TPS-Milli Eğitim Bakanlığı (Genelge 2019/ )

Course ID
13/12/2019

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-106.05
Konu : TPS-Milli Eğitim Bakanlığı

GENELGE (2019/–)

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir.
Bu çerçevede, “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16)” kapsamında Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen İstisna Belgesinin Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuştur.

Bu doğrultuda, söz konusu belgenin başvurusu, düzenlenmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:
⦁ 1- 1054 kodlu TPS-MEB-KDV İstisna Belgesi başvurusu yükümlüsünce E-Devlet Kapısı’nda Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilir.
⦁ 2- Yapılan başvuruların Milli Eğitim Bakanlığınca uygun bulunması halinde Sistem üzerinden onaylanır ve 1054 kodlu e-belge ile bu belgeye ait 23 haneli belge numarası Sistem tarafından oluşturulur.
⦁3-  Tek Pencere Sistemi tarafından oluşturulan 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 19545419881054000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.
⦁4-  Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmaz. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY

Bakan a.
Bakan Yardımcısı

 

© Akif PARLATAN 500&1715