Mevzuatlar

Tarih Tarih
----- Serbest Bölgelerde Yabancı Uyruklu Personele Verilecek Çalışma İzinlerine İlişkin Usul ve Esaslar
----- Serbest Bölgelerdeki Üstyapı ve Taşınmazların Tahsisi, Devri, Satışı ve Talebe Uygun Olmayan Taşınmazlara İlişkin Genelge (2012/3)
----- Serbest Bölgelerden Başka Bir Ülkeye Yapılan Satışların Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’nin Kredi, Sigorta ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandırılması Hakkında Tebliğ (İhracat:2014/ 7)
----- Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat (Genelge 2016/16)
16/05/2018 Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat (Genelge 2018/ 9)
31/12/2018 Serbest Bölgelerden Üçüncü Ülkeye Yapılan Satışların Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’nin Kredi, Sigorta ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandırılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2018/10)
----- Serbest Bölgelere Mal Giriş-Çıkışları (Genelge 1998/5)
----- Serbest Bölgelere veya Gümrük Antrepolarına Giriş İçin veya Gemi Kumanyacılığı İçin Gönderilen Ürünlerin Veteriner Kontrollerine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ (No: 2016/31)
08/05/2019 Serbest Bölgelere veya Gümrük Antrepolarına Giriş İçin veya Gemi Kumanyacılığı İçin Gönderilen Ürünlerin Veteriner Kontrollerine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/20)
24/04/2008 Serbest Bölgelere Yapılan İhracatta Dahilde İşleme İzni Taahhüt Kapatma (Genelge 2008/12)

© 2005 TURKISHST LTD. ALL RİGHTS RESERVED.