Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 23)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
23.01 Et, sakatat, balık, kabuklu deniz hayvanları, yumuşakçalar veya     
  diğer su omurgasızlarının insanların yemesine elverişli olmayan     
  unları, kaba unları ve pelletleri; kakırdaklar(donyağı tortusu):    
2301.10  – Et veya sakatatın unları, kaba unları ve pelletleri; kakırdaklar    
2301.10.00.00.13  – – Kanatlı hayvanlardan elde edilenler 5
2301.10.00.00.14  – – Geviş getiren (ruminat) hayvanlardan elde edilenler 5
2301.10.00.00.18  – – Diğerleri 5
2301.20  – Balık, kabuklu deniz hayvanı, yumuşakça veya diğer su omurga –    
      sızlarının unları ,kaba unları ve pelletleri    
2301.20.00.00.11  – – Balık unu 5
2301.20.00.00.19  – – Diğerleri 5
       
23.02 Hububat veya baklagillerin elenmesi, öğütülmesi veya başka    
  işlemlere tabi tutulması sonucu elde edilen kepek, kavuz ve     
  diğer kalıntılar (pellet halinde olsun olmasın):    
2302.10  – Mısırdan elde edilenler:    
   – – Ağırlık itibariyle % 35 veya daha az nişasta içerenler    
2302.10.10.00.11  – – – Kepekler 15
2302.10.10.00.19  – – – Diğerleri 15
   – –  Diğerleri    
2302.10.90.00.11  – – – Kepekler 15
2302.10.90.00.19  – – – Diğerleri 15
2302.30  – Buğdaydan elde edilenler:    
   – – Ağırlık itibariyle nişasta oranı % 28’i geçmeyen, göz büyüklüğü 0,2    
       mm. olan elekten geçen ürün oranı, ağırlık itibariyle % 10’u geçme-    
       yen ya da kuru madde üzerinden hesaplandığında elekten geçen    
       ürünün bıraktığı kül oranı ağırlık itibariyle % 1,5 veya daha fazla    
       olanlar    
2302.30.10.00.11  – – – Kepekler 15
2302.30.10.00.19  – – – Diğerleri 15
   – – Diğerleri    
2302.30.90.00.11  – – – Kepekler 15
2302.30.90.00.19  – – – Diğerleri 15
2302.40  – Diğer hububattan elde edilenler:    
   – – Pirinçten elde edilenler:    
   – – – Ağırlık itibariyle % 35 veya daha az nişasta içerenler    
2302.40.02.00.11  – – – – Kepekler 15
2302.40.02.00.19  – – – – Diğerleri 15
   – – – Diğerleri    
2302.40.08.00.11  – – – – Kepekler 15
2302.40.08.00.19  – – – – Diğerleri 15
   – –  Diğerleri    
   – – – Ağırlık itibariyle nişasta oranı % 28’i geçmeyen, göz büyüklüğü 0,2    
       mm. olan elekten geçen ürün oranı, ağırlık itibariyle % 10’u geçmeyen    
       ya da kuru madde üzerinden hesaplandığında elekten geçen ürünün    
       bıraktığı kül oranı ağırlık itibariyle % 1,5 veya daha fazla olanlar    
2302.40.10.00.11  – – – – Kepekler 15
2302.40.10.00.19  – – – – Diğerleri 15
   – – – Diğerleri    
2302.40.90.00.11  – – – – Kepekler 15
2302.40.90.00.19  – – – – Diğerleri 15
2302.50  – Baklagillerden elde edilenler    
2302.50.00.00.11  – – Kepekler 15
2302.50.00.00.19  – – Diğerleri 15
       
23.03 Nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar; şeker pancarının etli     
  kısımları, şeker kamışı bagası ve şeker sanayiinin diğer artıkları,     
  biracılık ve damıtık içki sanayiinin posa ve artıkları (pellet     
  halinde olsun olmasın):    
2303.10  – Nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar:    
   – – Mısır nişastası imalat artıkları (konsantre edilmiş ıslatma suları hariç):    
   – – – Kuru madde üzerinden hesaplandığında protein oranı ağırlık    
          itibariyle % 40’tan fazla olanlar    
2303.10.11.00.11  – – – – Mısır gluteni 5
2303.10.11.00.19  – – – – Diğerleri 5
   – – – Kuru madde üzerinden hesaplandığında protein oranı ağırlık     
          itibariyle % 40 veya daha az olanlar    
2303.10.19.00.11  – – – – Mısır gluteni 5
2303.10.19.00.19  – – – – Diğerleri 5
2303.10.90.00.00  – – Diğerleri 5
2303.20  – Şeker pancarının etli kısımları, şeker kamışı bagası ve şeker     
      sanayiinin diğer artıkları:    
2303.20.10.00.00  – – Şeker pancarının etli kısımları 5
2303.20.90.00.00  – – Diğerleri 5
2303.30.00.00.00  – Biracılık ve damıtık içki sanayiinin posa ve artıkları 5
       
