Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 11)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
1101.00 Buğday unu veya mahlut unu :    
   – Buğday unu :    
1101.00.11.00.00  – – Makarnalık buğday (Durum buğdayı) unu 114
1101.00.15.00.00  – – Adi ve kaplıca (kızıl) buğday unu 114
1101.00.90.00.00  – Mahlut unu 114
       
11.02 Hububat unları (buğday unu veya mahlut unu hariç):    
1102.20  – Mısır unu:    
1102.20.10.00.00  – – Yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5’i geçmeyenler 45
1102.20.90.00.00  – – Diğerleri 45
1102.90  – Diğerleri :    
1102.90.10.00.00  – – Arpa unu 45
1102.90.30.00.00  – – Yulaf unu 45
1102.90.50.00.00  – – Pirinç unu 45
1102.90.70.00.00  – – Çavdar unu 45
1102.90.90.00.00  – – Diğerleri 45
       
11.03 Hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar,    
  hububat kaba unları ve pelletleri:    
  – Hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve    
  hububat kaba unları:    
1103.11  – – Buğdaydan:    
1103.11.10.00.00  – – – Makarnalık buğdaydan (durum buğday) 60
1103.11.90.00.00  – – – Adi ve kaplıca (kızıl) buğdaydan 60
1103.13  – – Mısırdan:    
1103.13.10.00.00  – – – Yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5’i geçmeyenler 60
1103.13.90.00.00  – – – Diğerleri 60
1103.19  – – Diğer hububattan:    
1103.19.20.00.00  – – – Çavdar veya arpadan 60
1103.19.40.00.00  – – –  Yulaftan 60
1103.19.50.00.00  – – –  Pirinçten 60
   – – – Diğerleri    
1103.19.90.00.13  – – – – Mahluttan 60
1103.19.90.00.19  – – – – Diğerleri 60
1103.20  – Pelletler:    
1103.20.25.00.00  – – Çavdar veya arpadan 60
1103.20.30.00.00  – – Yulaftan 60
1103.20.40.00.00  – – Mısırdan 60
1103.20.50.00.00  – – Pirinçten 60
1103.20.60.00.00  – – Buğdaydan 60
1103.20.90.00.00  – – Diğerleri 60
       
11.04 Diğer şekilde işlenmiş hububat taneleri (örneğin; kabuğu    
  çıkarılmış, yassılaştırılmış, flokon halinde, yuvarlatılmış,    
  dilimlenmiş, iri parçalar halinde ufalanmış) ( 10.06    
  pozisyonunda yer alan pirinç hariç); hububat embriyonları    
  (bütün halde, yassılastırılmış, flokon halinde veya öğütülmüş):    
                 – Yassılaştırılmış veya flokon halindeki taneler:    
1104.12  – – Yulaf:    
1104.12.10.00.00  – – – Yassılaştırılmış taneler 50
1104.12.90.00.00  – – – Flokon halindeki taneler 50
1104.19  – – Diğer hububat:    
   – – – Buğday    
1104.19.10.00.11  – – – – Yassılaştırılmış taneler 50
1104.19.10.00.12  – – – – Flokon halindeki taneler 50
   – – – Çavdar    
1104.19.30.00.11  – – – – Yassılaştırılmış taneler 50
1104.19.30.00.12  – – – – Flokon halindeki taneler 50
   – – – Mısır    
1104.19.50.00.11  – – – – Yassılaştırılmış taneler 50
1104.19.50.00.12  – – – – Flokon halindeki taneler 50
   – – – Arpa    
1104.19.61.00.00  – – – – Yassılaştırılmış taneler 50
1104.19.69.00.00  – – – – Flokon halindeki taneler 50
   – – – Diğerleri:    
1104.19.91.00.00  – – – – Flokon halindeki pirinç 50
   – – – – Diğerleri    
1104.19.99.00.11  – – – – – Diğer hububattan yassılastırılmış taneIer 50
1104.19.99.00.12  – – – – – Diğer hububattan flokon halindeki taneler 50
   – Diğer işlenmiş taneler (örneğin; kabuğu çıkarılmış, yuvarlatılmış,    
     dilimlenmiş veya iri parçalar halinde ufalanmış) :    
1104.22  – – Yulaf taneleri:    
1104.22.40.00.00  – – – Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar     
          halinde ufalanmış olsun olmasın 50
1104.22.50.00.00  – – – Yuvarlatılmış 50
1104.22.95.00.00  – – – Diğerleri 50
1104.23  – – Mısır taneleri:    
1104.23.40.00.00  – – – Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar    
          halinde ufalanmış olsun olmasın; Yuvarlatılmış  50
1104.23.98.00.00  – – – Diğerleri 50
1104.29  – – Diğer hububat taneleri:    
   – – – Arpa taneleri    
1104.29.04.00.00  – – – – Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar     
          halinde ufalanmış olsun olmasın 50
1104.29.05.00.00  – – – – Yuvarlatılmış 50
1104.29.08.00.00  – – – – Diğerleri 50
   – – –  Diğerleri    
1104.29.17.00.00  – – – – Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde    
           ufalanmış olsun olmasın 50
1104.29.30.00.00  – – – – Yuvarlatılmış 50
   – – – –  Sadece iri parçalar halinde ufalanmış:    
1104.29.51.00.00  – – – – – Buğday 50
1104.29.55.00.00  – – – – – Çavdar 50
1104.29.59.00.00  – – – – – Diğerleri 50
   – – – – Diğerleri :    
1104.29.81.00.00  – – – – – Buğdaydan 50
1104.29.85.00.00  – – – – – Çavdardan 50
1104.29.89.00.00  – – – – – Diğerleri 50
1104.30  – Hububat embriyonları (bütün halde, yassılaştırılmış,flokon     
     haline getirilmiş veya öğütülmüş):    
1104.30.10.00.00  – – Buğday 50
   – – Diğer hububat:    
1104.30.90.00.11  – – – Mısır özü 50
1104.30.90.00.19  – – – Diğerleri 50
11.05 Patates unu, ezmesi, tozları, flokonları, granülleri ve pelletleri     
1105.10  – Patates unu,ezmesi ve tozları    
1105.10.00.00.11  – – Patates unu 30
1105.10.00.00.12  – – Patates ezmesi ve tozları 30
1105.20.00.00.00  – Patates flokonları, granülleri ve pelletleri 30
       
