LED ampullerin motorlu taşıtlarda kullanılması halinde CE kapsam dışı olması hk.

Course ID
14/02/2020

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı : 24545304-553.02
Konu : Kapsam Değerlendirmesi

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 03.02.2020 tarihli yazınız.

İlgi yazınızda, “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/9) kapsamında yer alan 8539.50.00.00.00 GTİP altında yer alan LED ampullerin motorlu taşıtlarda kullanılması halinde mezkur Tebliğ kapsamı dışında değerlendirilmesi talep edilmektedir.
Söz konusu ürünlerin motorlu kara taşıtlarında kullanıma mahsus olduğuna ilişkin gerekli işaretlemelerin ürün üzerinde olması ve eşyanın motorlu taşıtlarda kullanıma özel olduğunu gösteren belgelerin Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından uygun görülmesi halinde ilgili ürünlere ilişkin başvuruların kapsam dışı sonuçlandırılması mümkün bulunmaktadır.
Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

SANEM YILDIZ
Bakan a.
Daire Başkanı

Dağıtım:
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine

Bursa Gümrük Müşavirler Derneğine

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine

İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine

Mersin Gümrük Müşavirler Derneğine

© Akif PARLATAN 500&1715