Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 20)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
20.01 Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki    
  parçaları (sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve     
  edilmiş) :    
2001.10.00.00.00  – Hıyarlar ve kornişonlar Kg/net eda 50
2001.90  – Diğerleri:    
2001.90.10.00.00  – – Mango çetnisi 50
2001.90.20.00.00  – – Capsicum cinsi biberler (tatlı veya dolmalık biberler hariç) 50
2001.90.30.00.00  – – Tatlı mısır (Zea mays var. Saccharata) 75
2001.90.40.00.00  – – Hint patatesi, tatlı patates ve ağırlık olarak % 5 veya daha fazla    
        nişasta içeren yenilen benzeri diğer bitki parçaları 75
2001.90.50.00.00  – – Mantarlar 50
   – – Zeytinler    
   – – – Siyah zeytin    
2001.90.65.00.13  – – – – Net ağırlığı 1 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar  50
2001.90.65.00.14  – – – – Net ağırlığı 1 kg. geçen fakat 2 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar  50
2001.90.65.00.15  – – – – Net ağırlığı 2 kg. geçen fakat 5 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar  50
2001.90.65.00.19  – – – – Diğerleri 50
   – – – Yeşil zeytin    
2001.90.65.00.23  – – – – Net ağırlığı 1 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar  50
2001.90.65.00.24  – – – – Net ağırlığı 1 kg. geçen fakat 2 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar  50
2001.90.65.00.25  – – – – Net ağırlığı 2 kg. geçen fakat 5 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar  50
2001.90.65.00.29  – – – – Diğerleri 50
2001.90.70.00.00  – – Tatlı biberler 50
   – – Tropikal meyvalar ve sert kabuklu tropikal meyvalar; Palm meyvesi içi:    
2001.90.92.00.11  – – – Palm meyvesi içi 50
2001.90.92.00.19  – – – Diğerleri 50
   – – Diğerleri    
2001.90.97.00.11  – – – Salata pancarı (Beta vulgaris var.candiva) 50
2001.90.97.00.12  – – – Kırmızı lahana 50
2001.90.97.00.13  – – – Diğer meyvalar ve sert kabuklu meyvalar 50
2001.90.97.00.14  – – – Soğanlar 50
2001.90.97.00.18  – – – Diğer sebzeler ve yenilen diğer bitki parçaları 50
       
20.02 Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya    
  konserve edilmiş) :    
2002.10  – Domatesler (tüm veya parça halinde):    
2002.10.10.00.00  – – Kabuğu soyulmuş domatesler 151
2002.10.90.00.00  – – Diğerleri 151
2002.90  – Diğerleri:    
   – – Ağırlık itibariyle % 12’den az kuru madde içerenler :    
2002.90.11.00.00  – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçen hazır ambalajlarda olanlar 151
2002.90.19.00.00  – – –  Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 151
   – – Ağırlık itibariyle % 12 veya daha fazla, fakat % 30 veya daha    
       az kuru madde içerenler :    
2002.90.31.00.00  – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçen hazır ambalajlarda olanlar 151
2002.90.39.00.00  – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 151
   – – Ağırlık itibariyle % 30’dan fazla kuru madde içerenler :    
2002.90.91.00.00  – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçen hazır ambalajlarda olanlar 151
2002.90.99.00.00  – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 151
       
20.03 Mantarlar ve domalan (sirke veya asetik asitten başka usullerle    
  hazırlanmış veya konserve edilmiş):    
2003.10  – Agaricus cinsi mantarlar:    
2003.10.20.00.00  – –  Geçici olarak konserve edilmiş, tamamen pişirilmiş olanlar Kg/net eda 50
2003.10.30.00.00  – –  Diğerleri Kg/net eda 50
2003.90  – Diğerleri:    
2003.90.10.00.00  – – Domalan 50
2003.90.90.00.00  – – Diğerleri 50
       
20.04 Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlan –    
  mış  veya konserve edilmiş, dondurulmuş) (20.06 pozisyonundaki    
  ürünler hariç ) :    
2004.10  – Patatesler:    
2004.10.10.00.00  – – Sadece pişirilmiş 25
   – – Diğerleri:    
   – – – Un, ezme veya flokon halinde:    
2004.10.91.10.00  – – – – Un ve ezme halindeki müstahzarlar 60
2004.10.91.20.00  – – – – Flokon halindeki müstahzarlar 75
2004.10.99.00.00  – – –  Diğerleri 50
2004.90  – Diğer sebzeler ve sebze karışımları:    
2004.90.10.00.00  – – Tatlı mısır (zea mays var. Saccharata) 75
   – – Turşuluk lahana, kebereler ve zeytinler     
2004.90.30.00.11  – – – Turşuluk lahana 50
2004.90.30.00.12  – – – Kebereler 50
   – – – Siyah zeytin    
2004.90.30.00.15  – – – – Net ağırlığı 1 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar  50
2004.90.30.00.16  – – – – Net ağırlığı 1 kg. geçen fakat 2 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar  50
2004.90.30.00.17  – – – – Net ağırlığı 2 kg. geçen fakat 5 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar  50
2004.90.30.00.19  – – – – Diğerleri 50
   – – – Yeşil zeytin    
2004.90.30.00.25  – – – – Net ağırlığı 1 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar  50
2004.90.30.00.26  – – – – Net ağırlığı 1 kg. geçen fakat 2 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar  50
2004.90.30.00.27  – – – – Net ağırlığı 2 kg. geçen fakat 5 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar  50
2004.90.30.00.29  – – – – Diğerleri 50
   – – Bezelye (Pisum sativum) ve taze fasulyeler (Phaseolus türü)    
