Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 16)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
1601.00 Etten, sakatattan veya kandan yapılmış sosisler ve benzeri    
  ürünler; esası bu ürünler olan gıda müstahzarları:    
1601.00.10.00.00  – Karaciğerden yapılanlar 107
   – Diğerleri:    
   – – Sosisler (kurutulmuş veya sürülebilir, pişirilmemiş)    
1601.00.91.00.11  – – – Hava almayan kaplarda olanlar 107
1601.00.91.00.19  – – – Diğer hallerde olanlar 107
   – – Diğerleri    
1601.00.99.00.21  – – – Hava almayan kaplarda olanlar 107
1601.00.99.00.28  – – – Diğer hallerde olanlar 107
       
16.02 Hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat veya kan:    
1602.10.00.00.00  – Homojenize müstahzarlar 135
1602.20  – Hayvanların karaciğerlerinden olanlar:    
   – – Kaz veya ördek karaciğerlerinden olanlar :    
1602.20.10.00.11  – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.20.10.00.19  – – – Diğer hallerde olanlar 135
   – – Diğerleri     
1602.20.90.00.11  – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.20.90.00.19  – – – Diğer hallerde olanlar 135
   – 01.05 Pozisyonundaki kümes hayvanlarından olanlar:    
1602.31  – – Hindiden olanlar:    
   – – – Ağırlık itibariyle % 57 veya daha fazla kümes hayvanlarının eti veya     
          sakatatını içerenler (1) :    
   – – – – Sadece pişmemiş hindi eti içerenler    
1602.31.11.00.11  – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.31.11.00.19  – – – – – Diğer hallerde  olanlar 135
   – – – – Diğerleri     
1602.31.19.00.11  – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.31.19.00.19  – – – – – Diğer hallerde  olanlar 135
   – – – Diğerleri     
1602.31.80.00.11  – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.31.80.00.19  – – – – Diğer hallerde  olanlar 135
1602.32  – – Horoz ve tavuklardan olanlar (Gallus domesticus  türü)      
   – – – Ağırlık itibariyle % 57 veya daha fazla kümes hayvanlarının eti veya     
          sakatatını içerenler (1) :    
   – – – – Pişirilmemiş    
1602.32.11.00.11  – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.32.11.00.19  – – – – – Diğer hallerde  olanlar 135
    – – – – Diğerleri    
1602.32.19.00.11  – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.32.19.00.19  – – – – – Diğer hallerde  olanlar 135
   – – – Ağırlık itibariyle % 25 veya daha fazla fakat % 57 ‘den az    
          kümes hayvanlarının eti veya sakatatını içerenler (1) :    
1602.32.30.00.11  – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.32.30.00.19  – – – – Diğer hallerde  olanlar 135
   – – – Diğerleri    
1602.32.90.00.11  – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.32.90.00.19  – – – – Diğer hallerde  olanlar 135
1602.39  – – Diğerleri:    
   – – – Ağırlık itibariyle % 57 veya daha fazla kümes hayvanlarının eti veya     
          sakatatını içerenler (1) :    
   – – – – Pişirilmemiş    
1602.39.21.00.11  – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.39.21.00.19  – – – – – Diğer hallerde  olanlar 135
   – – – – Diğerleri    
1602.39.29.00.11  – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.39.29.00.19  – – – – – Diğer hallerde  olanlar 135
   – – –  Diğerleri    
1602.39.85.00.11  – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.39.85.00.19  – – – – Diğer hallerde  olanlar 135
   – Domuzdan olanlar:    
1602.41  – – But ve but parçaları:    
   – – – Evcil domuzdan olanlar    
1602.41.10.00.11  – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.41.10.00.19  – – – – Diğer hallerde  olanlar 135
   – – – Diğerleri    
1602.41.90.00.11  – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.41.90.00.19  – – – – Diğer hallerde  olanlar 135
1602.42  – – Kol ve kol parçaları:    
   – – – Evcil domuzdan olanlar    
1602.42.10.00.11  – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.42.10.00.19  – – – – Diğer hallerde  olanlar 135
