Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 10)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
10.01 Buğday ve mahlut:     
   – Makarnalık buğday (durum buğdayı):    
1001.11.00.00.00  – – Tohumluk  200
1001.19.00.00.00  – – Diğerleri 200
   – Diğerleri:    
1001.91  – – Tohumluk:    
1001.91.10.00.00  – – – Kaplıca (kızıl) buğday 200
   – – – Adi buğday ve mahlut:    
1001.91.20.00.11  – – – – Adi buğday 200
1001.91.20.00.12  – – – – Mahlut 200
1001.91.90.00.00  – – – Diğerleri 200
   – – Diğerleri:    
1001.99.00.00.11  – – – Adi buğday 200
1001.99.00.00.12  – – – Mahlut 200
1001.99.00.00.13  – – – Kaplıca (kızıl) buğday 200
       
10.02 Çavdar     
1002.10.00.00.00  – Tohumluk  200
1002.90.00.00.00  – Diğerleri 200
       
10.03 Arpa:    
1003.10  – Tohumluk:    
1003.10.00.00.11  – – Beyaz arpa 200
1003.10.00.00.19  – – Diğerleri 200
1003.90  – Diğerleri:    
1003.90.00.00.11  – – Beyaz arpa 200
1003.90.00.00.12  – – Maltlık arpa 200
1003.90.00.00.19  – – Diğerleri 200
       
10.04 Yulaf    
1004.10.00.00.00 – Tohumluk 200
1004.90.00.00.00 – Diğerleri 200
       
10.05 Mısır:     
1005.10  – Tohumluk:    
   – – Melezler:    
1005.10.13.00.00  – – – Üçlü melez 200
1005.10.15.00.00  – – – Tek melez 200
1005.10.18.00.00  – – – Diğerleri 200
1005.10.90.00.00  – – Diğer tohumluklar 200
1005.90  – Diğerleri :    
1005.90.00.00.11  – – Cin mısırı (patlamış mısır-pop corn yapımında kullanılan mısır)  200
1005.90.00.00.19  – – Diğerleri 200
       
10.06 Pirinç:     
1006.10  – Kavuz içinde bulunan pirinç (çeltik):    
1006.10.10.00.00  – – Tohumluk olanlar 50
   – – Diğerleri:    
1006.10.30.00.00  – – – Yuvarlak taneli 50
1006.10.50.00.00  – – – Orta taneli 50
   – – – Uzun taneli:    
1006.10.71.00.00  – – – – Uzunluk/genişlik oranı 2’den büyük fakat 3’ten küçük olanlar 50
1006.10.79.00.00  – – – – Uzunluk/genişlik oranı 3’e eşit veya büyük olanlar 50
1006.20  – Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç:    
   – – Yarı haşlanmış:    
1006.20.11.00.00  – – – Yuvarlak taneli 50
1006.20.13.00.00  – – – Orta taneli 50
   – – – Uzun taneli:    
1006.20.15.00.00  – – – – Uzunluk/genişlik oranı 2’den büyük fakat 3’ten küçük olanlar 50
1006.20.17.00.00  – – – – Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3’ten büyük olanlar 50
   – – Diğerleri:    
1006.20.92.00.00  – – – Yuvarlak taneli 50
1006.20.94.00.00  – – – Orta taneli 50
   – – – Uzun taneli:    
1006.20.96.00.00  – – – – Uzunluk/genişlik oranı 2’den büyük fakat 3’ten küçük olanlar 50
1006.20.98.00.00  – – – – Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3’ten büyük olanlar 50
1006.30  – Yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatıl-    
     mış veya perdahlanmış olsun olmasın):    
   – – Yarı olarak değirmenden geçirilmiş pirinç:    
   – – – Yarı haşlanmış:    
1006.30.21.00.00  – – – – Yuvarlak taneli 50
1006.30.23.00.00  – – – – Orta taneli 50
   – – – – Uzun taneli:    
1006.30.25.00.00  – – – – – Uzunluk/genişlik oranı 2’den büyük fakat 3’ten küçük olanlar 50
1006.30.27.00.00  – – – – – Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3’ten büyük olanlar 50
   – – – Diğerleri:    
1006.30.42.00.00  – – – – Yuvarlak taneli 50
1006.30.44.00.00  – – – – Orta taneli 50
   – – – – Uzun taneli:    
1006.30.46.00.00  – – – – – Uzunluk/genişlik oranı 2’den büyük fakat 3’tenküçük olanlar 50
1006.30.48.00.00  – – – – – Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3’ten büyük olanlar 50
   – – Tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç:    
   – – – Yarı haşlanmış:    
1006.30.61.00.00  – – – – Yuvarlak taneli 50
1006.30.63.00.00  – – – – Orta taneli 50
   – – – – Uzun taneli:    
1006.30.65.00.00  – – – – – Uzunluk/genişlik oranı 2’den büyük fakat 3’ten küçük olanlar 50
1006.30.67.00.00  – – – – – Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3’ten büyük olanlar 50
   – – – Diğerleri:    
1006.30.92.00.00  – – – – Yuvarlak taneli 50
1006.30.94.00.00  – – – – Orta taneli 50
   – – – – Uzun taneli:    
1006.30.96.00.00  – – – – – Uzunluk/genişlik oranı 2’den büyük fakat 3’ten küçük olanlar 50
1006.30.98.00.00  – – – – – Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3’ten büyük olanlar 50
1006.40.00.00.00  – Kırık pirinçler 50
       
10.07 Tane darı (koca darı):    
1007.10  – Tohumluk:    
1007.10.10.00.00  – – Melezler 200
1007.10.90.00.00  – – Diğerleri 200
1007.90.00.00.00  – Diğerleri 200
       
10.08 Kara buğday, darı (cin ve kum darı), kuş yemi; diğer hububat    
1008.10.00.00.00  – Kara buğday 200
   – Darı (cin ve kum darı)    
1008.21  – – Tohumluk:    
1008.21.00.00.11  – – – Darı 200
1008.21.00.00.12  – – – Akdarı 200
   – – Diğerleri:    
1008.29.00.00.11  – – – Darı 200
1008.29.00.00.12  – – – Akdarı 200
1008.30.00.00.00  – Kuş yemi 200
1008.40.00.00.00  – Çatal Otu (Fonio) (Digitaria spp.) 200
1008.50.00.00.00  – Kinoa (Chenopodium quinoa) 200
1008.60  – Buğday ve çavdar melezi:    
1008.60.00.00.11  – – Tohumluk 200
1008.60.00.00.19  – – Diğerleri 200
1008.90.00.00.00  – Diğer hububat 200

© Akif PARLATAN 500&1715