Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 2)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
02.01 Büyükbaş hayvanların eti (taze veya soğutulmuş):    
0201.10.00.00.00 –  Karkas ve yarım karkas 250
0201.20 –  Diğer kemikli parçalar:    
0201.20.20.00.00 – – Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş) 250
0201.20.30.00.00 – – Karkasın ön çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış) 250
0201.20.50.00.00 – – Karkasın arka çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış) 250
0201.20.90.00.00 – – Diğerleri 250
0201.30.00.00.00 –  Kemiksiz  250
       
02.02 Büyükbaş hayvanların eti (dondurulmuş):    
0202.10.00.00.00 –  Karkas ve yarım karkas  250
0202.20 –  Diğer kemikli parçalar:    
0202.20.10.00.00 – – Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş)   250
0202.20.30.00.00 – – Karkasın ön çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)  250
0202.20.50.00.00 – – Karkasın arka çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)  250
0202.20.90.00.00 – – Diğerleri  250
0202.30 –  Kemiksiz:    
0202.30.10.00.00 – – Karkasın ön çeyrekleri (bütün veya en fazla beş parçaya bölünmüş,    
      her çeyrek karkas dondurulmuş tek bir blok halinde) ; iki blok      
      halinde dondurulmuş, eşit olarak bölünmüş çeyrek parçalar [ bu     
      bloklardan biri tam veya en fazla beş parçaya bölünmüş ön çeyrek    
      parçadan,diğeri tek parça halinde arka çeyrek parçadan (fileto     
      hariç) oluşmalıdır.] 250
0202.30.50.00.00 – – Karkasın ön çeyreklerinin döş ve kaburga etleri 250
0202.30.90.00.00 – – Diğerleri  250
       
02.03 Domuz eti (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş):    
  – Taze veya soğutulmuş:    
0203.11 – – Karkas veya yarım karkas :    
0203.11.10.00.00 – – – Evcil domuz eti 250
0203.11.90.00.00 – – – Diğerleri  250
0203.12 – –  But, kol ve bunların parçaları (kemikli):    
  – – – Evcil domuz eti:    
0203.12.11.00.00 – – – – But ve but parçaları                250
0203.12.19.00.00 – – – – Kol ve kol parçaları               250
0203.12.90.00.00 – – – Diğerleri                           250
0203.19 – –  Diğerleri:    
  – – – Evcil domuz eti:    
0203.19.11.00.00 – – – – Ön kısım ve bunların parçaları      250
0203.19.13.00.00 – – – – Bel kısmı ve bunların parçaları    250
0203.19.15.00.00 – – – – Karın ve karın parçaları          250
  – – – – Diğerleri:    
0203.19.55.00.00 – – – – – Kemiksiz                           250
0203.19.59.00.00 – – – – – Diğerleri                         250
0203.19.90.00.00 – – – Diğerleri 250
  –  Dondurulmuş:    
0203.21 – –  Karkas ve yarım karkas:    
0203.21.10.00.00 – – – Evcil domuz eti               250
0203.21.90.00.00 – – – Diğerleri                            250
0203.22 – – But, kol ve bunların parçaları (kemikli):    
  – – – Evcil domuz eti:    
0203.22.11.00.00 – – – – But ve but parçaları                250
0203.22.19.00.00 – – – – Kol ve kol parçaları                250
0203.22.90.00.00 – – – Diğerleri                             250
0203.29 – –  Diğerleri:    
  – – – Evcil domuz eti:    
0203.29.11.00.00 – – – – Ön kısım ve bunların parçaları       250
0203.29.13.00.00 – – – – Bel kısmı ve bunların parçaları     250
0203.29.15.00.00 – – – – Karın ve karın parçaları          250
  – – – – Diğerleri:    
0203.29.55.00.00 – – – – – Kemiksiz 250
0203.29.59.00.00 – – – – – Diğerleri                           250
0203.29.90.00.00 – – – Diğerleri                             250
       