   – – – Diğerleri    
1602.42.90.00.11  – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.42.90.00.19  – – – – Diğer hallerde  olanlar 135
1602.49  – – Diğerleri (karışımlar dahil):    
   – – –  Evcil domuzdan olanlar:    
   – – – – Ağırlık itibariyle % 80 veya daha fazla her türden et veya    
            sakatat içerenler (bütün katı yağları dahil):    
   – – – – – Bel (boyun hariç) ve parçaları (but ve bel karışımları dahil)     
1602.49.11.00.11  – – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.49.11.00.19  – – – – – – Diğer hallerde  olanlar 135
   – – – – – Boyun ve parçaları (boyun ve kol karışımları dahil)    
1602.49.13.00.11  – – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.49.13.00.19  – – – – – – Diğer hallerde  olanlar 135
   – – – – – But, kol, bel ve boyun ve bunların parçalarını içeren diğer    
               karışımlar    
1602.49.15.00.11  – – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.49.15.00.19  – – – – – – Diğer hallerde  olanlar 135
   – – – – –  Diğerleri    
1602.49.19.00.11  – – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.49.19.00.19  – – – – – – Diğer hallerde  olanlar 135
   – – – – Ağırlık itibariyle % 40 veya daha fazla, fakat % 80′ den az her    
            türden et veya sakatat içerenler (bütün katı yağlar dahil)    
1602.49.30.00.11  – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.49.30.00.19  – – – – – Diğer hallerde  olanlar 135
   – – – – Ağırlık itibariyle % 40′ dan az her tür et veya sakatat içerenler    
            (bütün katı yağlar dahil)    
1602.49.50.00.11  – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.49.50.00.19  – – – – – Diğer hallerde  olanlar 135
   – – – Diğerleri    
1602.49.90.00.11  – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.49.90.00.19  – – – – Diğer hallerde  olanlar 135
1602.50  – Sığırdan olanlar:    
   – – Pişirilmemiş; pişirilmiş ve pişirilmemiş et veya sakatat karışımları    
1602.50.10.00.11  – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.50.10.00.19  – – – Diğer hallerde olanlar 135
   – – Diğerleri :    
1602.50.31.00.00  – – – Hava almayan kaplarda salamura edilmiş sığır eti 135
1602.50.95.00.00  – – – Diğerleri 135
1602.90  – Diğerleri (hayvanların kan müstahzarları dahil) :    
   – – Hayvanların kan müstahzarları    
1602.90.10.00.11  – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.90.10.00.19  – – – Diğer hallerde olanlar 135
   – –  Diğerleri:    
   – – – Av hayvanlarından veya tavşandan olanlar    
1602.90.31.00.11  – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.90.31.00.19  – – – – Diğer hallerde  olanlar 135
   – – – Diğerleri:    
   – – – – Evcil domuz eti veya sakatat içerenler    
1602.90.51.00.11  – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.90.51.00.19  – – – – – Diğer hallerde  olanlar 135
   – – – – Diğerleri:    
   – – – – – Sığır eti veya sakatat içerenler:    
   – – – – – – Pişirilmemiş; pişirilmiş ve pişirilmemiş et veya sakatat karışımları    
1602.90.61.00.11  – – – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.90.61.00.19  – – – – – – – Diğer hallerde  olanlar 135
   – – – – – – Diğerleri    
1602.90.69.00.11  – – – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.90.69.00.19  – – – – – – – Diğer hallerde  olanlar 135
   – – – – – Diğerleri:    
   – – – – – – Koyundan:    
1602.90.91.00.11  – – – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.90.91.00.19  – – – – – – – Diğer hallerde  olanlar 135
   – – – – – – Keçiden:    
1602.90.95.00.11  – – – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.90.95.00.19  – – – – – – – Diğer hallerde  olanlar 135
   – – – – – – Diğerleri:    
1602.90.99.00.11  – – – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.90.99.00.19  – – – – – – – Diğer hallerde  olanlar 135
       
