İhracat Beyannamelerinin Kapatılması (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

Course ID
12/06/2019

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-102.02

Konu: İhracat Beyannamelerinin Kapatılması

ÇOK ACELE      /      DAĞITIM YERLERİNE

  Ülkemiz ihracat hedeflerine ulaşılması açısından ihracat beyannamelerinin kapatma işlemlerinin geciktirilmeksizin yerine getirilmesi önem arz etmektedir.

Bu itibarla, bağlantı Gümrük Müdürlüklerinizde tescil edilmiş ihracat beyannamelerinin muayene dahil tüm işlemlerinin süratle tamamlanması ve işlemlerin hızlandırılması için azami özenin gösterilmesi yönünde beyanname sürecindeki tüm paydaşların bilgilendirilmesi hususlarında gereğini rica ederim .

e-imzalıdır

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

Bilgi İçin : BUKET ASAF Ticaret Uzmanı

© Akif PARLATAN 500&1715