberinde gelen eşya ile Müsteşarlıkça belirlenen gümrük işlemlerini yapmaya yetkilidir.

(2) Her gümrükte günlük kanuni çalışma saatlerinin başlangıç ve sonu, iklim, mevsim ve o yerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Müsteşarlıkça belirlenir. Ancak, Müsteşarlıkça belirlenmeyen durumlarda ilgili Valilikçe yapılan düzenleme uygulanır.

© Akif PARLATAN 500&1715