1603.00 Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su    
  omurgasızlarının hülasa ve suları:    
1603.00.10.00.00  – Net muhtevası 1 kg. ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 60
1603.00.80.00.00  – Diğerleri 60
       
16.04 Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar; havyar ve balık yumurtalarından    
  elde edilen havyar yerine kullanılan ürünler:    
   – Bütün veya parça halindeki balıklar (kıyılmamış):    
1604.11.00.00.00  – – Som balıkları 91
1604.12  – – Ringa balıkları:    
1604.12.10.00.00  – – – Çiğ filetolar (sadece hamur veya ekmek kırıntılarıyla kaplanmış,    
          yağda ön kızartma yapılmış olsun olmasın; dondurulmuş) 91
   – – – Diğerleri :    
1604.12.91.00.00  – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 91
1604.12.99.00.00  – – – – Diğerleri 91
1604.13  – – Sardalya, sardinella ve palatika veya çaça balıkları:    
   – – – Sardalyalar :    
1604.13.11.00.00  – – – – Zeytinyağı ile hazırlanmış veya konserve edilmiş olanlar  91
1604.13.19.00.00  – – – – Diğerleri 91
1604.13.90.00.00  – – – Diğerleri 91
1604.14  – – Ton balıkları, orkinoslar ve palamut (Sarda spp.):    
   – – – Ton balıkları ve orkinoslar :    
   – – – – Orkinoslar:    
1604.14.21.00.00  – – – – – Bitkisel yağlarla hazırlanmış veya konserve edilmiş olanlar  91
   – – – – – Diğerleri :    
1604.14.26.00.00  – – – – – – Filetolar 91
1604.14.28.00.00  – – – – – – Diğerleri 91
   – – – – Sarı yüzgeçli orkinos (Thunnus albacares):    
1604.14.31.00.00  – – – – – Bitkisel yağlarla hazırlanmış veya konserve edilmiş olanlar  91
   – – – – – Diğerleri :    
1604.14.36.00.00  – – – – – – Filetolar 91
1604.14.38.00.00  – – – – – – Diğerleri 91
   – – – – Diğerleri:    
1604.14.41.00.00  – – – – – Bitkisel yağlarla hazırlanmış veya konserve edilmiş olanlar  91
   – – – – – Diğerleri :    
1604.14.46.00.00  – – – – – – Filetolar 91
1604.14.48.00.00  – – – – – – Diğerleri 91
1604.14.90.00.00  – – – Palamutlar (Sarda spp.) 91
1604.15  – – Uskumru balıkları:    
   – – – Uskumru (Scomber scombrus) ve kolyoz (Scomber japonicus)    
          türleri :    
1604.15.11.00.00  – – – – Filetolar 91
1604.15.19.00.00  – – – – Diğerleri 91
1604.15.90.00.00  – – – Avustralya uskumrusu (Scomber australasicus) türleri 91
1604.16.00.00.00  – – Hamsiler 91
1604.17.00.00.00  – – Yılan Balıkları 91
1604.18.00.00.00  – – Köpekbalığı yüzgeçleri 91
1604.19  – – Diğerleri:    
1604.19.10.00.00  – – – Salmonidae türleri (som balıkları hariç) 91
   – – – Euthynnus cinsi balıklar, orkinos (Euthynnus (Katsuwonus)    
          pelamis) hariç :    
1604.19.31.00.00  – – – – Filetolar 91
1604.19.39.00.00  – – – – Diğerleri 91
1604.19.50.00.00  – – – Tek renkli Orcynopsis türü balıklar 91
   – – – Diğerleri:    
1604.19.91.00.00 – – – – Çiğ filetolar (sadece hamur veya ekmek kırıntılarıyla kaplanmış,    
          yağda ön kızartma yapılmış olsun olmasın; dondurulmuş) 91
   – – – – Diğerleri :    
1604.19.92.00.00  – – – – – Morina balıkları (Gadus morhua,Gadus ogac,Gadus macrocephalus) 91
1604.19.93.00.00  – – – – – Kömür balıkları (Pollachius virens) 91
1604.19.94.00.00  – – – – – Berlam balıkları (Merluccius spp., Urophycis spp.) 91
1604.19.95.00.00  – – – – – Alaska mezgit (Theragra chalcogramma) ve mezgit (Pollachius    
              pollachius) balıkları 91
1604.19.97.00.00  – – – – – Diğerleri 91
1604.20  – Hazırlanmış veya konserve edilmiş diğer balıklar:    
1604.20.05.00.00  – – Surimi müstahzarları 91
   – – Diğerleri :    
1604.20.10.00.00  – – – Som balıkları 91
1604.20.30.00.00  – – – Salmonidaeler (som balıkları hariç) 91
1604.20.40.00.00  – – – Hamsiler 91
   – – – Sardalyalar, palamut, uskumru (Scomber scombrus) ve kolyoz     
          (Scomber japonicus) türleri, tek renkli Orcynopsis türü balıklar    
1604.20.50.00.11  – – – – Sardalya 91
1604.20.50.00.12  – – – – Uskumru 91
1604.20.50.00.19  – – – – Diğerleri 91
1604.20.70.00.00  – – – Ton balıkları, orkinoslar, Euthynnus cinsi diğer balıklar 91
   – – – Diğer balıklar    
1604.20.90.00.11  – – – – Ringa 91
1604.20.90.00.19  – – – – Diğerleri 91
   – Havyar ve havyar yerine kullanılan ürünler:    
1604.31.00.00.00  – – Havyar 91
1604.32.00.00.00  – – Havyar yerine kullanılan ürünler 91
       
