İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/10)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Course ID
14/03/2020

Ticaret Bakanlığından: 14.03.2020-31068 Resmi Gazete

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/10)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 13/6/2018 tarihli ve 30450 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/10)’in 1 inci maddesindeki tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*)
8431.31.00.00.11 Boyu 1 metre ve üzeri asansör ışık perdesi (boy fotoseli) 25
8431.31.00.00.12 Asansör kılavuz rayları 2
8431.31.00.00.19 Diğerleri 4

*Brüt ağırlık

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
13/6/2018 30450

© Akif PARLATAN 500&1715