Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 19)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
19.01 Malt hülasası; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer    
  almayan esasını un, hububatın kabaca öğütülmesinden elde     
  edilen küçük parçalar, kaba un, nişasta veya malt hülasası teşkil    
  eden gıda müstahzarları (içinde kakao bulunmayanlar veya    
                                    tamamen yağının alınması esasına göre hesaplanan içindeki    
  kakao miktarı ağırlık itibariyle % 40’dan az olanlar); tarifenin    
  başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını 04.01 ila    
  04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil eden gıda     
  müstahzarları ( içinde kakao  bulunmayanlar veya tamamen     
  yağının alınması esasına göre hesaplandığında içindeki    
  kakao miktarı ağırlık itibariyle % 5’den az olanlar ):    
1901.10  – Bebek veya küçük çocukların beslenmesinde kullanılan    
      müstahzarlar (perakende satılacak hale getirilmiş):    
   – – Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler    
        teşkil edenler:    
1901.10.00.11.00  – – – Diyet mamaları 75
1901.10.00.19.00  – – – Diğerleri 75
1901.10.00.20.00  – – Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil    
        edenler ve ağırlık itibariyle %5’den az kakao içerenler 100
1901.10.00.90.00  – – Diğerleri 60
1901.20  – 19.05 Pozisyonunda yer alan ekmekçilik mamullerinin hazırlan –    
      masında  kullanılan karışımlar ve hamurlar:    
1901.20.00.10.00  – – Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler    
        teşkil edenler 75
1901.20.00.20.00  – – Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil     
        edenler ve ağırlık itibariyle % 5’den az kakao  içerenler 100
1901.20.00.90.00  – – Diğerleri 60
1901.90  – Diğerleri:    
   – – Malt hülasası:    
1901.90.11.00.00  – – – Kuru hülasa oranı ağırlık itibariyle % 90 veya daha fazla olanlar 70
1901.90.19.00.00  – – – Diğerleri 70
   – – Diğerleri:    
1901.90.91.00.00  – – – Katı süt yağı,sakkaroz, izoglikoz,glikoz veya nişasta içermeyen    
          veya % 1,5’dan az katı süt yağı, % 5 sakkaroz ( invert şeker dahil)    
          veya izoglikoz, % 5 glikoz veya nişasta içerenler (04.01 ila 04.04    
          pozisyonlarındaki ürünlerin toz halindeki gıda müstahzarları hariç) 50
   – – – Diğerleri :    
1901.90.99.10.00  – – – – Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler    
            teşkil edenler 75
1901.90.99.20.00  – – – – Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil    
            edenler ve ağırlık itibariyle % 5’den az kakao tozu içerenler 100
   – – – – Diğerleri    
1901.90.99.90.11  – – – – – Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli un 60
1901.90.99.90.12  – – – – – Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli pirinç 60
1901.90.99.90.13  – – – – – Fenilketonüri hastaları için yumurta ikamesi 60
1901.90.99.90.19  – – – – – Diğerleri 60
       
19.02 Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldu-    
  rulmuş  veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti,     
  makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi);     
  kuskus (hazırlanmış olsun olmasın):    
   – Pişirilmemiş makarna (doldurulmamış veya başka şekilde     
     hazırlanmamış) :    
1902.11  – – Yumurta içerenler    
1902.11.00.00.11  – – – Sadece yumurta ve makarnalık buğday (durum buğdayı) unu ve    
          irmiği içerenler 50
1902.11.00.00.19  – – – Diğerleri 50
1902.19  – – Diğerleri :    
1902.19.10.00.00  – – – Ekmeklik buğday unu veya irmiği içermeyenler 50
   – – – Diğerleri    
1902.19.90.00.11  – – – – Sebzeli olanlar 50
1902.19.90.00.12  – – – – Sade olanlar 50
1902.19.90.00.13  – – – – Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli makarna 50
1902.19.90.00.19  – – – – Diğerleri 50
1902.20  – Doldurulmuş makarnalar (pişirilmiş veya başka şekilde    
     hazırlanmış olsun olmasın):    
1902.20.10.00.00  – – Ağırlık itibariyle % 20’den fazla balık, yumuşakça, kabuklu hayvan    
       ve diğer su omurgasızları içerenler 60
   – – Ağırlık itibariyle % 20’den fazla sosis ve benzerlerini, her cins et ve    
       sakatatı içerenler (her türlü katı yağ dahil):    
1902.20.30.10.00  – – – Et ve sakatat içerenler 80
1902.20.30.90.00  – – – Diğerleri 75
   – – Diğerleri:    
1902.20.91.00.00  – – – Pişirilmiş 75
1902.20.99.00.00  – – – Diğerleri 75
       
