Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 1)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
01.01  Canlı atlar,eşekler,katırlar ve bardolar:     
   – Atlar:     
0101.21.00.00.00  – – Damızlıklar  Baş 10
0101.29  – – Diğerleri :    
0101.29.10.00.00  – – – Kesimlik atlar  Baş 35
0101.29.90.00.00  – – – Diğerleri  Baş 35
0101.30  – Eşekler:    
0101.30.00.10.00  – – Damızlıklar Baş 10
0101.30.00.90.00  – – Diğerleri Baş 35
0101.90  – Diğerleri:    
0101.90.00.10.00  – – Damızlıklar Baş 10
0101.90.00.90.00  – – Diğerleri Baş 35
01.02  Canlı büyükbaş hayvanlar:    
   – Sığırlar    
0102.21   – – Damızlıklar :    
0102.21.10.00.00   – – – Düveler (doğurmamış dişi sığırlar)  Baş 10 
0102.21.30.00.00   – – – İnekler  Baş 10 
0102.21.90.00.00   – – – Diğerleri  Baş 10 
0102.29   – – Diğerleri:    
0102.29.05.00.00  – – – Bibos veya Poephagus alt cinsine ait olanlar  Baş 150 
   – – – Diğerleri:    
0102.29.10.00.00   – – – – Ağırlığı 80 kg.ı geçmeyenler  Baş 150 
    – – – – Ağırlığı 80 kg.ı geçen fakat 160 kg.ı geçmeyenler:    
0102.29.21.00.00   – – – – – Kesimlik olanlar  Baş 150 
0102.29.29.00.00   – – – – – Diğerleri  Baş 150 
    – – – – Ağırlığı 160 kg.ı geçen fakat 300 kg.ı geçmeyenler:    
0102.29.41.00.00   – – – – – Kesimlik olanlar  Baş 150 
0102.29.49.00.00   – – – – – Diğerleri  Baş 150 
    – – – – Ağırlığı 300 kg.ı geçenler:    
    – – – – – Düveler (doğurmamış dişi sığırlar):    
    – – – – – – Kesimlik olanlar:    
0102.29.51.00.11  – – – – – – – Ağırlığı 400 kg.ı geçenler  Baş 150 
0102.29.51.00.19  – – – – – – – Diğerleri  Baş 150 
0102.29.59.00.00   – – – – – – Diğerleri  Baş 150 
    – – – – – İnekler:    
    – – – – – – Kesimlik olanlar:    
0102.29.61.00.11  – – – – – – – Ağırlığı 400 kg.ı geçen dişi danalar  Baş 150 
0102.29.61.00.19  – – – – – – – Diğerleri  Baş 150 
0102.29.69.00.00   – – – – – – Diğerleri  Baş 150 
    – – – – – Diğerleri:    
    – – – – – – Kesimlik olanlar:    
0102.29.91.00.11  – – – – – – – Ağırlığı 400 kg.ı geçen erkek danalar  Baş 150 
0102.29.91.00.19  – – – – – – – Diğerleri  Baş 150 
0102.29.99.00.00   – – – – – – Diğerleri  Baş 150 
    – Bufalo:    
0102.31.00.00.00  – – Damızlıklar  Baş 10 
0102.39  – – Diğerleri :    
0102.39.10.00.00  – – – Evcil türler  Baş 150
0102.39.90.00.00  – – – Diğerleri  Baş 150
0102.90  – Diğerleri    
0102.90.20.00.00  – – Damızlıklar  Baş 10 
   – – Diğerleri :    
0102.90.91.00.00  – – – Evcil türler  Baş 150
0102.90.99.00.00  – – – Diğerleri  Baş 150
       
01.03  Canlı domuzlar:    
0103.10   – Damızlıklar    
0103.10.00.10.00   – – Evcil damızlıklar   Baş 30 
0103.10.00.90.00   – – Diğer damızlıklar  Baş 30 
    – Diğerleri:    
0103.91   – – Ağırlığı 50 kg. dan az olanlar:    
0103.91.10.00.00   – – – Evcil türler  Baş 85 
0103.91.90.00.00   – – – Diğerleri  Baş 85 
0103.92   – –  Ağırlığı 50 kg. veya daha fazla olanlar:    
    – – – Evcil türler:    
0103.92.11.00.00   – – – – Ağırlığı en az 160 kg. olan ve en az bir defa doğurmuş domuzlar   Baş 85 
0103.92.19.00.00   – – – – Diğerleri  Baş 85 
0103.92.90.00.00   – – – Diğerleri  Baş 85 
       
01.04  Canlı koyun ve keçiler:     
0104.10   –  Koyunlar:    
0104.10.10.00.00   – – Damızlıklar  Baş 20
    – – Diğerleri:    
0104.10.30.00.00   – – – Kuzular (1 yaşında veya daha küçük)  Baş 150 
0104.10.80.00.00   – – – Diğerleri  Baş 150 
0104.20  – Keçiler:    
0104.20.10.00.00   – – Damızlıklar  Baş 20 
    – – Diğerleri    
0104.20.90.00.13   – – – Oğlaklar  Baş 150 
0104.20.90.00.18   – – – Diğerleri  Baş 150
       
