Sınır Ticareti Kapsamında Yapılacak Olan İthalat ve İhracat İşlemlerinin BİLGE Sistemi Üzerinde Gerçekleştirilmesi (Genelge 2009/84)

Course ID

T.C. BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı        : B.02.1.GÜM.0.06.08.00-010.06.01

Konu       :

GENELGE (2009/84)

16.05.2009 tarihli, 27320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/14451 sayılı Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar ile düzenlenen sınır ticareti kapsamında yapılacak olan  ithalat  ve ihracat  işlemlerinin  16.06.2009  tarihi itibariyle  BİLGE  sistemi  üzerinde gerçekleştirilebilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bu  çerçevede, söz  konusu  Karar ile öngörülen  şartları taşıyan yükümlülerin  sınır ticareti kapsamında yapacakları işlemler için  BİLGE sistemi üzerinde;

“ST-IM” olarak bir muafiyet kodunun oluşturulması, bu muafiyet kodunun karşısında “2008/14451 sayılı Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin  Karar Kapsamında Yapılacak İşlemler-İthalat”  açıklamasının  bulunması  ve söz  konusu kodun  ithalat  beyannamelerinde kullanılması;

“ST-IM” muafiyet  kodu seçildiğinde, Gümrük Vergisinin  sıfır, KDV ve ÖTV’nin ise tam olarak hesaplanması, muafiyet koduna  bağlı olarak  ayrıca, ‘Sınır Ticaret  Belgesi’, ‘Menşe Şahadetnamesi’, ‘İthalat Uygunluk Belgesi’ de aranılacak belgeler arasında yer alması, ithalat uygunluk belgesinin karşısında numara yazılacak alanın zorunlu alan olarak belirlenmesi;

“ST-EX” olarak bir muafiyet kodunun oluşturulması, bu muafiyet kodunun karşısında “2008/14451 sayılı Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin  Karar Kapsamında Yapılacak İşlemler-İhracat” açıklamasının bulunması ve söz konusu  kodun ihracat beyannamelerinde kullanılması;

ST-EX” muafiyet kodu seçildiğinde, ‘Sınır Ticaret Belgesi’nin aranılacak belgeler arasında yer alması;

Ayrıca,  “ST-IM” ve “ST-EX”  muafiyet  kodu  seçildiğinde, muayene memuruna ve  kabul memuruna; ‘Yapılan işlemin 2008/14451 sayılı Sınır Ticaretinin Düzenlemesine İlişkin Karar ve Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin 2009/7 sayılı Tebliğ çerçevesinde olup olmadığını ve işlem yapılan ülkeyi Karar çerçevesinde kontrol ediniz.’ uyarı mesajının yer alması; yönünde düzenleme yapılmıştır.

Öte yandan, söz  konusu Bakanlar Kurulu Kararının  yürürlük tarihi olan 16.06.2009 tarihi itibariyle, Sınır Ticaret Merkezleri ile ilgili yapılacak çalışmalar neticeleninceye kadar sistem üzerinde “Sınır Ticaret Merkezleri” ile ilgili bulunan kodların kullanımı engellenmiştir.

Bilgi edinilmesini ve sınır ticareti kapsamında yapılacak işlemlerde 2008/14451 sayılı Sınır Ticaretinin  Düzenlemesine İlişkin Karar ve Dış  Ticaret Müsteşarlığınca yayımlanan Sınır Ticaretinin  Uygulanmasına  İlişkin  2009/7  sayılı  Tebliğin   dikkate  alınması   hususunda gereğini rica ederim.

Umman HAMİDOĞULLARI

Müsteşar a

Genel Müdür V.

DAĞITIM:

Hakkari, Habur, Hopa, Gaziantep, Gürbulak, İskenderun

Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri

© Akif PARLATAN 500&1715