2004.90.50.00.11  – – – Bezelye 50
2004.90.50.00.12  – – – Taze fasulyeler  50
   – – Diğerleri (karışımlar dahil):    
2004.90.91.00.00  – – – Soğanlar (sadece pişirilmiş) 25
   – – – Diğerleri    
2004.90.98.00.26  – – – – Sebze karışımları 50
2004.90.98.00.28  – – – – Diğerleri 50
       
20.05 Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazır –    
  lanmış veya  konserve edilmiş ,dondurulmamış) (20.06 pozis-    
  yonundaki ürünler hariç ) :    
2005.10.00.00.00  – Homojenize sebzeler 50
2005.20  – Patates :    
   – – Un, ezme veya flokon halinde:    
2005.20.10.10.00  – – – Un ve ezme halindeki müstahzarlar 60
2005.20.10.20.00  – – – Flokon halindeki müstahzarlar 75
   – – Diğerleri :    
2005.20.20.00.00  – – – İnce dilimler halinde, kızartılmış veya fırında pişirilmiş (tuzlanmış     
          olsun olmasın  veya lezzet ve çeşni verici maddeler ihtiva etsin     
          etmesin) (hava almayan kaplarda, hemen tüketilmeye hazır halde) 50
2005.20.80.00.00  – – – Diğerleri 50
2005.40  – Bezelye (Pisum sativum):    
2005.40.00.10.00  – – Esası bezelye unu olan müstahzarlar 60
2005.40.00.90.00  – – Diğerleri 50
   – Fasulye (Vigna spp., Phaseolus spp.):    
2005.51.00.00.00  – – Fasulye (kabuksuz) 50
2005.59  – – Diğerleri:    
2005.59.00.10.00  – – – Esası fasulye unu olan müstahzarlar 60
2005.59.00.90.00  – – – Diğerleri 50
2005.60.00.00.00  – Kuşkonmaz 50
2005.70  – Zeytinler :    
   – – Siyah zeytin    
2005.70.00.00.13  – – – Net ağırlığı 1 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar  Kg-net eda 50
2005.70.00.00.14  – – – Net ağırlığı 1 kg. geçen fakat 2 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar  Kg-net eda 50
2005.70.00.00.15  – – – Net ağırlığı 2 kg. geçen fakat 5 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar  Kg-net eda 50
2005.70.00.00.19  – – – Diğerleri Kg-net eda 50
   – – Yeşil zeytin    
2005.70.00.00.23  – – – Net ağırlığı 1 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar  Kg-net eda 50
2005.70.00.00.24  – – – Net ağırlığı 1 kg. geçen fakat 2 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar  Kg-net eda 50
2005.70.00.00.25  – – – Net ağırlığı 2 kg. geçen fakat 5 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar  Kg-net eda 50
2005.70.00.00.29  – – – Diğerleri Kg-net eda 50
2005.80.00.00.00  – Tatlı mısır (Zea mays var. Saccharata) 75
   – Diğer sebzeler ve sebze karışımları:    
2005.91.00.00.00  – – Bambu filizi 50
2005.99  – – Diğerleri:    
2005.99.10.00.00  – – – “Capsicum”cinsi meyvalar (tatlı biberler ve dolmalık biber hariç) 50
2005.99.20.00.00  – – – Kebereler 50
2005.99.30.00.00  – – – Enginarlar 50
   – – – Sebze karışımları    
2005.99.50.00.11  – – – – Havuç ve fasulye karışımları  50
2005.99.50.00.19  – – – – Diğerleri 50
2005.99.60.00.00  – – – Lahana turşusu 50
2005.99.80.00.00  – – – Diğerleri 50
       
2006.00 Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar, meyva kabukları ve    
  diğer bitki parçaları (şekerle konserve edilmiş) (suyu alınmış, üstü    
  şekerle kaplanmış veya kristalleşmiş):    
2006.00.10.00.00  – Zencefil 75
   –  Diğerleri:    
   – –  Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13’ü geçenler:    
2006.00.31.00.00  – – – Kirazlar (vişne dahil) 75
2006.00.35.00.00  – – – Tropikal meyvalar ve sert kabuklu tropikal meyvalar 75
2006.00.38.00.00  – – – Diğerleri 75
   – – Diğerleri :    
2006.00.91.00.00  – – – Tropikal meyvalar ve sert kabuklu tropikal meyvalar 75
2006.00.99.00.00  – – – Diğerleri  75
       
20.07 Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyva veya sert kabuklu meyva    
  püresi, meyva veya sert kabuklu meyva pastları (pişirilerek hazır –    
  lanmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin     
  içermesin) :    
2007.10  – Homojenize müstahzarlar:    
2007.10.10.00.00  – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13’ü geçenler 75
   – – Diğerleri :    
2007.10.91.00.00  – – – Tropikal meyvalar  75
2007.10.99.00.00  – – – Diğerleri 75
   – Diğerleri:    
2007.91  – – Turunçgiller:    
   – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 30’u geçenler    
2007.91.10.00.11  – – – – Turunçgil reçelleri 75
2007.91.10.00.12  – – – – Turunçgil marmelatları 75
2007.91.10.00.19  – – – – Diğerleri 75
2007.91.30.00.00  – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13’ü geçen,fakat % 30’u geçmeyenler 75
   – – – Diğerleri    
2007.91.90.00.11  – – – – Diabetik olanlar 75
2007.91.90.00.19  – – – – Diğerleri 75
2007.99  – – Diğerleri:    
   – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 30’u geçenler:    
2007.99.10.00.00  – – – – Sınai işlemler için net muhtevası 100 kg.ı geçen hazır ambalaj –    
             larda erik püresi ve pastları 75
   – – – – Kestane püresi ve pastları    
2007.99.20.00.11  – – – – – Kestane püresi  75
2007.99.20.00.12  – – – – – Kestane pastları 75
   – – – – Diğerleri :    
2007.99.31.00.00  – – – – – Kirazdan (vişne dahil) olanlar 75
2007.99.33.00.00  – – – – – Çilekden olanlar 75
2007.99.35.00.00  – – – – – Ahudududan olanlar 75
   – – – – – Diğerleri     
