Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat ve İhracatında Uygulanacak İşlemlere Dair Yönetmelik Kapsamında Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat Denetimine Dair Tebliğ (Tebliğ No: ÖSGM/2011-6)

Course ID

11.05.2011-27931 Resmi Gazete

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN İTHALAT VE İHRACATINDA UYGULANACAK İŞLEMLERE DAİR YÖNETMELİK KAPSAMINDA ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN İTHALAT DENETİMİNE DAİR TEBLİĞ (Tebliğ No: ÖSGM/2011-6)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında ithalat denetimine tabi tutulacak ölçü ve ölçü aletlerinin Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında bulunan ve Bakanlığımızca mevzuatları hazırlanan ekli listedeki ithalat denetimine tabi tutulacak ölçü ve ölçü aletlerinin Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 12 nci maddesi ve 19/2/2011 tarihli ve 27851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat ve İhracatında Uygulanacak İşlemlere Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Gümrük tarife istatistik pozisyonu listesi

MADDE 4 – (1) Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat ve İhracatında Uygulanacak İşlemlere Dair Yönetmelik kapsamında ithalat denetimine tabi tutulacak ölçü ve ölçü aletlerinin GTİP listesi Ek’te verilmiştir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

EK

İthalat denetimine tabi tutulacak ölçü ve ölçü aletlerinin GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) listesi

GTİP* EŞYANIN TANIMI
84.23’ün tamamı

(8423.10.10.00.00, 8423.90.00.00.12, 8423.90.00.00.19 hariç)

Tartı ve Tartı Aletleri

(Otomatik ve Otomatik Olmayan Tartı Aletleri, Kütleler)

 

9016.00

 

Hassas Teraziler (hassasiyeti 5 santigram veya daha iyi olanlar) (ağırlıkları ile birlikte olsun olmasın)

-Teraziler

9016.00.10.10.00 – – Elektrikli veya elektronik olanlar
9016.00.10.90.00 – – Diğerleri
  Alkolmetre ve Alkolhidrometreleri
9025.80.40.90.00 – – – – Diğerleri
9025.80.80.90.00 – – – – Diğerleri
  Malzeme Ölçerler (MI-008)

Malzeme Uzunluk Ölçerler (Şerit metreler)

İmali veya aksamı tamamlanmış, daldırma ve hazneye sarılan tip şeritmetreler

Katlanır tip şeritmetreler

Hacim ölçerler (su bardağı, sürahi, kavanoz vb.)

9017.80.10.90.11 – – – – İmali bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış
9017.80.10.90.19 – – – – Diğer şeritmetreler
9017.80.10.90.29 – – – – Diğerleri
9017.80.90.90.00 – – – Diğerleri
  Karayolu Taşıtlarında Kullanılan Takograf (Kayıt cihazları)
9029.20.38.90.00 – – – – Diğerleri
  Boyutsal Ölçü Aletleri (MI-009)

Uzunluk Ölçü Aleti (İp, kumaş, bant, kablo vb. malzemelerin uzunluğunu belirleyen ölçü aleti)

Alan Ölçü Aleti (Deri gibi düzensiz şekilli objelerin alanlarını belirleyen ölçü aleti)

Çok boyutlu Ölçü Aleti (Bir ürünü çevreleyen en küçük dikdörtgen paralel yüzlünün kenar uzunluklarının belirlenmesi için kullanılan ölçen ölçü aleti)

9031.80.34.00.19 – – – – – Diğerleri
9028.30 – Elektrik Sayaçları
  – – Alternatif akım için olanlar
  – – – Tek fazlı
9028.30.11.00.11 – – – – Elektronik olanlar
9028.30.11.00.19 – – – – Diğerler
  – – – Çok fazlı
9028.30.19.00.11 – – – – Elektronik olanlar
9028.30.19.00.19 – – – – Diğerler
  – – Diğerleri
9028.30.90.00.11 – – –  Güç ölçen demantmetreli (sarfiyat) sayaçları
9028.30.90.00.12 – – –  Aktif sayaçlar
9028.30.90.00.13 – – –  Reaktif sayaçlar
9028.30.90.00.14 – – –  Elektronik sayaçlar
9028.30.90.00.18 – – –  Diğerleri
  Akım ve Gerilim Ölçü Transformatörleri 
8504.31.21.00.00 – – – – Gerilim transformatörler
8504.31.29.00.00 – – – – Diğerleri
8504.32.00.80.00 – – – Diğerleri
8504.33.00.00.00 – – Gücü 16 kVA.yı geçen fakat 500 kVA.yı geçmeyenler
8504.34.00.00.00 – – Gücü 500 kVA.yı geçenler
  Taksimetreler
9029.10.00.20.00 – – Elektronik veya elektrikli olanlar
9029.10.00.90.00 – – Diğerleri
  Akaryakıt Sayaçları
8413.11.00.10.00 – – – Fiyat ve miktar gösteren tertibatı olan dağıtım pompaları
8413.11.00.90.00 – – – Diğerleri
8413.19.00.10.00 – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
84 13.19.00.20.00 – – – Fiyat ve miktar gösteren tertibatı olan dağıtım pompaları
8413.19.00.90.12 – – – – Miktar gösteren tertibatı olan diğer dağıtım pompaları
8413.19.00.90.19 – – – – Diğerleri
  Motorlu Taşıt Lastiklerinin Hava Basıncı Ölçümünde Kullanılan Cihazlar
9026.20.20.90.00 – – – Diğerleri
9026.20.40.90.00 – – – – Diğerleri
9026.20.80.90.00 – – – – Diğerleri
9028.10.00.00.00 Gaz Sayaçları
  Egzoz Gazı Analiz Cihazları
9027.10.10.00.00 – – Elektronik olanlar
9027.10.90.00.00 – – Diğerleri
  Su Sayaçları
9028.20.00.00.00 – Sıvı Sayaçları
  Isı Sayaçları
9026.80.20.90.00 – – – Diğerleri
9026.80.80.90.00 – – – Diğerleri

*  30/12/2010 tarihli  ve 27801 sayılı Resmi Gazete (1. Mükerrer)  yayımlanan 2010/1180 sayılı İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli Kararı

© Akif PARLATAN 500&1715