Kıymet Bildirim Formu (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

Course ID
01/05/2019

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-106.05

Konu : Kıymet Bildirim Formu

 

Bakanlığımızca yürütülmekte olan Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi kapsamında O103 kodlu Kıymet Bildir im Formuna ilişkfo belge kodu ile ilgili olarak aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

1- Gümrük beyannamesine ilişkin bilgilerin BİLGE Sistemine web servisler aracılığı ile iletilerek beyannamenin tescili halinde söz konusu belge kodunun beyannamenin 44 nolu hanesinde seçilmesine izin verilmemektedir.

2- Gümrük beyannamesinin veri giriş salonlarından tescil edilmesi halinde ise söz konusu belge kodu beyannamenin 44 nolu hanesinde seçilebilmektedir.

Konuya ilişkin üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

 

e-imzalıdır

Jale ARSLAN

Bakan a.

Genel Müdür Yrd. V.

 

 

Dağıtım: Gümrük Müşavirleri Dernekleri

© Akif PARLATAN 500&1715