2007.99.39.00.11  – – – – – – Pekmezler 75
2007.99.39.00.19  – – – – – – Diğerleri 75
   – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13’ü geçen fakat % 30’u geçmeyenler :    
2007.99.50.00.11  – – – – Elma püresi (komposto dahil) 75
2007.99.50.00.19  – – – – Diğerleri 75
   – – – Diğerleri :    
2007.99.93.00.00  – – – – Tropikal meyvalar ve sert kabuklu tropikal meyvalardan olanlar 75
   – – – – Diğerleri :    
2007.99.97.00.13  – – – – – Diabetik olanlar 75
2007.99.97.00.14  – – – – – Fındık püresi (füre)  75
2007.99.97.00.15  – – – – – Elma püresi (komposto dahil) 75
2007.99.97.00.16  – – – – – Kayısı püresi  75
2007.99.97.00.17  – – – – – Erik püresi 75
2007.99.97.00.18  – – – – – Diğerleri 75
       
20.08 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan    
  meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları    
  (başka surette hazırlanmış veya konserve edilmiş) (ilave şeker    
  veya diğer tatlandırıcı maddeler veya alkol katılmış olsun    
  olmasın) :    
   – Sert kabuklu meyvalar, yer fıstığı ve diğer tohumlar (birbir –    
      leriyle karışık olsun olmasın):    
2008.11  – – Yer fıstığı:    
2008.11.10.00.00  – – – Yer fıstığı ezmesi (hamur halinde) 75
   – – – Diğerleri:    
   – – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar:    
2008.11.91.00.10  – – – – – İnce zarı alınmış olanlar 75
2008.11.91.00.90  – – – – – Diğerleri 75
   – – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar :    
   – – – – – Kavrulmuş:    
2008.11.96.00.10  – – – – – – İnce zarı alınmış olanlar 75
2008.11.96.00.90  – – – – – – Diğerleri 75
   – – – – – Diğerleri:    
2008.11.98.00.10  – – – – – – İnce zarı alınmış olanlar 75
2008.11.98.00.90  – – – – – – Diğerleri 75
2008.19  – – Diğerleri (karışımlar dahil):    
   – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar :    
2008.19.12.00.00  – – – – Sert kabuklu tropikal meyvalar; ağırlık itibariyle % 50 veya daha    
            fazla  sert kabuklu tropikal meyva içeren karışımlar 75
   – – – – Diğerleri :    
   – – – – – Bademler ve Antep fıstıkları    
2008.19.13.00.11  – – – – – – Bademler  75
2008.19.13.00.12  – – – – – – Antep fıstıkları 75
   – – – – – Diğerleri    
2008.19.19.00.11  – – – – – – Kıyılmış fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan     
                mamul ) 75
2008.19.19.00.12  – – – – – – Dilinmiş fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan     
                mamul ) 75
2008.19.19.00.13  – – – – – – Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık 75
2008.19.19.00.14  – – – – – – Kavrulmuş, kabuklu  fındık (tuzlu ve tuzsuz) 75
2008.19.19.00.15  – – – – – – Yağda kavrulmuş tuzlu kabuksuz fındık 75
2008.19.19.00.16  – – – – – – Beyazlatılmış kabuksuz fındık 75
2008.19.19.00.17  – – – – – – Diğer kavrulmuş kabuksuz fındık  75
2008.19.19.00.18  – – – – – – Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık (çıkıntısı ayrılmamış) 75
2008.19.19.00.21  – – – – – – Beyazlatılmış ve kavrulmuş fındıkların çıkıntıları 75
2008.19.19.00.29  – – – – – – Diğer işlenmiş kabuksuz fındıklar 75
2008.19.19.00.31  – – – – – – Leblebi 75
2008.19.19.00.32  – – – – – – Fındık krokan 75
2008.19.19.00.39  – – – – – – Diğer krokanlar 75
2008.19.19.00.41  – – – – – – Tahin 75
2008.19.19.00.49  – – – – – – Diğerleri 75
   – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar :    
2008.19.92.00.00  – – – – Sert kabuklu tropikal meyvalar; ağırlık itibariyle % 50 veya daha    
            fazla  sert kabuklu tropikal meyva içeren karışımlar 75
   – – – – Diğerleri :    
   – – – – – Kavrulmuş sert kabuklu meyvalar :    
   – – – – – – Bademler ve Antep fıstıkları    
2008.19.93.00.11  – – – – – – – Bademler  75
2008.19.93.00.12  – – – – – – – Antep fıstıkları 75
   – – – – – – Diğerleri:    
2008.19.95.00.11  – – – – – – – Kıyılmış fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan     
                mamul ) 75
2008.19.95.00.12  – – – – – – – Dilinmiş fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan     
                mamul ) 75
2008.19.95.00.13  – – – – – – – Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık 75
2008.19.95.00.14  – – – – – – – Kavrulmuş, kabuklu  fındık (tuzlu ve tuzsuz) 75
2008.19.95.00.15  – – – – – – – Yağda kavrulmuş tuzlu kabuksuz fındık 75
2008.19.95.00.16  – – – – – – – Beyazlatılmış kabuksuz fındık 75
2008.19.95.00.17  – – – – – – – Diğer kavrulmuş kabuksuz fındık  75
2008.19.95.00.18  – – – – – – – Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık (çıkıntısı ayrılmamış) 75
2008.19.95.00.21  – – – – – – – Beyazlatılmış ve kavrulmuş fındıkların çıkıntıları 75
2008.19.95.00.29  – – – – – – – Diğer işlenmiş kabuksuz fındıklar 75
2008.19.95.00.32  – – – – – – – Fındık krokan 75
2008.19.95.00.39  – – – – – – – Diğer krokanlar 75
2008.19.95.00.49  – – – – – – – Diğerleri 75
   – – – – – Diğerleri:    
2008.19.99.00.11  – – – – – – Leblebi 75
2008.19.99.00.12  – – – – – – Tahin 75
2008.19.99.00.19  – – – – – – Diğerleri 75
2008.20  – Ananas:    
   – – İlave alkol içerenler:    
   – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar:    
