Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 24)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
24.01 Yaprak tütün ve tütün döküntüleri:    
2401.10  – Tütün (sapları koparılmamış, damarı çıkarılmamış) :    
2401.10.35.00.00  – – Gölgede kurutulmuş açık renkli tütün 50
2401.10.60.00.00  – – Güneşte kurutulmuş şark tipi tütün 50
2401.10.70.00.00  – – Gölgede kurutulmuş koyu renkli tütün 50
2401.10.85.00.00  – – Fırında kurutulmuş tütün 50
2401.10.95.00.00  – – Diğerleri 50
2401.20  – Tütün (tamamen veya kısmen sapları koparılmış, damarı     
      çıkarılmış):    
2401.20.35.00.00  – – Gölgede kurutulmuş açık renkli tütün 50
2401.20.60.00.00  – – Güneşte kurutulmuş şark tipi tütün 50
2401.20.70.00.00  – – Gölgede kurutulmuş koyu renkli tütün 50
2401.20.85.00.00  – – Fırında kurutulmuş tütün 50
2401.20.95.00.00  – – Diğerleri 50
2401.30  – Tütün döküntüleri :    
2401.30.00.00.11  – – Kırık (Göz büyüklüğü 8-3 mm. arasındaki elekte kalanlar) 50
2401.30.00.00.19  – – Diğerleri 50
       
24.02 Tütün veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar,     
  uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar:    
2402.10  – Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar    
2402.10.00.00.11  – – Tütün içeren purolar 1000 Ad. 200
2402.10.00.00.12  – – Uçları açık purolar 1000 Ad. 200
2402.10.00.00.19  – – Sigarillolar 1000 Ad. 200
2402.20  – Tütün içeren sigaralar :    
2402.20.10.00.00  – – Karanfil içerenler 1000 Ad. 200
   – – Diğerleri    
2402.20.90.00.12  – – – Ağırlıklı olarak şark tipi tütünden mamul sigaralar  1000 Ad. 200
2402.20.90.00.18  – – – Diğer tütünlerden mamul sigaralar  1000 Ad. 200
2402.90.00.00.00  – Diğerleri 200
       
24.03 Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler;    
  “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa     
  ve esansları:    
   – İçilen tütün (herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri    
     içersin içermesin) :    
2403.11.00.00.00  – – Bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen nargile tütünleri  200
2403.19  – – Diğerleri:    
   – – – Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda:     
2403.19.10.00.11  – – – – Pipo tütünleri 200
2403.19.10.00.12  – – – – Sigaralık tütünler 200
2403.19.10.00.19  – – – – Diğerleri 200
   – – – Diğerleri:    
2403.19.90.00.11  – – – – Pipo tütünleri 200
2403.19.90.00.12  – – – – Sigaralık tütünler 200
2403.19.90.00.19  – – – – Diğerleri 200
   – Diğerleri :    
2403.91.00.00.00  – – “Homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün 200
2403.99  – – Diğerleri:    
2403.99.10.00.00  – – – Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün 200
2403.99.90.00.00  – – – Diğerleri 200

© Akif PARLATAN 500&1715