Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 14)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
14.01 Özellikle örgü için kullanılan türdeki bitkisel maddeler (bambu,    
  Hint kamışı, kamışlar, sazlar, sepetçi söğüdü, rafya,    
  temizlenmiş, beyazlatılmış veya boyanmış hububat sapları ve    
  ıhlamur ağacı kabukları gibi):    
1401.10.00.00.00  – Bambular 50
1401.20.00.00.00  – Hint kamışı 50
1401.90  – Diğerleri :    
1401.90.00.10.00  – – Kamışlar 50
   – – Diğerleri     
1401.90.00.90.11  – – – Sepetçi söğüdü 50
1401.90.00.90.12  – – – Rafya 50
1401.90.00.90.13  – – – Temizlenmiş, beyazlatılmış veya boyanmış hububat sapları 50
1401.90.00.90.19  – – – Diğerleri 50
       
(14.02)      
       
(14.03)      
       
14.04 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel    
  ürünler:    
1404.20.00.00.00  – Pamuk linteri 10
1404.90  – Diğerleri :    
1404.90.00.10.00  – – Yontulmaya elverişli  sert taneler, çekirdekler, kabuklar, cevizler (ko-    
        rozo cevizi, dom palmiyesi cevizi ve benzerleri) 10
1404.90.00.20.00  – – Dolgu veya vatka olarak kullanılan türdeki bitkisel maddeler    
       (kapok, bitkisel tüy, zostera otu gibi) (başka maddelerden    
       bir mesnet üzerine veya tabakalar halinde tertiplenmiş    
       olsun olmasın) 50
1404.90.00.30.00  – – ÖzeIIikle fırça ve süpürge imalinde kullanılan türdeki bitkisel    
       maddeler (süpürge darısı, piassava, sedir otu ve istle gibi)    
       (bağ veya demet halinde olsun olmasın)  50
   – – Diğerleri:    
   – – – Özellikle boyacılıkta veya debagatte kullanılan bitkisel    
         ham maddeler:    
1404.90.00.91.00  – – – – Kına 100
   – – – – Diğerleri    
1404.90.00.92.11  – – – – – Cehri 20
1404.90.00.92.12  – – – – – Mazı 20
1404.90.00.92.13  – – – – – Somak 20
1404.90.00.92.14  – – – – – Palamut 20
1404.90.00.92.15  – – – – – Palamut tırnağı 20
1404.90.00.92.16  – – – – – Ceviz kökü 20
1404.90.00.92.19  – – – – – Diğerleri 20
   – – – Diğerleri    
1404.90.00.99.11  – – – – Çöven 25
1404.90.00.99.19  – – – – Diğerleri 25

© Akif PARLATAN 500&1715