2008.20.11.00.00  – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 17’yi geçenler 75
2008.20.19.00.00  – – – – Diğerleri 75
   – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar:    
2008.20.31.00.00  – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 19’u geçenler 75
2008.20.39.00.00  – – – – Diğerleri 75
   – – İlave alkol içermeyenler:    
   – – – İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda    
          olanlar:    
2008.20.51.00.00  – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 17’yi geçenler 75
2008.20.59.00.00  – – – – Diğerleri 75
   – – –  İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda    
           olanlar:    
2008.20.71.00.00  – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 19’u geçenler 75
2008.20.79.00.00  – – – – Diğerleri 75
2008.20.90.00.00  – – – İlave şeker içermeyenler 75
2008.30  – Turunçgiller:    
   – – İlave alkol içerenler:    
   – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 9’u geçenler:    
2008.30.11.00.00  – – – – Alkol derecesi % 11,85 ‘i geçmeyenler 75
2008.30.19.00.00  – – – – Diğerleri 75
   – – – Diğerleri:    
2008.30.31.00.00  – – – – Alkol derecesi % 11,85′ i geçmeyenler 75
2008.30.39.00.00  – – – – Diğerleri 75
   – – İlave alkol içermeyenler:    
   – – – İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda    
          olanlar:    
2008.30.51.00.00  – – – – Greyfurt dilimleri 75
2008.30.55.00.00  – – – – Mandarinler (tanjerin ve satsuma dahil); klemantinler, vilkingler    
             ve diğer benzeri turunçgil melezleri 75
2008.30.59.00.00  – – – – Diğerleri 75
   – – – İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda    
         olanlar:    
2008.30.71.00.00  – – – – Greyfurt dilimleri 75
2008.30.75.00.00  – – – – Mandarinler (tanjerin ve satsuma dahil); klemantinler, vilkingler    
            ve diğer benzeri turunçgil melezleri 75
2008.30.79.00.00  – – – – Diğerleri 75
2008.30.90.00.00  – – – İlave şeker içermeyenler 75
2008.40  – Armutlar:    
   – – İlave alkol içerenler :    
   – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar:    
   – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13’ü geçenler:    
2008.40.11.00.00  – – – – – Alkol derecesi % 11,85′ i geçmeyenler 75
2008.40.19.00.00  – – – – – Diğerleri  75
   – – – – Diğerleri:    
2008.40.21.00.00  – – – – – Alkol derecesi % 11,85′ i geçmeyenler 75
2008.40.29.00.00  – – – – – Diğerleri 75
   – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar:    
2008.40.31.00.00  – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 15’i geçenler 75
2008.40.39.00.00  – – – – Diğerleri 75
   – – İlave alkol içermeyenler:    
   – – – İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda    
          olanlar:    
2008.40.51.00.00  – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13’ü geçenler 75
2008.40.59.00.00  – – – – Diğerleri 75
   – – – İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda    
          olanlar:    
2008.40.71.00.00  – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 15’i geçenler 75
2008.40.79.00.00  – – – – Diğerleri 75
2008.40.90.00.00  – – – İlave şeker içermeyenler 75
2008.50  – Kayısılar (zerdali dahil):    
   – – İlave alkol içerenler:    
   – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar:    
   – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13’ü geçenler:    
2008.50.11.00.00  – – – – – Alkol derecesi % 11,85’i geçmeyenler 75
2008.50.19.00.00  – – – – – Diğerleri 75
   – – – – Diğerleri:    
2008.50.31.00.00  – – – – – Alkol derecesi % 11,85’i geçmeyenler 75
2008.50.39.00.00  – – – – – Diğerleri 75
   – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar:    
2008.50.51.00.00  – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 15’i geçenler 75
2008.50.59.00.00  – – – – Diğerleri 75
   – – İlave alkol içermeyenler:    
   – – – İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda     
          olanlar:    
2008.50.61.00.00  – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13’ü geçenler 75
2008.50.69.00.00  – – – – Diğerleri 75
   – – – İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda     
          olanlar:    
2008.50.71.00.00  – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 15’i geçenler 75
2008.50.79.00.00  – – – – Diğerleri 75
   – – – İlave şeker içermeyenler, ambalajlı :    
2008.50.92.00.00  – – – – Net muhtevası 5 kg. veya daha fazla  olanlar 75
2008.50.98.00.00  – – – – Net muhtevası 5 kg.dan az olanlar 75
2008.60  – Kirazlar (vişne dahil):    
   – – İlave alkol içerenler:    
   – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 9’u geçenler:    
2008.60.11.00.00  – – – – Alkol derecesi % 11,85’i geçmeyenler 75
2008.60.19.00.00  – – – – Diğerleri 75
   – – – Diğerleri:    
2008.60.31.00.00  – – – – Alkol derecesi % 11,85’i geçmeyenler 75
2008.60.39.00.00  – – – – Diğerleri 75
   – – İlave alkol içermeyenler:    
   – – – İlave şeker içerenler:    
2008.60.50.00.00  – – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar 75
2008.60.60.00.00  – – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar 75
   – – – İlave şeker içermeyenler:    