11.06  07.13 Pozisyonuna giren kuru baklagillerin, 07.14 pozisyonuna    
   giren sagunun ve köklerin veya yumruların un, kaba un ve tozları;    
   8. fasıla giren ürünlerin un, kaba un ve tozu:    
1106.10.00.00.00  – 07.13 Pozisyonuna giren kuru baklagillere ait olanlar 30
1106.20  – 07.14 Pozisyonuna giren saguya, köklere ve yumrulara ait olanlar:     
1106.20.10.00.00  – – Başka maddeler katılmış (denature) 60
   – – Diğerleri    
1106.20.90.00.11  – – – Salep 60
1106.20.90.00.19  – – – Diğerleri 60
1106.30  – 8. Fasıla giren ürünlere ait olanlar :    
1106.30.10.00.00  – – Muza ait olanlar 30
   – – Diğerlerine ait olanlar    
1106.30.90.00.15  – – – Fındıktan olanlar 30
1106.30.90.00.19  – – – Diğerleri 30
       
11.07 Malt (kavrulmuş olsun olmasın):    
1107.10  – Kavrulmamış:    
   – – Buğday maltı:    
1107.10.11.00.00  – – – Un şeklinde olanlar 30
1107.10.19.00.00  – – – Diğerleri 30
   – – Diğerleri:    
   – – – Un şeklinde olanlar    
1107.10.91.00.11  – – – – Arpadan olanlar 30
1107.10.91.00.19  – – – – Diğerleri 30
   – – – Diğerleri    
1107.10.99.00.11  – – – – Arpadan olanlar 30
1107.10.99.00.19  – – – – Diğerleri 30
1107.20  – Kavrulmuş    
1107.20.00.00.11  – – Buğday 30
1107.20.00.00.12  – – Arpa 30
1107.20.00.00.19  – – Diğerleri 30
       
11.08 Nişastalar; inülin:    
   – Nişastalar:    
1108.11  – – Buğday nişastası:    
1108.11.00.10.00  – – – Torba içinde olanlar 75
1108.11.00.90.00  – – – Diğerleri 75
1108.12  – – Mısır nişastası:    
1108.12.00.10.00  – – – Torba içinde olanlar 75
1108.12.00.90.00  – – – Diğerleri 75
1108.13  – – Patates nişastası:    
1108.13.00.10.00  – – – Torba içinde olanlar 75
1108.13.00.90.00  – – – Diğerleri 75
1108.14  – – Manyok (cassava) nişastası:    
1108.14.00.10.00  – – – Torba içinde olanlar 75
1108.14.00.90.00  – – – Diğerleri 75
1108.19  – – Diğer nişastalar:    
   – – – Pirinç nişastası:    
1108.19.10.10.00  – – – – Torba içinde olanlar 75
1108.19.10.90.00  – – – – Diğerleri 75
   – – – Diğerleri:    
1108.19.90.10.00  – – – – Torba içinde olanlar 75
1108.19.90.90.00  – – – – Diğerleri 75
1108.20.00.00.00  – İnülin 75
       
1109.00.00.00.00 Buğday gluteni (kurutulmuş olsun olmasın) 25

© Akif PARLATAN 500&1715