02.04 Koyun ve keçi etleri (taze, soğutulmuş veya donduruImuş):    
0204.10.00.00.00 – Kuzuların karkas ve yarım karkasları (taze veya soğutulmuş)  250
  – Diğer koyun etleri (taze veya soğutulmuş):    
0204.21.00.00.00 – – Karkas ve yarım karkas 250
0204.22  – – Diğer kemikli parçalar:    
0204.22.10.00.00 – – – Kısa ön çeyrekler   250
0204.22.30.00.00 – – – Fileto veya sağrı (tam veya yarım) 250
0204.22.50.00.00 – – – But veya yarım but                   250
0204.22.90.00.00 – – – Diğerleri 250
0204.23.00.00.00 – – Kemiksiz 250
0204.30.00.00.00 – Kuzu eti (karkas ve yarım karkas) (dondurulmuş ) 250
  – Diğer koyun etleri (dondurulmuş):    
0204.41.00.00.00 – – Karkas ve yarım karkas 250
0204.42 – – Kemikli diğer parçalar:    
0204.42.10.00.00 – – – Kısa ön çeyrekler 250
0204.42.30.00.00 – – – Fileto veya sağrı (tam veya yarım) 250
0204.42.50.00.00 – – – But veya yarım but 250
0204.42.90.00.00 – – – Diğerleri 250
0204.43 – – Kemiksiz:    
0204.43.10.00.00 – – – Kuzu eti 250
0204.43.90.00.00 – – – Diğerleri 250
0204.50 – Keçi eti:    
  – – Taze veya soğutulmuş:    
0204.50.11.00.00 – – – Karkas ve yarım karkas 250
0204.50.13.00.00 – – – Kısa ön çeyrekler 250
0204.50.15.00.00 – – – Fileto veya sağrı (tam veya yarım) 250
0204.50.19.00.00 – – – But veya yarım but 250
  – – – Diğerleri:    
0204.50.31.00.00 – – – – Kemikli parçalar 250
0204.50.39.00.00 – – – – Kemiksiz parçalar 250
  – – Dondurulmuş:    
0204.50.51.00.00 – – – Karkas ve yarım karkas 250
0204.50.53.00.00 – – – Kısa ön çeyrekler 250
0204.50.55.00.00 – – – Fileto veya sağrı (tam veya yarım) 250
0204.50.59.00.00 – – – But veya yarım but 250
  – – – Diğerleri:    
0204.50.71.00.00 – – – – Kemikli parçalar 250
0204.50.79.00.00 – – – – Kemiksiz parçalar 250
       
0205.00 At,eşek,katır veya bardo etleri(taze,soğutulmuş veya dondurulmuş):    
   – Taze veya soğutulmuş    
0205.00.20.00.11  – – At eti 250
0205.00.20.00.19  – – Eşek, katır ve bardo etleri 250
   – Dondurulmuş    
0205.00.80.00.11  – – At eti 250
0205.00.80.00.19  – – Eşek, katır ve bardo etleri 250
       
02.06 Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların     
  yenilen sakatatı (taze,soğutulmuş veya dondurulmuş):    
0206.10 – Sığır sakatatı (taze veya soğutulmuş):    
0206.10.10.00.00 – – Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar  250
  – – Diğerleri:    
0206.10.95.00.00 – – – Kalın ve ince etek 250
0206.10.98.00.00 – – – Diğerleri 250
  –  Sığır sakatatı (dondurulmuş):    
0206.21.00.00.00 – – Diller 250
0206.22.00.00.00 – – Karaciğerler 250
0206.29 – – Diğerleri:    
0206.29.10.00.00 – – – Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar 250
  – – – Diğerleri:    
0206.29.91.00.00 – – – – Kalın ve ince etek                250
0206.29.99.00.00 – – – – Diğerleri 250
0206.30.00.00.00 –  Domuz sakatatı (taze veya soğutulmuş) 250
  –  Domuz sakatatı (dondurulmuş):    
0206.41.00.00.00 – – Karaciğerler 250
0206.49.00.00.00 – – Diğerleri 250
0206.80 –  Diğerleri (taze veya soğutulmuş):    
0206.80.10.00.00 – – Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar 250
  – – Diğerleri:    
0206.80.91.00.00 – – – At,eşek,katır ve bardo sakatatı    250
  – – – Koyun ve keçi sakatatı    
0206.80.99.00.11 – – – – Koyun ve keçilerin karaciğerleri 250
0206.80.99.00.12 – – – – Koyun kuyruğu 250
0206.80.99.00.19 – – – – Koyun ve keçilerin diğer sakatatı 250
0206.90 – Diğerleri (dondurulmuş):    
0206.90.10.00.00 – – Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar 250
  – – Diğerleri:    