2008.60.70.00.00  – – – – Net muhtevası 4,5 kg. veya daha fazla ambalajlarda olanlar 75
2008.60.90.00.00  – – – – Net muhtevası 4,5 kg.dan az ambalajlarda olanlar 75
2008.70  – Şeftaliler (nektarinler dahil):    
   – – İlave alkol içerenler:    
   – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar :    
   – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13’ü geçenler:    
2008.70.11.00.00  – – – – – Alkol derecesi % 11,85’i geçmeyenler 75
2008.70.19.00.00  – – – – – Diğerleri 75
   – – – – Diğerleri:    
2008.70.31.00.00  – – – – – Alkol derecesi % 11,85’i geçmeyenler 75
2008.70.39.00.00  – – – – – Diğerleri 75
   – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar:    
2008.70.51.00.00  – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 15’i geçenler 75
2008.70.59.00.00  – – – – Diğerleri 75
   – – İlave alkol içermeyenler:    
   – – – İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda    
          olanlar:    
2008.70.61.00.00  – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13’ü geçenler 75
2008.70.69.00.00  – – – – Diğerleri 75
   – – – İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen    
          ambalajlarda olanlar:    
2008.70.71.00.00  – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 15’i geçenler 75
2008.70.79.00.00  – – – – Diğerleri 75
   – – – İlave şeker içermeyenler, ambalajlı :    
2008.70.92.00.00  – – – – Net muhtevası 5 kg. veya daha fazla  olanlar 75
2008.70.98.00.00  – – – – Net muhtevası 5 kg.dan az  olanlar 75
2008.80  – Çilekler :    
   – – İlave alkol içerenler:    
   – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 9’u geçenler:    
2008.80.11.00.00  – – – – Alkol derecesi % 11,85’i geçmeyenler 75
2008.80.19.00.00  – – – – Diğerleri 75
   – – – Diğerleri:    
2008.80.31.00.00  – – – – Alkol derecesi % 11,85’i geçmeyenler 75
2008.80.39.00.00  – – – – Diğerleri 75
   – – İlave alkol içermeyenler:    
2008.80.50.00.00  – – – İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar 75
2008.80.70.00.00  – – – İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen    
          ambalajlarda olanlar 75
2008.80.90.00.00  – – – İlave şeker içermeyenler 75
   – Diğerleri (2008.19 alt pozisyonu dışındaki karışımlar dahil):    
2008.91.00.00.00  – – Palm meyvası içi 75
2008.93  – – Yaban Mersini (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos,     
       Vaccinium vitis-idaea):    
   – – – İlave alkol içerenler:    
   – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 9’u geçenler:    
2008.93.11.00.00   – – – – – Alkol derecesi % 11,85’i geçmeyenler  75
2008.93.19.00.00  – – – – – Diğerleri 75
   – – – – Diğerleri:    
2008.93.21.00.00  – – – – – Alkol derecesi % 11,85’i geçmeyenler  75
2008.93.29.00.00  – – – – – Diğerleri 75
   – – – İlave alkol içermeyenler:    
2008.93.91.00.00  – – – – İlave şeker içeren, net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar  75
2008.93.93.00.00  – – – – İlave şeker içeren, net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar  75
2008.93.99.00.00  – – – – İlave şeker içermeyenler 75
2008.97  – – Karışımlar:    
   – – – Ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla  sert kabuklu tropikal meyva içeren    
  sert kabuklu tropikal meyva ve tropikal meyve karışımları :    
2008.97.03.00.00  – – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar 75
2008.97.05.00.00  – – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar 75
   – – – Diğerleri:    
   – – – – İlave alkol içerenler:    
   – – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 9’u geçenler:    
   – – – – – – Alkol derecesi % 11,85’i geçmeyenler :    
2008.97.12.00.00  – – – – – – – Tropikal meyvalardan olanlar ( ağırlık itibariyle % 50 veya daha    
                 fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva içeren    
                 karışımlar dahil) 75
2008.97.14.00.00  – – – – – – – Diğerleri 75
   – – – – – – Diğerleri :    
2008.97.16.00.00  – – – – – – – Tropikal meyvalardan olanlar ( ağırlık itibariyle % 50 veya daha    
                 fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva içeren    
                 karışımlar dahil) 75
2008.97.18.00.00  – – – – – – – Diğerleri 75
   – – – – – Diğerleri:    
   – – – – – – Alkol derecesi % 11,85’i geçmeyenler :    
2008.97.32.00.00  – – – – – – – Tropikal meyvalardan olanlar ( ağırlık itibariyle % 50 veya daha    
                 fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva içeren    
                 karışımlar dahil) 75
2008.97.34.00.00  – – – – – – – Diğerleri 75
   – – – – – – Diğerleri :    
2008.97.36.00.00  – – – – – – – Tropikal meyvalardan olanlar ( ağırlık itibariyle % 50 veya daha    
                 fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva içeren    
                 karışımlar dahil) 75
2008.97.38.00.00  – – – – – – – Diğerleri 75
   – – – – İlave alkol içermeyenler:    
   – – – – – İlave şeker içerenler:    
   – – – – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar :    
2008.97.51.00.00  – – – – – – – Tropikal meyvalardan olanlar ( ağırlık itibariyle % 50 veya     
