İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2017/10440)

Course ID
27.06.2017-30107 Resmi Gazete

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2017/10440)

     Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 30.05.2017 tarihli ve 58606 sayılı yazısı üzerine,20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/6/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                  İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1– 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan ve ekli tablolarda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşısında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

TABLO 1

|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
|                  |                                |             GÜMRÜK VERGİSİ ORANI              |
|                  |                                |                     (%)                       |
|                  |                                |-----------------------------------------------|
|                  |                                | AB,   |       |       |       |       |       |
| G.T.İ.P.         | MADDE İSMİ                     | EFTA  | B-HER.| G.KORE| MLZY. | D-8   | D.Ü.  |
|------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0102.29.05.00.00 | Bibos veya Poephagus alt       | 26    | 26    | 26    | 26    | 26    | 26    |
|                  | cinsine ait olanlar            |       |       |       |       |       |       |
| 0102.29.21.00.00 | Kesimlik olanlar               | 26    | 26    | 26    | 26    | 26    | 26    |
| 0102.29.41.00.00 | Kesimlik olanlar               | 26    | 26    | 26    | 26    | 26    | 26    |
| 0102.29.51.00.11 | Ağırlığı 400 kg.ı geçenler     | 26    | 26    | 26    | 26    | 26    | 26    |
| 0102.29.51.00.19 | Diğerleri                      | 26    | 26    | 26    | 26    | 26    | 26    |
| 0102.29.61.00.11 | Ağırlığı 400 kg.ı geçen dişi   | 26    | 26    | 26    | 26    | 26    | 26    |
|                  | danalar                        |       |       |       |       |       |       |
| 0102.29.61.00.19 | Diğerleri                      | 26    | 26    | 26    | 26    | 26    | 26    |
| 0102.29.91.00.11 | Ağırlığı 400 kg.ı geçen erkek  | 26    | 26    | 26    | 26    | 26    | 26    |
|                  | danalar                        |       |       |       |       |       |       |
| 0102.29.91.00.19 | Diğerleri                      | 26    | 26    | 26    | 26    | 26    | 26    |
|------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

TABLO 2

|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                |       GÜMRÜK VERGİSİ ORANI            |
|                  |                                |              (%)                      |
|                  |                                |---------------------------------------|
|                  |                                | AB,   |       |       |       |       |
| G.T.İ.P.         | MADDE İSMİ                     | EFTA  | B-HER.| G.KORE| MLZY. | D.Ü.  |
|------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0201.10.00.00.00 | Karkas ve yarım karkas         | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    |
| 0201.20.20.00.00 | Çeyrek karkas (eşit olarak     | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    |
|                  | bölünmüş)                      |       |       |       |       |       |
| 0201.20.30.00.00 | Karkasın ön çeyrekleri         | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    |
|                  | (ayrılmamış veya ayrılmış)     |       |       |       |       |       |
| 0201.20.50.00.00 | Karkasın arka çeyrekleri       | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    |
|                  | (ayrılmamış veya ayrılmış)     |       |       |       |       |       |
| 0201.20.90.00.00 | Diğerleri                      | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    |
| 0202.10.00.00.00 | Karkas ve yarım karkas         | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    |
| 0202.20.10.00.00 | Çeyrek karkas (eşit olarak     | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    |
|                  | bölünmüş)                      |       |       |       |       |       |
| 0202.20.30.00.00 | Karkasın ön çeyrekleri         | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    |
|                  | (ayrılmamış veya ayrılmış)     |       |       |       |       |       |
| 0202.20.50.00.00 | Karkasın arka çeyrekleri       | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    |
|                  | (ayrılmamış veya ayrılmış)     |       |       |       |       |       |
| 0202.20.90.00.00 | Diğerleri                      | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    |
| 1001.19.00.00.00 | Diğerleri                      | 45    | 0     | 45    | 45    | 45    |
| 1001.99.00.00.11 | Adi buğday                     | 45    | 0     | 45    | 45    | 45    |
| 1001.99.00.00.12 | Mahlut                         | 45    | 0     | 45    | 45    | 45    |
| 1001.99.00.00.13 | Kaplıca (kızıl) buğday         | 45    | 0     | 45    | 45    | 45    |
| 1003.90.00.00.11 | Beyaz arpa                     | 35    | 0     | 35    | 35    | 35    |
| 1003.90.00.00.12 | Maltlık arpa                   | 35    | 0     | 35    | 35    | 35    |
| 1003.90.00.00.19 | Diğerleri                      | 35    | 0     | 35    | 35    | 35    |
| 1005.90.00.00.11 | Cin mısırı (patlamış mısır-    | 25    | 0     | 25    | 25    | 25    |
|                  | pop corn yapımında kullanılan  |       |       |       |       |       |
|                  | mısır)                         |       |       |       |       |       |
| 1005.90.00.00.19 | Diğerleri                      | 25(1) | 0     | 25(1) | 25(1) | 25(1) |
|------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|

© Akif PARLATAN 500&1715