01.05  Canlı kümes hayvanları [horozlar, tavuklar (“Gallus Domesticus” türü)    
   ördekler, kazlar,  hindiler ve beç tavukları gibi evcil türler]:    
    –  Ağırlığı 185gr.ı geçmeyenler:    
0105.11   – –  Horozlar ve tavuklar (“Gallus Domesticus” türü):    
    – – – Büyük ebeveyn ve ebeveyn dişi civcivler :    
0105.11.11.00.00   – – – – Damızlık olanlar  Adet 30
0105.11.19.00.00   – – – – Diğerleri  Adet 75 
    – – – Diğerleri:    
0105.11.91.00.00   – – – – Damızlık olanlar   Adet 30 
0105.11.99.00.00   – – – – Diğerleri  Adet 75 
0105.12   – – Hindiler:    
    – – – Damızlık olanlar     
0105.12.00.10.11   – – – – Hindi civcivi  Adet 30 
0105.12.00.10.19   – – – – Diğerleri  Adet 30 
0105.12.00.90.00   – – – Diğerleri  Adet 75 
0105.13.   – – Ördekler    
0105.13.00.00.11   – – – Damızlık olanlar   Adet 30 
0105.13.00.00.12   – – – Diğerleri  Adet 75 
0105.14   – – Kazlar    
0105.14.00.00.11   – – – Damızlık olanlar   Adet 30 
0105.14.00.00.12   – – – Diğerleri  Adet 75 
0105.15   – – Beç tavukları    
0105.15.00.00.11   – – – Damızlık olanlar   Adet 30 
0105.15.00.00.12   – – – Diğerleri  Adet 75 
    – Diğerleri    
0105.94   – – Tavuklar ve horozlar (Gallus Domesticus türü) ;     
0105.94.00.10.00   – – – Damızlık olanlar   Adet 30 
0105.94.00.90.00   – – – Diğerleri  Adet 75 
0105.99   – – Diğerleri:    
    – – – Ördekler:     
0105.99.10.10.00   – – – – Damızlık olanlar   Adet 30 
0105.99.10.90.00   – – – – Diğerleri  Adet 75 
    – – – Kazlar:     
0105.99.20.10.00   – – – – Damızlık olanlar   Adet 30 
0105.99.20.90.00   – – – – Diğerleri  Adet 75 
    – – – Hindiler:    
0105.99.30.10.00   – – – – Damızlık olanlar   Adet 30 
0105.99.30.90.00   – – – – Diğerleri  Adet 75 
    – – – Beç tavukları:    
0105.99.50.10.00   – – – – Damızlık olanlar   Adet 30 
0105.99.50.90.00   – – – – Diğerleri  Adet 75
       
01.06  Canlı diğer hayvanlar:    
   – Memeliler:    
0106.11.00.00.00  – – Maymunlar (Primatlar) Adet 30 
0106.12.00.00.00  – – Balinalar, yunus balıkları ve domuzbalıkları     
      (Cetacea takımından memeliler); manati-deniz güzeli      
      ve deniz inekleri (Sirenia takımından memeliler); fok, deniz Adet 30 
      aslanı ve deniz aygırları (Pinnipedia alt takımından memeliler):    
0106.13.00.00.00  – – Develer ve diğer devegillerden olanlar (Camelidae) Adet 30 
0106.14  – – Tavşanlar veya yabani tavşanlar:    
   – – – Evcil tavşanlar:    
0106.14.10.10.00  – – – –  Damızlıklar Adet 30 
0106.14.10.90.00  – – – –  Diğerleri Adet 30 
0106.14.90.00.00  – – – Diğerleri 30 
0106.19  – – Diğerleri:    
0106.19.00.10.00  – – – Kobaylar, fareler –  5
0106.19.00.90.00  – – – Diğerleri –  30
0106.20  – Sürüngenler (yılanlar ve kaplumbağalar dahil) :    
0106.20.00.00.11  – – Süs kaplumbağası (akvaryum için) Adet 30 
0106.20.00.00.19  – – Diğerleri Adet 30 
   – Kuşlar:    
0106.31.00.00.00  – – Yırtıcı kuşlar Adet 30 
0106.32.00.00.00  – – Papağanımsılar (papağanlar, muhabbetkuşları,  Adet 30 
       makaolar ve kakadular dahil)    
0106.33  – – Devekuşları; emular (Dromaius novaehollandiae):     
0106.33.00.10.00  – – – Damızlıklar Adet 30 
0106.33.00.90.00  – – – Diğerleri Adet 30 
0106.39  – – Diğerleri:    
   – – –  Güvercinler:     
0106.39.10.10.00  – – – – Damızlıklar Adet 30 
0106.39.10.90.00  – – – – Diğerleri Adet 30 
   – – –  Diğerleri:    
0106.39.80.10.00  – – – – Damızlıklar 30 
0106.39.80.90.00  – – – – Diğerleri 30 
   –  Böcekler    
0106.41  – – Arılar:    
0106.41.00.10.00  – – – Damızlıklar 30 
0106.41.00.90.00  – – – Diğerleri 30 
0106.49  – – Diğerleri:    
0106.49.00.00.11  – – – Biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler 30 
0106.49.00.00.19  – – – Diğerleri 30 
0106.90  – Diğerleri:    
0106.90.00.10.00  – – Damızlıklar 30 
   – – Diğerleri:    
0106.90.00.90.11  – – – Kurbağalar 30 
0106.90.00.90.12  – – – Biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler 30 
0106.90.00.90.19  – – – Diğerleri 30 
       

© Akif PARLATAN 500&1715