Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 17)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
17.01 Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakaroz (katı halde) :    
   – İlave aroma veya renk verici madde içermeyen ham şeker:    
1701.12  – – Pancar şekeri:    
1701.12.10.00.00  – – – Rafine edilecek olanlar 150
1701.12.90.00.00  – – – Diğerleri 150
1701.13  – – Bu faslın 2 nolu alt pozisyon notunda belirtilen kamış şekeri:    
1701.13.10.00.00  – – – Rafine edilecek olanlar 150
1701.13.90.00.00  – – – Diğerleri 150
1701.14  – – Diğer kamış şekeri:    
1701.14.10.00.00  – – – Rafine edilecek olanlar 150
1701.14.90.00.00  – – – Diğerleri 150
   – Diğerleri:    
1701.91.00.00.00  – – İlave aroma veya renk verici maddeler içerenler 150
1701.99  – – Diğerleri:    
   – – –  Beyaz şeker    
1701.99.10.00.11  – – – – Kristal şeker 150
1701.99.10.00.12  – – – – Küp ve kesme şeker 150
1701.99.10.00.13  – – – – Kimyaca saf sakkaroz (katı halde)  150
1701.99.10.00.15  – – – – Pudra şekeri 150
1701.99.10.00.19  – – – – Diğerleri 150
1701.99.90.00.00  – – – Diğerleri 150
       
17.02 Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz    
  dahil) (katı halde); ilave aroma veya renk verici maddeler    
  katılmamış şeker şurupları, suni bal (tabii bal iIe karıştırılmış    
  olsun olmasın); karamel:    
   – Laktoz ve laktoz şurubu:    
1702.11  – – Kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle %99    
       veya daha fazla laktoz (anhidrit laktoz olarak ifade edilen)     
       içerenler :    
1702.11.00.10.00  – – – Laktoz 35
1702.11.00.20.00  – – – Laktoz şurubu 150
1702.19  – – Diğerleri :    
1702.19.00.10.00  – – – Laktoz 35
1702.19.00.20.00  – – – Laktoz şurubu 150
1702.20  – Akçaağaç şekeri ve şurubu :    
1702.20.10.00.00  – – İlave aroma veya renk verici maddeler içeren katı haldeki akça –    
       ağaç şekeri 150
1702.20.90.00.00  – – Diğerleri 150
1702.30  – Glikoz ve glikoz şurubu (fruktoz içermeyenler veya kuru halde    
     ağırlık itibariyle % 20 den az fruktoz içerenler) :    
1702.30.10.00.00  – – İzoglikoz 150
   – – Diğerleri :    
1702.30.50.00.00  – – – Beyaz kristal toz halinde (aglomere edilmiş  olsun olmasın) 150
1702.30.90.00.00  – – – Diğerleri 150
1702.40  – Glikoz ve glikoz şurubu (kuru halde ağırlık itibariyle en az    
     % 20 veya daha fazla, fakat % 50’den az fruktoz içerenler )     
    (invert şeker hariç) :    
1702.40.10.00.00  – – İzoglikoz 150
1702.40.90.00.00  – – Diğerleri 150
1702.50.00.00.00  – Kimyaca saf fruktoz 35
1702.60  – Diğer fruktoz ve fruktoz şurubu (kuru halde ağırlık itibariyle    
     % 50’den fazla fruktoz içerenler) (invert şeker hariç)     
1702.60.10.00.00  – – İzoglikoz 150
1702.60.80.00.00  – – İnülin şurubu 150
1702.60.95.00.00  – – Diğerleri 150
1702.90  – Diğerleri (invert şeker ve kuru halde ağırlık itibariyle %50    
     fruktoz içeren diğer şeker ve şeker şurubu karışımları dahil):    
1702.90.10.00.00  – – Kimyaca saf maltoz 35
1702.90.30.00.00  – – İzoglikoz 150
   – – Malto dekstrin ve malto dekstrin şurubu    
1702.90.50.00.11  – – – Diyet mamaları 150
1702.90.50.00.19  – – – Diğerleri 150
   – – Karamel:    
1702.90.71.00.00  – – – Kuru halde ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla sakkaroz içerenler 150
   – – – Diğerleri:    
1702.90.75.00.00  – – – – Toz halinde (aglomere edilmiş olsun olmasın) 150
1702.90.79.00.00  – – – – Diğerleri 150
1702.90.80.00.00  – – İnülin şurubu 150
   – – Diğerleri    
   – – – Suni bal    
1702.90.95.00.11  – – – – Diabetik olanlar 150
1702.90.95.00.19  – – – – Diğerleri 150
1702.90.95.00.90  – – – Diğerleri 150
       
17.03 Şeker ekstraksiyonundan veya rafinajından elde edilen melaslar:    
1703.10.00.00.00  – Kamış melasları 35
1703.90.00.00.00   – Diğerleri 35
       
17.04 Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil) :    
1704.10  – Ciklet (şekerle kaplanmış olsun olmasın):    
   – – Ağırlık itibariyle % 60’tan az sakaroz içerenler (sakaroz olarak    
        ifade edilen invert şeker dahil)    
1704.10.10.00.11  – – – Şerit şeklinde olan cikletler 150
1704.10.10.00.19  – – – Diğerleri 150
   – – Ağırlık itibariyle % 60 veya daha fazla sakaroz içerenler (sakaroz    
       olarak ifade edilen invert şeker dahil)    
1704.10.90.00.11  – – – Şerit şeklinde olan cikletler 150
1704.10.90.00.19  – – – Diğerleri 150
1704.90  – Diğerleri:    
1704.90.10.00.00  – – Ağırlık itibariyle %10′ dan fazla sakaroz içeren fakat diğer katı    
        maddeleri içermeyen meyan kökü hülasaları 150
1704.90.30.00.00  – – Beyaz çikolata 150
   – – Diğerleri:    
1704.90.51.00.00  – – – Net muhtevası 1 kg. veya daha fazla ambalajlarda ezmeler    
          (badem ezmesi dahil) 150
1704.90.55.00.00  – – – Boğaz pastilleri ve öksürük için şekerler 150
   – – – Drajeler    
1704.90.61.00.11  – – – – Sadece fındık ihtiva edenler 150
1704.90.61.00.19  – – – – Diğerleri 150
   – – – Diğerleri:    
1704.90.65.00.00  – – – – Sakızlı ve jöleli şekercilik mamulleri (şekercilik mamulü haline    
            getirilmiş meyva ezmeleri dahil) 150
1704.90.71.00.00  – – – – Kaynatılmış tatlılar (doldurulmuş olsun olmasın) 150
1704.90.75.00.00  – – – – Karameller ve benzeri tatlılar 150
   – – – – Diğerleri:    
1704.90.81.00.00  – – – – – Basınçla elde edilen tabletler 150
   – – – – – Diğerleri :    
   – – – – – – Helva    
1704.90.99.10.11  – – – – – – – Tahin helvası 150
1704.90.99.10.19  – – – – – – – Diğer helvalar 150
1704.90.99.20.00  – – – – – – Sade lokum 150
1704.90.99.30.00  – – – – – – Kaymaklı lokum 150
   – – – – – – Diğerleri    
1704.90.99.90.11  – – – – – – – Fondan 150
1704.90.99.90.12  – – – – – – – Diğer lokumlar 150
1704.90.99.90.19  – – – – – – – Diğerleri 150

© Akif PARLATAN 500&1715