2304.00.00.00.00 Soya fasulyesi yağı ekstraksiyonundan (özütleme) arta kalan küspe     
  ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya “pellet” halinde olsun olmasın) 15
       
2305.00.00.00.00 Yer fıstığı yağı ekstraksiyonundan (özütleme) arta kalan küspe     
  ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya pellet halinde olsun olmasın) 15
       
23.06 Bitkisel katı veya sıvı yağ ekstraksiyonundan (özütleme)(23.04 ve 23.05     
  pozisyonundakiler hariç) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar     
  (öğütülmüş veya “pellet” halinde olsun olmasın):    
2306.10.00.00.00  – Pamuk tohumundan 15
2306.20.00.00.00  – Keten tohumundan 15
2306.30.00.00.00  – Ayçiçeği tohumundan 15
   – Rep veya kolza tohumundan    
2306.41.00.00.00  – – Düşük erusik asit muhtevalı rep veya kolza tohumundan 15
2306.49.00.00.00  – – Diğerleri 15
2306.50.00.00.00  – Hindistan cevizi veya kopradan 15
2306.60.00.00.00  – Palm cevizi veya palm bademinden 15
2306.90  – Diğerleri:    
2306.90.05.00.00  – – Mısır embriyolarından 15
   – – Diğerleri:    
   – – – Zeytin küspesi (pirina) ve zeytin yağı üretiminden arta kalan diğer    
       artıklar:    
2306.90.11.00.00  – – – – Ağırlık itibariyle zeytinyağı oranı % 3 veya daha az olanlar 15
2306.90.19.00.00  – – – – Ağırlık itibariyle zeytinyağı oranı % 3’ten fazla olanlar 15
2306.90.90.00.00  – – – Diğerleri 15
       
2307.00 Şarap tortusu; ham tartar:    
   – Şarap tortusu:    
2307.00.11.00.00  – – Alkol derecesi % 7,9’u geçmeyen ve kuru madde oranı ağırlık itibariyle    
        % 25 veya daha fazla olanlar 15
2307.00.19.00.00  – – Diğerleri 15
2307.00.90.00.00  – Ham tartar 15
       
2308.00 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ve hayvan    
  gıdası olarak kullanılan neviden olan bitkisel maddeler ve     
  bitkisel döküntü, artık ve yan ürünler (pellet halinde olsun olmasın):    
   – Üzüm posası:    
2308.00.11.00.00  – – Alkol derecesi % 4,3’ü geçmeyen ve kuru madde oranı ağırlık itibariyle    
          % 40’dan daha fazla olanlar 5
2308.00.19.00.00  – – Diğerleri 5
2308.00.40.00.00  – Meşe palamudu, at kestanesi, meyva posaları (üzüm posası hariç) 5
2308.00.90.00.00  – Diğerleri 5
       