                 daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva     
                 içeren karışımlar dahil) 75
2008.97.59.00.00  – – – – – – – Diğerleri 75
   – – – – – – Diğerleri:    
   – – – – – – – Ağırlık itibariyle bir cins meyvanın ağırlığı toplam meyva    
                ağırlığının % 50’sinden az olan meyva karışımları :    
2008.97.72.00.00  – – – – – – – – Tropikal meyvalardan olanlar ( ağırlık itibariyle % 50 veya     
                   daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva     
                   içeren karışımlar dahil) 75
2008.97.74.00.00  – – – – – – – – Diğerleri 75
   – – – – – – – Diğerleri :    
2008.97.76.00.00  – – – – – – – – Tropikal meyvalardan olanlar ( ağırlık itibariyle % 50 veya     
                  daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva     
                  içeren karışımlar dahil) 75
2008.97.78.00.00  – – – – – – – – Diğerleri 75
   – – – – – İlave şeker içermeyenler, ambalajlı :    
   – – – – – – Net muhtevası 5 kg. veya daha fazla  olanlar :    
2008.97.92.00.00  – – – – – – – Tropikal meyvalardan olanlar ( ağırlık itibariyle % 50 veya     
                daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva     
                 içeren karışımlar dahil) 75
2008.97.93.00.00  – – – – – – – Diğerleri 75
   – – – – – – Net muhtevası 4,5 kg.veya daha fazla fakat 5 kg.dan az olanlar:    
2008.97.94.00.00  – – – – – – – Tropikal meyvalardan olanlar ( ağırlık itibariyle % 50 veya     
                daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva     
                içeren karışımlar dahil) 75
2008.97.96.00.00  – – – – – – – Diğerleri 75
   – – – – – – Net muhtevası 4,5 kg.dan az olanlar :    
2008.97.97.00.00  – – – – – – – Tropikal meyvalardan olanlar ( ağırlık itibariyle % 50 veya     
                daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva     
                içeren karışımlar dahil) 75
2008.97.98.00.00  – – – – – – – Diğerleri 75
2008.99  – – Diğerleri:    
   – – – İlave alkol içerenler:    
   – – – – Zencefil:    
2008.99.11.00.00  – – – – – Alkol derecesi % 11,85’i geçmeyenler 75
2008.99.19.00.00  – – – – – Diğerleri 75
   – – – – Üzümler:    
2008.99.21.00.00  – – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13’ü geçenler 75
2008.99.23.00.00  – – – – – Diğerleri 75
   – – – – Diğerleri:    
   – – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 9’u geçenler:    
   – – – – – – Alkol derecesi % 11,85’i geçmeyenler :    
2008.99.24.00.00  – – – – – – – Tropikal meyvalar 75
2008.99.28.00.00  – – – – – – – Diğerleri 75
   – – – – – – Diğerleri:    
2008.99.31.00.00  – – – – – – – Tropikal meyvalar 75
2008.99.34.00.00  – – – – – – – Diğerleri 75
   – – – – – Diğerleri:    
   – – – – – – Alkol derecesi % 11,85’i geçmeyenler :    
2008.99.36.00.00  – – – – – – – Tropikal meyvalar 75
2008.99.37.00.00  – – – – – – – Diğerleri 75
   – – – – – – Diğerleri :    
2008.99.38.00.00  – – – – – – – Tropikal meyvalar 75
2008.99.40.00.00  – – – – – – – Diğerleri 75
   – – – İlave alkol içermeyenler:    
   – – – – İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçen    
            ambalajlarda olanlar:    
2008.99.41.00.00  – – – – – Zencefil 75
2008.99.43.00.00  – – – – – Üzümler 75
2008.99.45.00.00  – – – – – Erikler 75
2008.99.48.00.00  – – – – – Tropikal meyveler 75
2008.99.49.00.00  – – – – – Diğerleri 75
   – – – – İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen    
            ambalajlarda olanlar:    
2008.99.51.00.00  – – – – – Zencefil 75
2008.99.63.00.00  – – – – – Tropikal meyveler 75
2008.99.67.00.00  – – – – – Diğerleri 75
   – – – – İlave şeker içermeyenler:    
   – – – – – Erikler, ambalajlı :    
2008.99.72.00.00  – – – – – – Net muhtevası 5 kg.veya daha fazla olanlar 75
2008.99.78.00.00  – – – – – – Net muhtevası 5 kg.dan az olanlar 75
2008.99.85.00.00  – – – – – Mısır [tatlı mısır (Zea mays var.saccharata) hariç] 75
2008.99.91.00.00  – – – – – Ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla nişasta içeren yer elması,    
               tatlı patates ve benzeri yenilen bitki parçaları 75
2008.99.99.00.00  – – – – – Diğerleri 75
       
20.09 Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente     
  edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer     
  tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın :    
   – Portakal suyu:    
2009.11  – – Dondurulmuş:    
   – – – Brix değeri 67’yi geçenler:    
2009.11.11.00.00  – – – – Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro’ yu geçmeyenler 75
2009.11.19.00.00  – – – – Diğerleri 75
   – – – Brix değeri 67’yi  geçmeyenler :    
2009.11.91.00.00  – – – – Net 100 kg. ağırlık başına  kıymeti 30 Euro’ yu geçmeyen    
             ve ilave şeker oranı ağırlık itibariyle % 30′ u geçenler 75
2009.11.99.00.00  – – – – Diğerleri 75
2009.12.00.00.00  – – Dondurulmamış, Brix değeri 20’yi geçmeyenler 75
2009.19  – – Diğerleri:    
   – – –  Brix değeri 67’yi geçenler: :    
2009.19.11.00.00  – – – – Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro’ yu geçmeyenler 75
