Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 18)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
1801.00 Kakao dane ve kırıkları (ham veya kavrulmuş, bütün veya kırık)    
1801.00.00.00.11 – Dane kakao (ham) 50
1801.00.00.00.19 – Diğerleri 50
       
1802.00.00.00.00 Kakao kabukları, iç kabukları, zarları ve diğer kakao döküntüleri 50
       
18.03 Kakao hamuru (yağı alınmış olsun olmasın) :    
1803.10.00.00.00  – Yağı alınmamış 100
1803.20.00.00.00  – Tamamen veya kısmen yağı alınmış 100
       
1804.00.00.00.00 Kakao yağı (katı ve sıvı) 50
       
1805.00.00.00.00 Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyenler) 100
       
18.06 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları:    
1806.10  – Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler    
     içerenler):    
1806.10.15.00.00  – – Sakkaroz içermeyenler veya ağırlık itibariyle % 5’den az sakkaroz    
        (sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil) veya sakkaroz olarak    
        ifade edilen izoglikoz içerenler 100
1806.10.20.00.00  – – Ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla fakat % 65’den az sakkaroz    
        (sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil) veya sakkaroz oIarak    
        ifade edilen izoglikoz içerenler 100
1806.10.30.00.00  – – Ağırlık itibariyle % 65 veya daha fazla fakat % 80’den az sakkaroz     
        (sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil)veya sakkaroz olarak    
        ifade edilen izoglikoz içerenler 100
1806.10.90.00.00  – – Ağırlık itibariyle % 80 veya daha fazla sakkaroz (sakkaroz olarak ifade    
       edilen invert şeker dahil) veya sakkaroz olarak ifade edilen izoglikoz    
       içerenler 100
1806.20  – Ağırlığı 2 kg’dan fazla olan kalıp,dilim veya çubuklar halinde     
     veya  sıvı, hamur, toz, granül veya benzeri şekillerde olup,     
    muhteviyatı 2 kg’ı geçen kaplarda veya ambalajlarda sunulmuş olan    
     diğer müstahzarlar:    
1806.20.10.00.00  – – Ağırlık itibariyle % 31 veya daha fazla kakao yağı içerenler veya kakao    
       yağı ile katı süt yağının birlikte oranı ağırlık itibariyle % 31 veya daha     
       fazla olanlar 100
1806.20.30.00.00  – – Ağırlık itibariyle kakao yağı ile katı süt yağının birlikte oranı % 25 veya      
       daha fazla fakat % 31’den az olanlar 100
   – – Diğerleri:    
1806.20.50.00.00  – – – Ağırlık itibariyle % 18 veya daha fazla kakao yağı içerenler 100
1806.20.70.00.00  – – – Sütlü çikolata kırıntıları 100
1806.20.80.00.00  – – – Kakao ile kaplanmış olanlar 100
1806.20.95.00.00  – – – Diğerleri 100
   – Diğerleri (kalıp, dilim veya çubuk halinde):    
1806.31.00.00.00  – – Doldurulmuş  100
1806.32  – – Doldurulmamış:    
1806.32.10.00.00  – – – İlave hububat, meyva veya sert kabuklu meyva içerenler 100
1806.32.90.00.00  – – – Diğerleri 100
1806.90  – Diğerleri:    
   – – Çikolata ve çikolata mamulleri:    
   – – – Çikolatalar (pralinler dahil) (doldurulmuş olsun olmasın) :    
1806.90.11.00.00  – – – – Alkol içerenler 100
1806.90.19.00.00  – – – – Diğerleri 100
   – – – Diğerleri:    
1806.90.31.00.00  – – – – Doldurulmuş 100
1806.90.39.00.00  – – – – Doldurulmamış 100
1806.90.50.00.00  – – Kakaolu şekerci mamulleri ve şeker yerine kullanılan maddelerden    
        imal edilmiş kakaolu şekerci mamulleri 100
1806.90.60.00.00  – – Ekmeğe sürülerek yenilen kakaolu ürünler 100
1806.90.70.00.00  – – Meşrubat yapımında kullanılan kakaolu müstahzarlar 100
1806.90.90.00.00  – – Diğerleri 100
       

© Akif PARLATAN 500&1715