16.05 Hazırlanmış veya konserve edilmiş kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar    
  ve diğer su omurgasızları:    
1605.10.00.00.00  – Yengeçler 60
   – Karidesler :    
1605.21  – – Hava almayan kaplarda olmayanlar:    
1605.21.10.00.00  – – – Net muhtevası 2 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 60
1605.21.90.00.00  – – – Diğerleri 60
1605.29.00.00.00  – – Diğerleri 60
1605.30  – İstakozlar:    
1605.30.10.00.00  – – İstakoz eti (pişirilmiş) (istakoz yağı veya istakoz ezmesi, patesi,    
       çorbası veya istakoz sosları imaline mahsus) 60
1605.30.90.00.00  – – Diğerleri 60
1605.40  – Diğer kabuklu hayvanlar    
1605.40.00.00.11  – – Salyangoz 60
1605.40.00.00.13  – – Kerevit 60
1605.40.00.00.19  – – Diğerleri 60
       
   – Yumuşakçalar:    
1605.51.00.00.00  – – İstiridyeler 60
1605.52.00.00.00  – – Deniz tarakları (kraliçe deniz tarakları dahil) 60
1605.53  – – Midyeler:    
1605.53.10.00.00  – – – Hava almayan kaplarda olanlar 60
1605.53.90.00.00  – – – Diğerleri 60
1605.54.00.00.00  – – Mürekkep balığı ve kalamar 60
1605.55.00.00.00  – – Ahtapot 60
1605.56.00.00.00  – –  Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae,     
        Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae,    
       Tridacnidae and Veneridae familyasına ait yumuşakçalar 60
1605.57.00.00.00  – – Deniz kulağı 60
1605.58.00.00.00  – – Salyangoz (deniz salyangozları hariç) 60
1605.59.00.00.00  – – Diğerleri 60
   –  Diğer su omurgasızları:    
1605.61.00.00.00  – – Deniz hıyarları 60
1605.62.00.00.00  – – Deniz kestanesi 60
1605.63.00.00.00  – – Denizanası 60
1605.69.00.00.00  – – Diğerleri 60
       
   (1)   Kümes hayvanlarının yüzde ağırlığı tespit edilirken kemiklerin ağırlığı     
        dikkate alınmaz    

© Akif PARLATAN 500&1715