Mevzuatlar

Tarih Tarih
23/01/2019 Tercihsiz Menşe Uygulaması (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)
----- Test ve deneme amacıyla getirilen esyanın geçici ithalatı (Genelge 2014/16)
12/01/2019 thalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/6)
21/02/2019 Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kuruluşu
13/04/2019 Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi ile İlgili 2019/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
----- Ticarette Teknik Engeller Anlaşmasında Öngörülen Bildirim Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik
----- Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışındaki Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2019 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Belirtilen Ücretlerin Alınması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 499)
----- Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2018 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Ekli Listede Belirtilen Ücretlerin Alınması Hakkında Karar (Karar Sayısı:2017/11167)
----- TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi (TIR Sözleşmesi)
----- TIR Karnesi İşlemleri (Genelge 2017/ 6)

© 2005 TURKISHST LTD. ALL RİGHTS RESERVED.