Mevzuatlar

Tarih Tarih
----- Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/8)
30/12/2018 Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/8)
----- Teminat Aranmayacak ve Kısmi Teminat Uygulanacak Haller (Madde 115-116)
----- Teminat Durum Sorgulama Sistemi (Genelge 2015/19)
23/01/2019 Tercihsiz Menşe Uygulaması (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)
----- Test ve deneme amacıyla getirilen esyanın geçici ithalatı (Genelge 2014/16)
12/01/2019 thalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/6)
----- Ticarette Teknik Engeller Anlaşmasında Öngörülen Bildirim Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik
----- Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışındaki Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2019 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Belirtilen Ücretlerin Alınması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 499)
----- Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2018 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Ekli Listede Belirtilen Ücretlerin Alınması Hakkında Karar (Karar Sayısı:2017/11167)

© 2005 TURKISHST LTD. ALL RİGHTS RESERVED.