2009.19.19.00.00  – – – – Diğerleri 75
   – – –  Brix değeri 20’yi geçen fakat 67’yi geçmeyenler :    
2009.19.91.00.00  – – – – Net 100 kg. ağırlık başına  kıymeti 30 Euro’ yu geçmeyen    
             ve ilave şeker oranı ağırlık itibariyle % 30′ u geçenler 75
2009.19.98.00.00  – – – – Diğerleri 75
   – Greyfurt ( pomelo dahil) suyu:    
2009.21.00.00.00  – – Brix değeri 20’yi geçmeyenler 75
2009.29  – – Diğerleri:    
   – – –  Brix değeri 67’yi geçenler: :    
2009.29.11.00.00  – – – – Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro’ yu geçmeyenler 75
2009.29.19.00.00  – – – – Diğerleri 75
   – – –  Brix değeri 20’yi geçen fakat 67’yi geçmeyenler :    
2009.29.91.00.00  – – – – Net 100 kg. ağırlık başına  kıymeti 30 Euro’ yu geçmeyen    
             ve ilave şeker oranı ağırlık itibariyle % 30′ u geçenler 75
2009.29.99.00.00  – – – – Diğerleri 75
   – Diğer herhangi bir turunçgilin suyu:    
2009.31  – – Brix değeri 20’yi geçmeyenler:    
   – – – Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro’ yu geçenler    
2009.31.11.00.00  – – – – İlave şeker içerenler 75
2009.31.19.00.00  – – – – İlave şeker içermeyenler 75
   – – – Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro’ yu geçmeyenler    
   – – – – Limon suyu :    
2009.31.51.00.00  – – – – – İlave şeker içerenler 75
2009.31.59.00.00  – – – – – İlave şeker içermeyenler 75
   – – – – Diğer turunçgil suları :    
2009.31.91.00.00  – – – – – İlave şeker içerenler 75
2009.31.99.00.00  – – – – – İlave şeker içermeyenler 75
2009.39  – – Diğerleri:    
   – – – Brix değeri 67’yi geçenler:    
2009.39.11.00.00  – – – – Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro’ yu geçmeyenler  75
2009.39.19.00.00  – – – – Diğerleri 75
   – – – Brix değeri 20’yi geçen fakat 67’yi geçmeyenler:    
   – – – – Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro’ yu geçenler     
2009.39.31.00.00  – – – – – İlave şeker içerenler 75
2009.39.39.00.00  – – – – –  İlave şeker içermeyenler 75
   – – – – Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro’ yu geçmeyenler     
   – – – – – Limon suyu :    
2009.39.51.00.00  – – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçenler 75
2009.39.55.00.00  – – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçmeyenler 75
2009.39.59.00.00  – – – – – –  İlave şeker içermeyenler 75
   – – – – – Diğer turunçgil suları :    
2009.39.91.00.00  – – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçenler 75
2009.39.95.00.00  – – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçmeyenler 75
2009.39.99.00.00  – – – – – – İlave şeker içermeyenler 75
   –  Ananas suyu :    
2009.41  – – Brix değeri 20’yi geçmeyenler:    
2009.41.92.00.00  – – – İlave şeker içerenler 75
2009.41.99.00.00  – – – İlave şeker içermeyenler 75
2009.49  – – Diğerleri:    
   – – – Brix değeri 67’yi geçenler:    
2009.49.11.00.00  – – – – Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro’ yu geçmeyenler  75
2009.49.19.00.00  – – – – Diğerleri 75
   – – – Brix değeri 20’yi geçen fakat 67’yi geçmeyenler:    
2009.49.30.00.00  – – – – Net  100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro’ yu geçen ve     
            ilave şeker içerenler 75
   – – – -Diğerleri :     
2009.49.91.00.00  – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçenler 75
2009.49.93.00.00  – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçmeyenler 75
2009.49.99.00.00  – – – – – İlave şeker içermeyenler 75
2009.50  – Domates suyu:    
2009.50.10.00.00  – – İlave şeker içerenler 75
2009.50.90.00.00  – – Diğerleri 75
   – Üzüm suyu (üzüm şırası dahil):    
2009.61  – – Brix değeri 30’u geçmeyenler:    
2009.61.10.00.00  – – – Net  100 kg ağırlık başına kıymeti 18 Euro’ yu geçenler 75
2009.61.90.00.00  – – – Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 18 Euro’ yu geçmeyenler  75
2009.69  – – Diğerleri:    
   – – – Brix değeri 67’yi geçenler:    
2009.69.11.00.00  – – – – Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 22 Euro’ yu geçmeyenler 75
2009.69.19.00.00  – – – -Diğerleri 75
   – – – Brix değeri 30’u geçen fakat 67’yi geçmeyenler:    
   – – – – Net  100 kg ağırlık başına kıymeti 18 Euro’ yu geçenler :    
2009.69.51.00.00  – – – – – Konsantre edilmiş 75
2009.69.59.00.00  – – – – – Diğerleri 75
   – – – – Net  100 kg ağırlık başına kıymeti 18 Euro’ yu geçmeyenler :    
   – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçenler:    
2009.69.71.00.00  – – – – – – Konsantre edilmiş 75
2009.69.79.00.00  – – – – – – Diğerleri 75
2009.69.90.00.00  – – – – – Diğerleri 75
   – Elma suyu:    
2009.71  – – Brix değeri 20’yi geçmeyenler:    
2009.71.20.00.00  – – – İlave şeker içerenler 75
2009.71.99.00.00  – – – İlave şeker içermeyenler 75
2009.79  – – Diğerleri:    
   – – – Brix değeri 67’yi geçenler:    
2009.79.11.00.00  – – – – Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 22 Euro’yu geçmeyenler 75
2009.79.19.00.00  – – – – Diğerleri 75
   – – – Brix değeri 20’yi geçenler fakat 67’yi geçmeyenler:    
2009.79.30.00.00  – – – – Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 18 Euro’ yu geçen ve     
          ilave şeker içerenler 75