0206.90.91.00.00 – – – At,eşek,katır ve bardo sakatatı    250
  – – – Koyun ve keçi sakatatı    
0206.90.99.00.11 – – – – Koyun ve keçilerin karaciğerleri 250
0206.90.99.00.12 – – – – Koyun kuyruğu 250
0206.90.99.00.19 – – – – Koyun ve keçilerin diğer sakatatı 250
       
02.07  01.05 Pozisyonuna giren kümes hayvanlarının etleri ve yenilen     
  sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş):    
   – Horoz ve tavuklar ( “Gallus domesticus” türü):    
0207.11 – – Parçalanmamış  (taze veya soğutulmuş):    
0207.11.10.00.00 – – – Tüyleri yolunmuş, bağırsakları çıkarılmış,başlı ve ayaklı % 83’lük    
         denilen tavuklar 100
0207.11.30.00.00 – – – Tüyleri yolunmuş,içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,fakat    
         boyun,yürek,karaciğer ve taşlıkları alınmamış % 70’lik denilen    
         tavuklar                                                                                100
0207.11.90.00.00 – – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları,boynu,yüreği ,    
         karaciğeri ve taşlığı alınmış %65’lik denilen tavuklar veya diğer     
         şekilde bulunanlar 100
0207.12                       – – Parçalanmamış (dondurulmuş):    
0207.12.10.00.00 – – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları    
         kesilmiş, boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmamış    
         % 70’lik denilen tavuklar  100
0207.12.90.00.00 – – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları    
         kesilmiş, boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmış    
         % 65’lik denilen tavuklar veya diğer şekilde bulunanlar  100
0207.13 – – Parça halindeki etler ve sakatat (taze veya soğutulmuş):    
  – – – Parçalar:    
0207.13.10.00.00 – – – – Kemiksiz                                            100
  – – – – Kemikli:    
0207.13.20.00.00 – – – – – Yarım veya çeyrekler                         100
0207.13.30.00.00 – – – – – Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)         100
0207.13.40.00.00 – – – – – Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları      100
0207.13.50.00.00 – – – – – Göğüs ve göğüs parçaları                            100
0207.13.60.00.00 – – – – – But ve but parçaları                                100
0207.13.70.00.00 – – – – – Diğerleri                                           100
  – – – Sakatat:                        
0207.13.91.00.00 – – – – Karaciğerler   50
0207.13.99.00.00 – – – – Diğerleri 100
0207.14 – – Parça halindeki etler ve sakatat (dondurulmuş) :    
  – – – Parçalar:    
0207.14.10.00.00 – – – – Kemiksiz                                            100
  – – – – Kemikli:    
0207.14.20.00.00 – – – – – Yarım veya çeyrekler                          100
0207.14.30.00.00 – – – – – Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)         100
0207.14.40.00.00 – – – – – Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları      100
0207.14.50.00.00 – – – – – Göğüs ve göğüs parçaları                            100
0207.14.60.00.00 – – – – – But ve but parçaları                                100
0207.14.70.00.00 – – – – – Diğerleri                                           100
  – – – Sakatat :                        
0207.14.91.00.00 – – – – Karaciğerler   50
0207.14.99.00.00 – – – – Diğerleri 100
  –  Hindiler:    
0207.24 – – Parçalanmamış  (taze veya soğutulmuş):    
0207.24.10.00.00 – – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun,    
          yürek, karaciğer ve taşlığı alınmamış % 80’lik denilen hindiler  100