1902.30  – Diğer makarnalar:    
1902.30.10.00.00  – – Kurutulmuş 75
1902.30.90.00.00  – – Diğerleri 75
1902.40  – Kuskus:    
1902.40.10.00.00  – – Hazırlanmamış kuskus 50
1902.40.90.00.00  – – Diğerleri 75
       
1903.00.00.00.00 Tapyoka ve nişastadan hazırlanan tapyoka benzerleri (flokon,    
  dane, yuvarlak, kalbur içi kalıntısı veya benzeri şekillerde) 50
       
19.04 Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması    
  suretiyle elde edilen gıda mamulleri (corn flakes gibi); tarifenin    
  başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ön pişirme ya –    
  pılmış veya başka surette hazırlanmış dane (mısır hariç) veya    
  flokon halindeki hububat veya diğer şekilde işlenmiş daneler     
  (un, hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük     
  parçalar ve kaba un hariç) :    
1904.10  – Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrul –    
     ması suretiyle elde edilen gıda mamulleri:    
   – – Mısırdan elde edilenler:    
1904.10.10.10.00  – – – Kakao içerenler 100
1904.10.10.90.00  – – – Diğerleri 50
   – – Pirinçten elde edilenler:    
1904.10.30.10.00  – – – Kakao içerenler 100
1904.10.30.90.00  – – – Diğerleri 50
   – – Diğerleri:    
1904.10.90.10.00  – – – Kakao içerenler 100
1904.10.90.90.00  – – – Diğerleri 50
1904.20  – Kavrulmamış hububat flokonlarından veya kavrulmamış hubu –    
     bat flokonları ile kavrulmuş hububat flokonları yada kabartılmış    
     hububat karışımlarından elde edilen hazır gıdalar :    
1904.20.10.00.00  – – Esası kavrulmamış hububat flokonları olan “Müsli” tipi müstahzarlar  75
   – – Diğerleri:    
   – – – Mısırdan elde edilenler :    
1904.20.91.10.00  – – – – Kakao içerenler 100
1904.20.91.90.00  – – – – Diğerleri 50
   – – – Pirinçten elde edilenler :    
1904.20.95.10.00  – – – – Kakao içerenler 100
1904.20.95.90.00  – – – – Diğerleri 50
   – – – Diğerleri :    
1904.20.99.10.00  – – – – Kakao içerenler 100
1904.20.99.90.00  – – – – Diğerleri 50
1904.30.00.00.00  – Bulgur  75
1904.90  – Diğerleri:    
   – – Pirinç    
1904.90.10.10.00  – – – Kakao içerenler 100
1904.90.10.90.00  – – – Diğerleri 75
   – – Diğerleri    
1904.90.80.10.00  – – – Kakao içerenler 100
1904.90.80.90.00  – – – Diğerleri 75
       
