Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 13)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
13.01 Lak; tabii sakızlar, reçineler ve sakız reçineler ve  yağ reçineler    
  (pelesenkler gibi):    
1301.20.00.00.00  – Arap zamkı 70
1301.90  – Diğerleri:    
1301.90.00.10.00  – –  Günlük 70
   – –  Diğerleri    
   – – – Saluz adası mastikası (Pistacia lentiscus cinsi ağaçların mastikası) :    
1301.90.00.21.00  – – – – Tababette kullanılanlar 50
1301.90.00.29.00  – – – – Diğerleri 50
   – – – Zamk ve sakız reçineleri :    
1301.90.00.31.00  – – – – Tababette kullanılanlar 50
1301.90.00.39.00  – – – – Diğerleri 50
   – – – Diğerleri :    
1301.90.00.41.00  – – – – Lak 70
   – – – – Diğerleri :    
1301.90.00.91.00  – – – – – Tababette kullanılanlar 50
1301.90.00.99.00  – – – – – Diğerleri 50
       
13.02 Bitkisel özsu ve hülasalar; pektik maddeler, pektinatlar ve    
  pektatlar; agar -agar , bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan    
  sıvılar ve kıvam verici maddeler (tadil edilmiş olsun olmasın):    
   – Bitkisel özsu ve hülasalar:    
1302.11  – – Afyon:    
1302.11.00.10.00  – – – İlaç sanayiinde kullanılanlar 100
   – – – Diğerleri    
1302.11.00.90.11  – – – – Haşhaş sapı konsantresi 100
1302.11.00.90.12  – – – – Afyon 100
1302.12  – – Meyan kökünden elde edilenler :    
   – – – İlaç sanayiinde kullanılanlar    
1302.12.00.10.11  – – – – Meyan balı 100
1302.12.00.10.12  – – – – Meyan özü 100
   – – – Diğerleri    
1302.12.00.90.11  – – – – Meyan balı 100
1302.12.00.90.12  – – – – Meyan özü 100
1302.13.00.00.00  – – Şerbetçi otundan elde edilenler 100
1302.14.00.00.00  – – Efedra (Ephedra) bitkisinden elde edilenler 100
1302.19  – – Diğerleri:    
1302.19.05.00.00  – – – Vanilya yağ reçineleri 100
   – – – Diğerleri:    
1302.19.70.10.00  – – – – İlaç sanayiinde kullanılanlar 100
   – – – – Diğerleri    
1302.19.70.91.00  – – – – – Pire otundan veya rotenon içeren bitkilerin köklerinden elde edilenler 100
   – – – – – Diğerleri:    
1302.19.70.99.10  – – – – – – Stevia bitkisinden elde edilenler 100
1302.19.70.99.90  – – – – – – Diğerleri 100
1302.20  – Pektik maddeler, pektinatlar ve pektatlar:    
   – – Kuru halde olanlar :    
1302.20.10.10.00  – – – Pektik maddeler (pektinler) 100
   – – – Diğerleri    
1302.20.10.90.11  – – – – Pektinatlar 100
1302.20.10.90.12  – – – – Pektatlar 100
   – – Diğerleri:    
1302.20.90.10.00  – – – Pektik maddeler (pektinler) 100
   – – – Diğerleri    
1302.20.90.90.11  – – – – Pektinatlar 100
1302.20.90.90.12  – – – – Pektatlar 100
   – Bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan sıvılar ve kıvam    
     verici maddeler (tadil edilmiş olsun olmasın):    
1302.31  – – Agar-agar :    
1302.31.00.10.00  – – –  Eterifiye veya esterifiye edilmiş olanlar 50
1302.31.00.90.00  – – – Diğerleri 100
1302.32  – – Keçi boynuzundan, keçi boynuzu tohumlarından ve Siyam    
       baklası tohumlarından elde edilen yapışkan sıvılar ve kıvam    
       verici maddeler (tadil edilmiş olsun olmasın) :    
   – – – Keçiboynuzundan ve keçiboynuzu tohumlarından elde edilenler :    
1302.32.10.10.00  – – – – Eterifiye veya esterifiye edilmiş olanlar 50
1302.32.10.90.00  – – – – Diğerleri 100
   – – – Siyam baklası tohumlarından elde edilenler :    
1302.32.90.10.00  – – – – Eterifiye veya esterifiye edilmiş olanlar 50
1302.32.90.90.00  – – – – Diğerleri 100
1302.39  – – Diğerleri :    
1302.39.00.10.00  – – –  Eterifiye veya esterifiye edilmiş olanlar 50
1302.39.00.90.00  – – – Diğerleri 100

© Akif PARLATAN 500&1715