Müeyyide İşlemleri Hk. (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü)

Course ID
14/02/2020

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı 24545304-553.02
Konu Müeyyide İşlemleri Hk.

Bilindiği üzere, İthalatta Ürün Güvenliği ve Denetimlerinin temel hedefi, ithal yolla piyasaya arz edilecek ürünlerin, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitici yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını taşıyıp taşımadığının kontrol edilmesidir.

Bu minvalde, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler mevzuatı kapsamında yerli ve ithal tüm ürünlerin aynı kurallara tabi olması, üretime ve yatırıma giden ham ve ara malların değil, tüketiciye yönelik riskli ürünlerin denetlenmesi, kıt kamu kaynaklarının daha az sayıdaki bu riskli ürünlere yönlendirilmesi hedeflenmektedir.

Bu hedef doğrultusunda son zamanlarda Bakanlığımızda gerçekleştirilen incelemeler neticesinde bazı TAREKS kullanıcıları tarafından;

⦁ 1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliği kapsamında tanımlanan “parti teşkil etmez” kuralından faydalanılarak amacıyla sistemin test edildiği, aynı fatura kapsamında getirilen ürünlerin bölünemek suretiyle farklı başvurulara konu edildiği,
⦁ Genel bilgiler aynı olmakla birlikte sisteme girilen bazı bilgilerde değişiklik yapılarak mükerrer başvuru yapıldığı,
⦁ Sisteme hatalı olarak girilen bilgilerin düzeltilmesi amacıyla kullanıcılara tanınan “iptal” hakkının suistimal edildiği ve bu hakkın amacı dışında kullanıldığı,
⦁ Yukarıda belirtilen fiillerin farklı firmaların farklı başvurularında defaatle icra edildiği tespit edilmiştir. Bu durum ise, firmaların ret alması gereken başvurularının risk analizinden geçmesi ve denetlenmesi gereken ürünlerin denetlenememesi gibi sonuçlar doğurarak TAREKS üzerinden gerçekleştirilen risk analizi uygulamasının doğru çalışmasını ciddi şekilde engellemektedir.

Bu bağlamda, 2019 yılının son 3 ayına ilişkin yapılan Bakanlık incelemesi neticesinde, mezkur fiilleri gerçekleştiren bazı kullanıcıların yetkileri 6 aydan az olmamak üzere askıya alınınış olup, anılan kullanıcı tarafından adına TAREKS üzerinden usulsüz işlem yapılan firmalar hakkında da müeyyide işlemleri uygulanmaya başlamıştır.

TAREKS üzerinden gerçekleştirilen risk analizi uygulamasının doğru çalışmasını engelleyen kullanıcılar hakkında 2020 yılına ait başvurular inceleme altına alınmış olup, Derneğiniz bünyesinde faaliyet gösteren gümrük müşavirlerinin TAREKS başvurusu yaparken gerekli özeni göstermeleri hususunda uyarılmaları gerektiği mütalaa edilmiştir.
Bilgileri ile gereğini rica ederim.

e-imzalıdır HAKKI KARABÖRKLÜ
Bakana.
Genel Müdür V.

Dağıtım:
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine

İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine

Bursa Gümrük Müşaviri Derneğine

Mersin Gümrük Müşavirler Derneğine

 

© Akif PARLATAN 500&1715