Hariçte işleme rejimi kapsamında fatura kullanımı hk. (Genelge 2014/14)

Course ID

T.C

GUMRUK  VE TİCARET   BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     : 72093537/010.06.01

Konu      : Hariçte işleme rejimi  kapsammda  fatura kullanımı  hk.

GENELGE (2014/14)

Bakanlığımıza  intikal   eden olaylardan,   hariçte  işleme  rejimi  kapsamında   yurt dışına  gecici  olarak ihraç    edilen    esyanın    gümrük    işlemlerinde     ticari   fatura    istenilmesinin     zaman   kaybina    ve mağduriyetlere   neden oldugu  anlaşılmaktadır.

Gümrük  Kanunu’nun   135. maddesinde   hariçte   işleme  rejimi,  serbest  dolaşımdaki   eşyanın hariçte işleme  faaliyetlerine   tabi  tutulmak  üzere  Türkiye  Gümrük  Bölgesinden   geçici  olarak  ihracı  ve bu faaliyetler   sonucunda  elde  edilen  ürünlerin  ithal  vergilerinden   tam  veya  kismi  muafiyet  suretiyle yeniden  serbest dolasima  girisine  ilişkin hukümlerin  uygulandigi  rejim  olarak tanımlanmıştır.

Gümrük  Yönetmeligi’nin    115. maddesinde   ise  “Fatura”,   kesin  satışlarda,   satıcı  ve  diger  hallerde gonderici  tarafından   mahallinde  düzenlenmis  belge  olarak  tanımlanmakta   olup  fatura iceriginde  yer almasi gereken  asgari bilgiler  sayılmaktadır.

213   sayılı   Vergi   Usul   Kanununun    229.   maddesinde    “Fatura”,    satılan   emtia   veya  yapilan   iş karşılığında  müşterinin  borçlandığı   meblaği  göstermek  üzere  emtiayi  satan  veya  işi yapan  tüccar tarafından  müşteriye  verilen ticari  vesika  olarak tanımlanmaktadır.

Hariçte   işleme  rejimi   kapsamında   yurt   dışına  gecici   olarak  gonderilen   esyanın  kesin   satisi  veya mülkiyet    devri   soz   konusu    olmadığından    fatura   düzenlenmesine    gerek   bulunmamaktadır. Bu itibarla,   haricte   isleme  rejimi   kapsamında   gecici  ihraç  edilen  esyanın  çıkış  gümrük  islemlerinde, gecici   cikis:  yapilan  esyanın;   cinsini,   miktarını,   gümruk  islemlerine    esas  olacak  kiymetini   ve ayniyatına  iliskin  bilgileri  ihtiva eden bedelsiz  faturanın  düzenlenmesi  mümkündür.

Bilgi ve geregini  rica ederim

Ziya AL TUNYALDIZ
Bakan  a.
Müsteşar

DAGITIM: Gümrük   ve Ticaret  Bolge Müdürlükleri

© Akif PARLATAN 500&1715