Serbest Bölgeye Getirilmesi Yasak Olan Boyar Maddeler (Genelge 2001/5)

Course ID

SERBEST BÖLGEYE GETİRİLMESİ YASAK OLAN BOYAR MADDELER (Genelge 2001/5)

MADDE  1  –  (1)  İnsan  sağlığına  zararlı  etkileri  nedeniyle  Sağlık  Bakanlığınca  kullanımı yasaklanmış olan EK-1’de yer alan aminlerin serbest bölge içerisinde deri tekstil ve hazır giyim boyahanelerinde boya imali için kullanılması ve EK-2’de color index isimleri ve G.T.İ.P.’leri belirtilen boyar maddelerin serbest bölge içerisinde deri, tekstil ve hazır giyim ürünlerinde kullanılması yasaktır.

MADDE 2 – (1) EK-2’de yer alan color index isimleri ve gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen boyar maddelerin serbest bölgelere girişine izin verilmez.

MADDE 3 – (1) Serbest bölgeye getirilecek boyar maddelerin faturalarında boyar madde veya color index isimleri ve G.T.İ.P.’leri ayrıca belirtilecektir.

MADDE 4 – (1) Çeşitli nedenlerle color index ismi yer almayan maddeler için üretici firma tarafından  ürünlerin  insan  sağlığına  zararlı  kansorejen  maddeler  ihtiva  etmediğine  ilişkin  yeterli mercilerce düzenlenmiş rapor ve bu raporun tercümesinin fatura ekinde ibrazı halinde söz konusu malların bölgeye girişine izin verilebilecektir. Söz konusu malların raporlardaki beyanların gerçeğe aykırı olduğunun tespiti halinde kullanıcı hakkında Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesine göre işlem yapılacaktır.

MADDE 5 – (1) 2000/2 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – (1) Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

EKLER

Bölgeye Sokulması Yasak Olan Boyar Maddeler Listesi

2007/15 Sayılı İthalat Tebliği EK:1

EK-1

Eşyanın Tanımı CAS Numarası G.T.İ.P.
  4-chloroaniline 106-47-8 2921.42.10.00.11
  2,4,5-trimethylaniline 137-17-7 2921.42.90.00.19
  o-toludine 95-53-4 2921.43.00.00.11
  4-chloro-o-toluidine 95-69-2 2921.43.00.00.19
  5-nitro-o-toluidine 99-55-8 2921.43.00.00.19
  4,4’-methylenedi-o-toluidine 838-88-0 2921.43.00.00.19
  4-aminobiphenyl 92-67-1 2921.44.00.90.19
  2-napththylamine 91-59-8 2921.45.00.00.21
  4-methyl-m-phenylenediamine 95-80-7 2921.51.90.00.13
  4,4-methylene-bis-(2-chloro- aniline) 101-14-4 2921.59.20.00.00
  Benzidin 92-87-5 2921.59.90.00.11
  4,4’-diaminodiphenylmethane 101-77-9 2921.59.90.00.19
  3,3’-dimethylbenzidine 119-93-7 2921.59.90.00.19
  3,3’-dichlorobenzidine 91-94-1 2921.59.90.00.19
  o-anisidine 90-04-0 2922.29.00.10.11
  3,3’-dimethoxybenzidine 119-90-4 2922.29.00.10.12
  4,4’-oxydianiline 101-80-4 2922.29.00.90.19
  p-cresidine 120-71-8 2922.29.00.90.19
  4-methoxy-m-phenylenediamine 615-05-4 2922.29.00.90.19
  4-aminoazobenzene 60-09-3 2927.00.00.00.29
  0-aminoazotoluene 97-56-3 2927.00.00.00.29
  4,4’-thiodianiline 139-65-1 2930.90.85.90.16
       

