Serbest Bölgeye Getirilmesi Yasak Olan Radyoaktif Maddeler (Genelge 2001/1)

Course ID

SERBEST BÖLGEYE GETİRİLMESİ YASAK OLAN RADYOAKTİF MADDELER (Genelge 2001-1)

MADDE 1- (1) Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği‘nin değişik 32’nci maddesinde bölgeye getirilmesi  yasak  olan  mallar  arasında  sayılan  radyoaktif  maddelerin  G.T.İ.P.leri  ile  madde  isimleri aşağıda yer almaktadır.

(2) Bilgi edinilmesini ve söz konusu malların bölgelere alınmaması hususunda gereğini rica ederim.

G.T.İ.P Madde İsmi
2612.10.10.00.00 İçinde  ağırlık  itibariyle  %  5’ten  fazla  uranyum  bulunan  uranyum  cevherleri  ve peşblent ve bunların zenginleştirilmiş olanları
2612.20.10.00.00 Monozit; içinde ağırlık itibariyle % 20’den fazla toryum bulunan urano-torianit ve diğer toryum cevherleri ve zenginleştirilmiş diğer toryum cevherleri
28.44 Radyoaktif   elementler   ve   radyoaktif   izotoplar   (parçalanabilir   veya   çoğalabilir elementler ve izotoplar dahil) ve bunların bileşikleri : bu ürünleri içeren karışım ve atıklar
28.45 28.44 Pozisyonu dışında kalan izotoplar ; bunların belirli bir kimyasal yapıda olsun olmasın organik ve anorganik bileşikleri

© Akif PARLATAN 500&1715