0207.24.90.00.00 – – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun,    
         yürek,karaciğer ve taşlığı alınmış % 73’lük denilen hindiler veya    
         diğer şekilde bulunanlar  100
0207.25 – – Parçalanmamış  (dondurulmuş):    
0207.25.10.00.00 – – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun,    
          yürek, karaciğer ve taşlığı alınmamış % 80’lik denilen hindiler  100
0207.25.90.00.00 – – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun,    
         yürek,karaciğer ve taşlığı alınmış % 73’lük denilen hindiler veya    
         diğer şekilde bulunanlar  100
0207.26 – – Parça halindeki etler ve sakatat (taze veya soğutulmuş) :    
  – – – Parçalar:    
0207.26.10.00.00 – – – – Kemiksiz                                            100
  – – – – Kemikli:    
0207.26.20.00.00 – – – – – Yarım veya çeyrekler 100
0207.26.30.00.00 – – – – – Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)         100
0207.26.40.00.00 – – – – – Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları      100
0207.26.50.00.00 – – – – – Göğüs ve göğüs parçaları                            100
  – – – – – But ve but parçaları:                                   
0207.26.60.00.00 – – – – – – Butun alt kısmı ve parçaları 100
0207.26.70.00.00 – – – – – – Diğerleri 100
0207.26.80.00.00 – – – – – Diğerleri                                           100
  – – – Sakatat :                        
0207.26.91.00.00 – – – – Karaciğerler   50
0207.26.99.00.00 – – – – Diğerleri 100
0207.27 – – Parça halindeki etler ve sakatat (dondurulmuş) :    
  – – – Parçalar:    
0207.27.10.00.00 – – – – Kemiksiz                                            100
  – – – – Kemikli:    
0207.27.20.00.00 – – – – – Yarım veya çeyrekler                      100
0207.27.30.00.00 – – – – – Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)         100
0207.27.40.00.00 – – – – – Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları      100
0207.27.50.00.00 – – – – – Göğüs ve göğüs parçaları                            100
  – – – – – But ve but parçaları:                                   
0207.27.60.00.00 – – – – – – Butun alt kısmı ve parçaları 100
0207.27.70.00.00 – – – – – –  Diğerleri 100
0207.27.80.00.00 – – – – – Diğerleri                                           100
  – – – Sakatat :                        
0207.27.91.00.00 – – – – Karaciğerler   50
0207.27.99.00.00 – – – – Diğerleri 100
  – Ördekler :    
0207.41 – – Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş):    
0207.41.20.00.00 – – – Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, yada     
           bağırsakları çıkarılmamış, baş ve ayakları kesilmemiş % 85’lik     
           denilen ördekler 100
0207.41.30.00.00 – – – Tüyleri yolunmuş,içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,boyun    
           yürek,karaciğer ve taşlıkları alınmamış % 70’lik denilen ördekler 100
0207.41.80.00.00 – – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş, ayak, boyun, yürek,    
            karaciğer ve taşlıkları alınmış % 63’lük denilen ördekler ve diğer     
            şekilde bulunanlar                                                                           100
0207.42 – – Parçalanmamış (dondurulmuş):    
0207.42.30.00.00 – – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,boynu,    
           karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmamış % 70’lik denilen ördekler 100
0207.42.80.00.00 – – – Tüyleri yolunmuş,içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,boynu,    
           karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmış % 63’lük denilen ördekler     
           ve diğer şekilde bulunanlar                                                                           100
0207.43.00.00.00 – – Yağlı karaciğerler (taze veya soğutulmuş) 50
0207.44 – – Diğerleri ( taze veya soğutulmuş):    
  – – – Parçalar:    
0207.44.10.00.00 – – – – Kemiksiz 100
  – – – – Kemikli:    
0207.44.21.00.00 – – – – – Yarım veya çeyrekler: 100
0207.44.31.00.00 – – – – – Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) 100
0207.44.41.00.00 – – – – – Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları 100
0207.44.51.00.00 – – – – – Göğüs ve göğüs parçaları  100
0207.44.61.00.00 – – – – – But ve but parçaları 100
0207.44.71.00.00 – – – – – “palto” denilen kısımlar 100
0207.44.81.00.00 – – – – – Diğerleri  100
  – – – Sakatat:    
0207.44.91.00.00 – – – – Karaciğerler (yağlı karaciğerler hariç)  50
0207.44.99.00.00 – – – – Diğerleri  100
0207.45 – – Diğerleri ( dondurulmuş):    
  – – – Parçalar:    
0207.45.10.00.00 – – – – Kemiksiz 100
  – – – – Kemikli:    
0207.45.21.00.00 – – – – – Yarım veya çeyrekler 100
0207.45.31.00.00 – – – – – Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) 100
0207.45.41.00.00 – – – – – Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları 100
0207.45.51.00.00 – – – – – Göğüs ve göğüs parçaları 100
0207.45.61.00.00 – – – – – But ve but parçaları 100
0207.45.71.00.00 – – – – – Kaz ve ördeğin “palto” denilen kısımları  100
0207.45.81.00.00 – – – – – Diğerleri  100
  – – – Sakatat :    
  – – – – Karaciğerler:    
0207.45.93.00.00 – – – – – Yağlı karaciğerler 50
0207.45.95.00.00 – – – – – Diğerleri 50
0207.45.99.00.00 – – – – Diğerleri  100
  –  Kazlar :    
0207.51  – – Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş):    
0207.51.10.00.00  – – – Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, baş ve ayakları     
  kesilmemiş % 82’lik denilen kazlar 100
0207.51.90.00.00  – – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,yüreği ve taşlığı    
  alınmış veya alınmamış % 75’lik denilen kazlar veya diğer şekilde bulunanlar 100
0207.52  – –  Parçalanmamış (dondurulmuş)    
0207.52.10.00.00  – – – Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, baş ve ayakları     
  kesilmemiş % 82’lik denilen kazlar 100
0207.52.90.00.00  – – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,yüreği ve taşlığı    
  alınmış veya alınmamış % 75’lik denilen kazlar veya diğer şekilde bulunanlar 100
0207.53.00.00.00  – – Yağlı karaciğerler (taze veya soğutulmuş): 50
0207.54  – – Diğerleri ( taze veya soğutulmuş):    
   – – – Parçalar:    
0207.54.10.00.00  – – – – Kemiksiz 100
   – – – – Kemikli    
0207.54.21.00.00  – – – – – Yarım veya çeyrekler 100
0207.54.31.00.00  – – – – – Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) 100
0207.54.41.00.00  – – – – – Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları 100
0207.54.51.00.00  – – – – – Göğüs ve göğüs parçaları 100
0207.54.61.00.00  – – – – – But ve but parçaları 100
0207.54.71.00.00  – – – – – Palto denilen kısımlar 100
0207.54.81.00.00  – – – – – Diğerleri 100
  – – – Sakatat :    
0207.54.91.00.00 – – – – Karaciğerler (yağlı karaciğerler hariç)  50
0207.54.99.00.00 – – – – Diğerleri 100
0207.55 – – Diğerleri ( dondurulmuş):    
  – – – Parçalar:    
0207.55.10.00.00  – – – – Kemiksiz 100
   – – – – Kemikli    
0207.55.21.00.00  – – – – – Yarım veya çeyrekler 100
