Halı İhtisas Gümrük İdareleri

Course ID

Halı İhtisas Gümrük İdareleri

AB Menşeli Olmayan Halı İhtisas Gümrük İdareleri :
1- Isparta Gümrük Müdürlüğü

İlgili Mevzuat:

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 93) (Halıların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri)

© Akif PARLATAN 500&1715