19.05 Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik mamulleri (kakao    
  içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri,    
  mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler:    
1905.10.00.00.00  – Gevrek ekmek 50
1905.20  – Zencefilli ekmek ve benzerleri:    
1905.20.10.00.00  – – Ağırlık itibariyle % 30’dan az sakkaroz (sakkaroz olarak ifade    
       edilen invert şeker dahil) içerenler 75
1905.20.30.00.00  – – Ağırlık itibariyle % 30 veya daha fazla fakat % 50’den az sakkaroz    
        (sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil) içerenler 75
1905.20.90.00.00  – – Ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla sakkaroz (sakkaroz olarak    
        ifade edilen invert şeker dahil) içerenler 75
   – Tatlı bisküviler, waffle ve gofretler :    
1905.31  – – Tatlı bisküviler:    
   – – – Çikolata veya kakao içeren diğer müstahzarlarla kısmen veya     
         tamamen sıvanmış veya kaplanmış olanlar:    
1905.31.11.00.00  – – – – Net muhtevası 85 gr.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 75
1905.31.19.00.00  – – – – Diğerleri 75
   – – – Diğerleri :    
1905.31.30.00.00  – – – –  Ağırlık itibariyle % 8 veya daha fazla katı süt yağı içerenler 75
   – – – – Diğerleri:    
1905.31.91.00.00  – – – – – Çift katlı doldurulmuş bisküviler 75
   – – – – – Diğerleri    
1905.31.99.00.13  – – – – – – Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli biskuvi 75
1905.31.99.00.19  – – – – – – Diğerleri 75
1905.32  – – Waffle ve gofretler:    
1905.32.05.00.00  – – – Su muhteviyatı ağırlık itibariyle % 10’dan fazla olanlar 75
   – – – Diğerleri    
   – – – – Çikolata veya kakao içeren diğer müstahzarlarla kısmen veya     
         tamamen sıvanmış veya kaplanmış olanlar:    
1905.32.11.00.00  – – – – – Net muhtevası 85 gr.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 75
1905.32.19.00.00  – – – – – Diğerleri 75
   – – – – Diğerleri    
1905.32.91.00.00  – – – – –  Tuzlanmış (doldurulmuş olsun olmasın) 75
   – – – – – Diğerleri    
1905.32.99.00.11  – – – – – –  Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli gofret 75
1905.32.99.00.19  – – – – – –  Diğerleri 75
1905.40  – Gevrekler, kızartılmış ekmek ve diğer kızartılmış mamuller:    
1905.40.10.00.00  – – Gevrekler 75
1905.40.90.00.00  – – Diğerleri 50
1905.90  – Diğerleri:    
1905.90.10.00.00  – – Mayasız ekmek (matzos) 50
   – – Hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı,    
       pirinç kağıdı ve benzeri ürünler    
1905.90.20.00.11  – – – Hosti 50
1905.90.20.00.12  – – – Eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri 50
1905.90.20.00.13  – – – Mühür güllacı 50
1905.90.20.00.14  – – – Pirinç kağıdı 50
1905.90.20.00.19  – – – Diğerleri 50
   – – Diğerleri :    
1905.90.30.00.00  – – – Bal, yumurta, peynir veya meyva içermeyen ve kuru madde    
          üzerinden ağırlık itibariyle her biri % 5’i geçmeyen oranda şeker    
          ve katı  yağ içeren ekmekler 50
1905.90.45.00.00  – – –  Bisküviler 75
1905.90.55.00.00  – – – Aromalı veya tuzlu ürünler 75
   – – – Diğerleri:    
   – – – – Ağırlıkça %5 veya daha fazla sukroz, invert şeker veya izoglikoz içerenler    
1905.90.70.00.17  – – – – – Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli ürünler 75
1905.90.70.00.19  – – – – – Diğerleri 75
   – – – – Diğerleri    
1905.90.80.00.11  – – – – – Şeker hastaları için gluten ekmeği 50
1905.90.80.00.13  – – – – – Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli ürünler 50
1905.90.80.00.19  – – – – – Diğerleri 50
       

© Akif PARLATAN 500&1715