23.09 Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar:    
2309.10  – Kedi veya köpek maması (perakende satılacak hale getirilmiş) :    
   – – Nişasta veya 1702.30.50.00, 1702.30.90.00, 1702.40.90.00,  1702.90.50.00    
         ve 2106.90.55.00 alt pozisyonlarında yer alan glikoz, glikoz şurubu,    
          maltodekstrin , maltodekstrin şurubu veya süt ürünleri içerenler:    
   – – – Nişasta, glikoz, glikoz şurubu,   maltodekstrin , maltodekstrin     
          şurubu içerenler :    
   – – – – Nişasta içermeyen yada ağırlık itibariyle % 10 veya daha az    
            nişasta içerenler :    
2309.10.11.00.00  – – – – – Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle % 10’dan az süt    
               ürünleri içerenler  10
2309.10.13.00.00  – – – – – Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat % 50’den az süt ürünleri    
              içerenler 10
2309.10.15.00.00  – – – – – Ağırlık itibariyle % 50 ve daha fazla fakat % 75’den az süt ürünleri    
              içerenler 10
2309.10.19.00.00  – – – – – Ağırlık itibariyle %75 ve daha fazla süt ürünleri içerenler 10
   – – – – Ağırlık itibariyle %10’dan fazla fakat %30’dan fazla olmayan nişasta içerenler    
2309.10.31.00.00  – – – – – Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle % 10’dan az süt    
               ürünleri içerenler  10
2309.10.33.00.00  – – – – – Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat % 50’den az süt ürünleri    
              içerenler 10
2309.10.39.00.00  – – – – – Ağırlık itibariyle % 50 ve daha fazla süt ürünleri içerenler 10
   – – – – Ağırlık itibariyle  % 30’dan fazla nişasta içerenler :    
2309.10.51.00.00  – – – – – Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle % 10’dan az süt    
              ürünleri içerenler  10
2309.10.53.00.00  – – – – – Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat % 50’den az süt ürünleri    
              içerenler 10
2309.10.59.00.00  – – – – – Ağırlık itibariyle % 50 ve daha fazla süt ürünleri içerenler 10
2309.10.70.00.00  – – – Nişasta, glikoz, glikoz şurubu,   maltodekstrin , maltodekstrin     
          şurubu içermeyip süt ürünlerini içerenler 10
2309.10.90.00.00  – – Diğerleri 10
2309.90  – Diğerleri :    
2309.90.10.00.00  – – Balık veya deniz memelilerinden elde edilen çözünebilir ürünler 10
2309.90.20.00.00  – – Bu faslın 5 Nolu Ek Notunda belirtilen ürünler 10
   – – Diğerleri (önceden karıştırılmış-premiks- olanlar dahil):    
   – – – Nişasta veya 1702.30.50.00 , 1702.30.90.00, 1702.40.90.00,  1702.90.50.00    
         ve 2106.90.55.00 alt pozisyonlarında yer alan glikoz, glikoz şurubu,    
          maltodekstrin , maltodekstrin şurubu veya süt ürünleri içerenler:    
   – – – – Nişasta, glikoz, glikoz şurubu,   maltodekstrin veya maltodekstrin     
            şurubu içerenler :    
   – – – – – Nişasta içermeyen yada ağırlık itibariyle % 10 veya daha az    
              nişasta içerenler:    
2309.90.31.00.00  – – – – – – Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle % 10’dan az    
                süt ürünleri içerenler  10
2309.90.33.00.00  – – – – – – Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat % 50’den az süt ürünleri    
                içerenler 10
2309.90.35.00.00  – – – – – – Ağırlık itibariyle %50 ve daha fazla fakat % 75’den az süt ürünleri    
                içerenler 10
2309.90.39.00.00  – – – – – – Ağırlık itibariyle % 75  ve daha fazla süt ürünleri içerenler 10
   – – – – – Ağırlık itibariyle %10’dan fazla fakat %30’dan fazla olmayan nişasta     
             içerenler:    
2309.90.41.00.00  – – – – – – Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle % 10’dan az süt    
                ürünleri içerenler 10
2309.90.43.00.00  – – – – – – Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat % 50’den az süt ürünleri    
                içerenler  10
2309.90.49.00.00  – – – – – – Ağırlık itibariyle % 50 ve daha fazla süt ürünleri içerenler 10
   – – – – – Ağırlık itibariyle % 30’dan fazla nişasta içerenler :    
2309.90.51.00.00  – – – – – – Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle % 10’dan az süt    
                ürünleri içerenler 10
2309.90.53.00.00  – – – – – – Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat % 50’den az süt ürünleri    
                içerenler 10
2309.90.59.00.00  – – – – – – Ağırlık itibariyle % 50 ve daha fazla süt ürünleri içerenler 10
2309.90.70.00.00  – – – – Nişasta, glikoz, glikoz şurubu,   maltodekstrin , maltodekstrin     
           şurubu içermeyip süt ürünlerini içerenler 10
   – – – Diğerleri :    
2309.90.91.00.00  – – – – Melas ilave edilmiş şeker pancarının etli kısımları 10
   – – – – Diğerleri:     
2309.90.96.10.00  – – – – – Kaba yonca suyundan termik işlem yoluyla elde edilen, yeşil renkteki    
                yaprakların proteinli tüm konsantreleri ve bunların türevleri 5
   – – – – – Diğerleri:    
2309.90.96.90.11  – – – – – – Diğer balık yemleri 10
2309.90.96.90.12  – – – – – – İz mineral maddeler 10
2309.90.96.90.13  – – – – – – Yem için hazırlanmış taşıyıcılı aktif madde karışımları 10
2309.90.96.90.19  – – – – – – Diğerleri 10

© Akif PARLATAN 500&1715