2007/15 Sayılı İthalat Tebliği EK:2

EK-2

Color Index İsmi G.T.İ.P.
Acid Orange 45 3204.12.00.00.11
Acid Red 4 ²           ²
Acid Red 5 ²           ²
Acid Red 24 ²           ²
Acid Red 26 ²           ²
Acid Red 73 ²           ²
Acid Red 85 ²           ²
Acid Red 114 ²           ²
Acid Red 115 ²           ²
Acid Red 116 ²           ²
Acid Red 128 ²           ²
Acid Red 148 ²           ²
Acid Red 150 ²           ²
Acid Red 158 ²           ²
Acid Red 167 ²           ²
Acid Red 264 ²           ²
Acid Red 265 ²           ²
Acid Red 420 ²           ²
Acid Violet 12 ²           ²
Acid Violet 49 ²           ²
Acid Brown 415 ²           ²
Acid Black 29 ²           ²
Acid Black 94 ²           ²
Acid Black 131 ²           ²
Acid Black 132 ²           ²
Acid Black 209 ²           ²
Azoic Diazo Component 11 3204.19.00.00.19
Azoic Diazo Component 12 ²           ²
Azoic Diazo Component 48 ²           ²
Azoic Diazo Component 112 ²           ²
Azoic Diazo Component 113 ²           ²
Basic Red 111 3204.13.00.00.00
Basic Red 42 ²           ²
Basic Brown 4 ²           ²
Developer 14 3204.19.00.00.19
Oxidation Base 20 ²           ²
Direct Yellow 1 3204.14.00.00.00
Direct Yellow 24 ²           ²
Direct Yellow 48 ²           ²
Direct Orange 1 ²           ²
Direct Orange 6 ²           ²
Direct Orange 7 ²           ²
Direct Orange 8 ²           ²
Direct Orange 10 ²           ²
Direct Orange 108 ²           ²
Direct Red 1 ²           ²
Direct Red 2 ²           ²
Direct Red 7 ²           ²
Direct Red 10 ²           ²
Direct Red 13 ²           ²
Direct Red 17 ²           ²
Direct Red 21 ²           ²
Direct Red 22 ²           ²
Direct Red 24 ²           ²
Direct Red 26 ²           ²
Direct Red 28 ²           ²
Direct Red 37 ²           ²
Direct Red 39 ²           ²
Direct Red 44 ²           ²
Direct Red 46 ²           ²
Direct Red 62 ²           ²
Direct Red 67 ²           ²
Direct Red 72 ²           ²
Direct Violet 1 ²           ²
Direct Violet 12 ²           ²
Direct Violet 21 ²           ²
Direct Violet 22 ²           ²
Direct Blue 1 ²           ²
Direct Blue 2 ²           ²
Direct Blue 3 ²           ²
Direct Blue 6 ²           ²
Direct Blue 8 ²           ²
Direct Blue 9 ²           ²
Direct Blue 10 ²           ²
Direct Blue 14 ²           ²
Direct Blue 15 ²           ²
Direct Blue 22 ²           ²
Direct Blue 25 ²           ²
Direct Blue 35 ²           ²
Direct Blue 53 ²           ²
Direct Blue 76 ²           ²
Direct Blue 151 ²           ²
Direct Blue 160 ²           ²
Direct Blue 173 ²           ²
Direct Blue 192 ²           ²
Direct Blue 201 ²           ²
Direct Blue 215 ²           ²
Direct Blue 295 ²           ²
Direct Green 1 ²           ²
Direct Green 6 ²           ²
Direct Green 8 ²           ²
Direct Green 8:1 ²           ²
Direct Green 85 ²           ²
Direct Brown 1 ²           ²
Direct Brown 1:2 ²           ²
Direct Brown 2 ²           ²
Direct Brown 6 ²           ²
Direct Brown 25 ²           ²
Direct Brown 27 ²           ²
Direct Brown 31 ²           ²
Direct Brown 33 ²           ²
Direct Brown 51 ²           ²
Direct Brown 59 ²           ²
Direct Brown 79 ²           ²
Direct Brown 95 ²           ²
Direct Brown 101 ²           ²
Direct Brown 154 ²           ²
Direct Brown 222 ²           ²
Direct Black 4 ²           ²
Direct Black 29 ²           ²
Direct Black 38 ²           ²
Direct Black 91 ²           ²
Direct Black 154 ²           ²
Disperse Yellow 7 3204.11.00.00.00
Disperse Yellow 23 ²           ²
Disperse Yellow 56 ²           ²
Disperse Orange 149 ²           ²
Disperse Red 151 ²           ²
Disperse Blue 1 ²           ²

© Akif PARLATAN 500&1715