   – – – – Diğerleri:    
2009.79.91.00.00  – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçenler 75
2009.79.98.00.00  – – – – – Diğerleri 75
   – Diğer herhangi bir meyvanın veya sebzenin suyu:    
2009.81  – – Yaban Mersini Suyu (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos,     
       Vaccinium vitis-idaea):    
   – – –  Brix değeri 67’yi geçenler:    
2009.81.11.00.00  – – – – Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro’yu geçmeyenler 75
2009.81.19.00.00  – – – – Diğerleri 75
   – – – Brix değeri 67’yi geçmeyenler:    
2009.81.31.00.00  – – – – Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro’yu geçen ve    
            ilave şeker içerenler  75
   – – – – Diğerleri:    
2009.81.51.00.00  – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçenler 75
2009.81.59.00.00  – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçmeyenler 75
   – – – – – İlave şeker içermeyenler:    
2009.81.95.00.00  – – – – – – Vaccinium macrocarpon türü meyvaların suları 75
2009.81.99.00.00  – – – – – – Diğerleri 75
2009.89  – – Diğerleri:    
   – – –  Brix değeri 67’yi geçenler:    
   – – – – Armut suyu :    
2009.89.11.00.00  – – – – – Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 22 Euro’yu geçmeyenler 75
2009.89.19.00.00  – – – – – Diğerleri 75
   – – – – Diğerleri:    
   – – – – – Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro’yu geçmeyenler    
2009.89.34.00.00  – – – – – – Tropikal meyvaların suyu 75
2009.89.35.00.00  – – – – – – Diğerleri 75
   – – – – – Diğerleri :    
2009.89.36.00.00  – – – – – – Tropikal meyvaların suyu 75
2009.89.38.00.00  – – – – – – Diğerleri 75
   – – – Brix değeri 67’yi geçmeyenler:    
   – – – – Armut suyu :    
2009.89.50.00.00  – – – – – Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 18 Euro’yu geçenler     
            ve ilave şeker içerenler 75
   – – – – – Diğerleri:    
2009.89.61.00.00  – – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçenler 75
2009.89.63.00.00  – – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçmeyenler 75
2009.89.69.00.00  – – – – – – İlave şeker içermeyenler 75
   – – – – Diğerleri:    
   – – – – – Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro’yu geçen ve    
            ilave şeker içerenler :    
2009.89.71.00.00  – – – – – – Kiraz suyu 75
2009.89.73.00.00  – – – – – – Tropikal meyvaların suyu 75
2009.89.79.00.00  – – – – – – Diğerleri 75
   – – – – – Diğerleri:    
   – – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçenler:    
2009.89.85.00.00  – – – – – – – Tropikal meyvaların suyu 75
2009.89.86.00.00  – – – – – – – Diğerleri 75
   – – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçmeyenler :    
2009.89.88.00.00  – – – – – – – Tropikal meyvaların suyu 75
2009.89.89.00.00  – – – – – – – Diğerleri 75
   – – – – – – İlave şeker içermeyenler:    
2009.89.96.00.00  – – – – – – – Kiraz suyu 75
2009.89.97.00.00  – – – – – – – Tropikal meyvaların suyu 75
2009.89.99.00.00  – – – – – – – Diğerleri 75
2009.90  – Karışık haldeki meyva ve sebze suları:    
   – – Brix değeri 67’yi geçenler:    
   – – – Elma ve armut suyu karışımları:    
2009.90.11.00.00  – – – – Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 22 Euro’yu geçmeyenler 75
2009.90.19.00.00  – – – – Diğerleri 75
   – – – Diğerleri:    
2009.90.21.00.00  – – – – Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro’yu geçmeyenler 75
2009.90.29.00.00  – – – – Diğerleri 75
   – – Brix değeri 67’yi geçmeyenler:    
   – – – Elma ve armut suyu karışımları:    
2009.90.31.00.00  – – – – Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 18 Euro’yu geçmeyen     
             ve ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçenler 75
2009.90.39.00.00  – – – – Diğerleri 75
   – – – Diğerleri:    
   – – – – Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro’yu geçenler:    
   – – – – – Turunçgil suları ve ananas suyu karışımları:    
2009.90.41.00.00  – – – – – – İlave şeker içerenler 75
2009.90.49.00.00  – – – – – – Diğerleri 75
   – – – – – Diğerleri:    
2009.90.51.00.00  – – – – – – İlave şeker içerenler 75
2009.90.59.00.00  – – – – – – Diğerleri 75
   – – – – Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro’yu geçmeyenler    
   – – – – – Turunçgil suları ve ananas suyu karışımları:    
2009.90.71.00.00  – – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçenler 75
2009.90.73.00.00  – – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçmeyenler 75
2009.90.79.00.00  – – – – – – İlave şeker içermeyenler 75
   – – – – – Diğerleri:    
   – – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçenler :    
2009.90.92.00.00  – – – – – – – Tropikal meyva sularının karışımları 75
2009.90.94.00.00  – – – – – – – Diğerleri 75
   – – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçmeyenler :    
2009.90.95.00.00  – – – – – – – Tropikal meyva sularının karışımları 75
2009.90.96.00.00  – – – – – – – Diğerleri 75
   – – – – – – İlave şeker içermeyenler :    
2009.90.97.00.00  – – – – – – – Tropikal meyva sularının karışımları 75
2009.90.98.00.00  – – – – – – – Diğerleri 75

© Akif PARLATAN 500&1715