Hizmet İhracatı (Genelge 2016/ 5)

Course ID

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı       :    85593407-010.06

Konu     :    Hizmet İhracatı

GENELGE (2016/…)

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan; bilgisayarlarda kullanılan veri ya da komut yüklü bilgi taşıyıcılarının ihracında, veri ya da komutların gümrük kıymetinin belirlenmesinde tereddüt hasıl olduğu görülmektedir.

Gümrük mevzuatı açısından konu ithalat boyutu ile Gümrük Yönetmeliğinin 54. maddesinde düzenlenmiş olup anılan maddede, “Bilgisayarlarda kullanılmak üzere ithal edilen veri ya da komutlar yüklü bilgi taşıyıcılarının gümrük kıymetinin belirlenmesinde, sadece taşıyıcı ortamın kendisinin maliyeti veya kıymeti esas alınır. Bu nedenle, taşıyıcı ortamın maliyet veya kıymetinden ayırt edilebilmesi  koşuluyla,  gümrük  kıymeti,  veri  veya  komutların  maliyet  veya  kıymetini içermez.

Bu maddede geçen;

a) Taşıyıcı ortam deyimi, entegre devreler, yarı iletkenler ve bu tür devre veya cihazlarla bütünlük oluşturan benzeri araç ve aletleri,

b) Veri veya komutlar deyimi, ses, sinematografik veya video kayıtlarını, kapsamaz.” denilmektedir. Bilindiği üzere; 4458 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde “Bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanacak gümrük kurallarını belirlemektir.” denilmektedir.

Bu  itibarla;  bilgisayarlarda  kullanılan  veri  ya  da  komut  yüklü  bilgi  taşıyıcılarının ihracat için gümrük idaresine beyan edilmesi durumunda gümrük beyannamesinde sadece veri ya da komutların içinde yer aldığı taşıyıcı ortamın (CD, DVD, flashdisk, harddisk gibi elektronik ortamlar ve basılı kağıt ortamlar) gümrük kıymeti yer alacak olup veri ya da komutların gümrük kıymeti, Gümrük Kanununun 1 inci maddesi kapsamında olmadığından beyan edilmeyecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞCI

Bakan a. Müsteşar

 

© Akif PARLATAN 500&1715