Serbest Bölgelerde Bazı Ürünlerin Bölge İçi Satışının Yasaklanması (Genelge 2006/1)

Course ID

BAZI ÜRÜNLERİN BÖLGE İÇİ SATIŞININ YASAKLANMASI (Genelge 2006-1)

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği‘nin Malların Satılması ve Devrine ilişkin 35. Maddesine istinaden Kullanıcılar Aynı Bölgedeki Diğer Kullanıcılara Satış Yapabilmekte Veya Mallarını Toptan Devredebilmektedirler. Ancak, Bazı Ürünlerin Ticaretinde Bölge İçi Satışların Serbest Bölgelerin Faaliyet Amaçları Dışında Kullanılmaması ve Mal Hareketlerinin Takibinin Kolaylaştırılması Amacıyla Bölge İçi Satışlara İlişkin Aşağıda Belirtilen Biçimde Bir Düzenleme Getirilmiştir.

MADDE 1- (1) Üretim Ruhsatıyla Faaliyet Gösteren Kullanıcıların Ara Malı ve Hammadde Gereksinimleri  ile  Gümrük  Hattı  Dışı  Eşya  Satış  Mağazalarının  (GHDES)  İhtiyaçlarına  Yönelik  Olan Satışlar  Dışında, Sigara, Şeker, Çay, Alkollü İçkiler Ve Nihai Kullanıma Yönelik Elektronik Eşyanın Bölge İçi Satışı Yasaklanmıştır.

MADDE 2- (1) Bu Genelge Yayımı Tarihinde Yürürlüğe Girer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim Bilgisi    : Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü

E-posta             : sbgm@dtm.gov.tr

© Akif PARLATAN 500&1715