0207.55.31.00.00  – – – – – Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) 100
0207.55.41.00.00  – – – – – Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları 100
0207.55.51.00.00  – – – – – Göğüs ve göğüs parçaları 100
0207.55.61.00.00  – – – – – But ve but parçaları 100
0207.55.71.00.00  – – – – – Palto denilen kısımlar 100
0207.55.81.00.00  – – – – – Diğerleri 100
  – – – Sakatat :    
  – – – – Karaciğerler:    
0207.55.93.00.00 – – – – – Yağlı karaciğerler 50
0207.55.95.00.00 – – – – – Diğerleri 50
0207.55.99.00.00 – – – – Diğerleri 100
  – Beç tavuklarına ait olanlar:    
0207.60.05.00.00 – – Parçalanmamış (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş): 100
  – – Diğerleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş):    
  – – – Parçalar:    
0207.60.10.00.00 – – – – Kemiksiz 100
   – – – – Kemikli :    
0207.60.21.00.00  – – – – – Yarım veya çeyrekler 100
0207.60.31.00.00  – – – – – Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) 100
0207.60.41.00.00  – – – – – Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları 100
0207.60.51.00.00  – – – – – Göğüs ve göğüs parçaları 100
0207.60.61.00.00  – – – – – But ve but parçaları 100
0207.60.81.00.00  – – – – – Diğerleri 100
  – – – Sakatat :    
0207.60.91.00.00 – – – – Karaciğerler 100
0207.60.99.00.00 – – – – Diğerleri 100
       
02.08 Diğer etler ve yenilen sakatat (taze, soğutulmuş veya     
  dondurulmuş):    
0208.10  – Tavşanlar veya yabani tavşanlara ait olanlar:    
0208.10.10.00.00  – – Evcil tavşanların etleri ve yenilen sakatatı 200
0208.10.90.00.00  – – Diğerleri 200
0208.30.00.00.00  – Maymunlara (primatlara) ait olanlar 200
0208.40  – Balinalar, yunus balıkları ve domuzbalıkları (Cetacea     
      takımından memeliler); manati-deniz güzeli ve deniz ineklerine    
     (dugonlara)  (Sirenia takımından memeliler) ait olanlar; fok,     
  deniz aslanı, deniz aygırları (Pinnipedia alt takımından memeliler) na     
  ait olanlar :    
0208.40.10.00.00  – – Balina eti  200
0208.40.20.00.00  – – Fok  eti 200
0208.40.80.00.00  – – Diğerleri 200
0208.50.00.00.00  – Sürüngenlere ait olanlar (yılanlar ve kaplumbağalar dahil) 200
0208.60.00.00.00 – Develer ve diğer devegillerden olanlar (Camelidae) a ait olanlar 200
0208.90  – Diğerleri:    
0208.90.10.00.00  – – Evcil güvercinlerin etleri ve yenilen sakatatı 200
0208.90.30.00.00  – – Av hayvanlarına ait olanlar (tavşanlar veya yabani tavşanlar hariç) 200
0208.90.60.00.00  – – Ren geyiği eti 200
0208.90.70.00.00  – – Kurbağa bacağı 200
0208.90.98.00.00  – – Diğerleri 200
       
0209.00 Domuz yağı (etli kısımları içerenler hariç) ve kümes hayvanlarının    
  yağları (eritilmemiş veya başka suretle çıkarılmamış ) (taze,     
  soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş,     
  kurutulmuş veya tütsülenmiş):    
0209.10 – Domuzlara ait olanlar    
   – – Domuzun deri altı yağı (lard):    
0209.10.11.00.00 – – – Taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş  50
0209.10.19.00.00 – – – Kurutulmuş veya tütsülenmiş  50
0209.10.90.00.00 – – Domuz yağı (0209.10.11.00 veya 0209.10.19.00 alt pozisyonundakiler hariç) 50
0209.90.00.00.00 – Diğerleri  50
       
02.10 Et ve yenilen sakatat (tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş     
  veya tütsülenmiş); et veya sakatatın yenilen un ve kaba unları:    
  – Domuz etleri:    
0210.11 – – But, kol ve bunların parçaları (kemikli):    
  – – – Evcil domuz etleri:    
  – – – – Tuzlanmış veya salamura edilmiş:    
0210.11.11.00.00 – – – – – But ve but parçaları 127
0210.11.19.00.00 – – – – – Kol ve kol parçaları 127
  – – – – Kurutulmuş veya tütsülenmiş:    
0210.11.31.00.00 – – – – – But ve but parçaları  127
0210.11.39.00.00 – – – – – Kol ve kol parçaları 127
0210.11.90.00.00 – – – Diğerleri  127
0210.12 – – Karın ve karın parçaları:    
  – – – Evcil domuzlara ait olanlar:    
0210.12.11.00.00 – – – – Tuzlanmış veya salamura edilmiş 127
0210.12.19.00.00 – – – – Kurutulmuş veya tütsülenmiş  127
0210.12.90.00.00 – – – Diğerleri 127
0210.19 – – Diğerleri:    
  – – – Evcil domuzlara ait olanlar:    
  – – – – Tuzlanmış veya salamura edilmiş:    
0210.19.10.00.00 – – – – – Yarım karkas veya dörtte üç ön parça     127
0210.19.20.00.00 – – – – – Dörtte üç arka parça veya orta kısımlar   127
0210.19.30.00.00 – – – – – Ön parçalar ve ön parçaların kısımları 127
0210.19.40.00.00 – – – – – Bel kısmı ve parçaları             127
0210.19.50.00.00 – – – – – Diğerleri 127
  – – – – Kurutulmuş veya tütsülenmiş:    
0210.19.60.00.00 – – – – – Ön kısmı ve parçaları                 127
0210.19.70.00.00 – – – – – Bel kısmı ve parçaları          127
  – – – – – Diğerleri:    
0210.19.81.00.00 – – – – – – Kemiksiz 127
0210.19.89.00.00 – – – – – – Diğerleri                                 127
0210.19.90.00.00 – – – Diğerleri                                     127
0210.20 – Sığır etleri:    
0210.20.10.00.00 – – Kemikli 127
0210.20.90.00.00 – – Kemiksiz 127
  – Diğerleri (et veya sakatatın yenilen un ve kaba unları dahil):    
0210.91.00.00.00  – – Maymunlara (primatlara) ait olanlar 127
0210.92  – – Balinalar, yunus balıkları ve domuzbalıkları (Cetacea     
      takımından memeliler); manati-deniz güzeli ve deniz inekleri      
      (Sirenia takımından memeliler) ; fok, deniz aslanı ve deniz aygırları     
  (Pinnipedia alt takımından memeliler) na ait olanlar:    
0210.92.10.00.00  – – – Balinalar, yunus balıkları ve domuzbalıkları (Cetacea     
      takımından memeliler); manati-deniz güzeli ve deniz inekleri      
      (Sirenia takımından memeliler) ne ait olanlar 127
   – – –  Diğerleri    
0210.92.91.00.00  – – – – Etler 127
0210.92.92.00.00  – – – – Sakatat 127
0210.92.99.00.00 – – – –  Et ve sakatatatın yenilen un ve ezmeleri 127
0210.93.00.00.00   – – Sürüngenlere (yılanlar ve kaplumbağalar dahil)    
        ait olanlar  127
0210.99  – – Diğerleri    
  – – – Etler:    
0210.99.10.00.00 – – – – At eti (tuzlanmış, salamura edilmiş veya kurutulmuş)    127
  – – – – Koyun ve keçi etleri:    
0210.99.21.00.00 – – – – – Kemikli                                                127
0210.99.29.00.00 – – – – – Kemiksiz                                            127
0210.99.31.00.00 – – – – Ren geyiği eti 127
0210.99.39.00.00 – – – – Diğerleri                                        127
  – – – Sakatat:    
  – – – – Evcil domuzlara ait olanlar:    
0210.99.41.00.00 – – – – – Karaciğerler  127
0210.99.49.00.00 – – – – – Diğerleri 127
  – – – – Sığırlara ait olanlar:    
0210.99.51.00.00 – – – – – Kalın ve ince etek 127
0210.99.59.00.00 – – – – – Diğerleri 127
  – – – – Diğerleri:    
  – – – – – Kümes hayvanlarının karaciğerleri:    
  – – – – – – Kaz ve ördeklerin yağlı karaciğerleri (tuzlanmış veya  salamura edilmiş):    
0210.99.71.10.00 – – – – – – – Kaz karaciğeri  50
0210.99.71.20.00 – – – – – – – Ördek karaciğeri  127
0210.99.79.00.00 – – – – – – Diğerleri  127
0210.99.85.00.00 – – – – – Diğerleri  127
0210.99.90.00.00 – – – Et veya sakatatın yenilen un ve kaba unları 127

© Akif PARLATAN 500&1715