Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 33)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
33.01 Uçucu yağlar (terpeni alınmış olsun olmasın) (konkret veya    
  sıvı halde olanlar dahil); rezinoitler, ekstraksiyonla elde edilen    
  yağ reçineleri ; uçucu yağların, katı yağlarda, sabit yağlarda,    
  mumlarda veya benzerlerinde “enfleurage” veya “maserasyon”    
  suretiyle elde edilen konsantreleri; uçucu yağların terpeninin    
  alınmasından arta kalan terpenli yan ürünler; uçucu yağların    
  damıtılmış suları ve sulu çözeltileri:    
   – Turunçgillerin uçucu yağları:    
3301.12  – – Portakaldan elde edilenler:    
3301.12.10.00.00  – – – Terpeni alınmamış 100
3301.12.90.00.00  – – – Terpeni alınmış 100
3301.13  – – Limondan elde edilenler:    
3301.13.10.00.00  – – – Terpeni alınmamış 100
3301.13.90.00.00  – – – Terpeni alınmış 100
3301.19  – – Diğerleri:    
3301.19.20.00.00  – – – Terpeni alınmamış 100
3301.19.80.00.00  – – – Terpeni alınmış 100
   – Uçucu yağlar (turunçgillerden elde edilenler hariç):    
3301.24  – – Nane (Mentha piperita)den elde edilenler:    
3301.24.10.00.00  – – – Terpeni alınmamış 100
3301.24.90.00.00  – – – Terpeni alınmış 100
3301.25  – – Diğer nanelerden elde edilenler:    
3301.25.10.00.00  – – – Terpeni alınmamış 100
3301.25.90.00.00  – – – Terpeni alınmış 100
3301.29  – – Diğerleri:    
   – – – Karanfil, niyauli, ylang -ylangdan elde edilenler:    
   – – – – Terpeni alınmamış :    
3301.29.11.10.00  – – – – – Ylang-ylang 100
3301.29.11.90.00  – – – – – Diğerleri 100
   – – – – Terpeni alınmış :    
3301.29.31.10.00  – – – – – Ylang-ylang 100
3301.29.31.90.00  – – – – – Diğerleri 100
   – – – Diğerleri:    
   – – – – Terpeni alınmamış :    
3301.29.41.10.00  – – – – – Oğul otu (stronel) ndan elde edilenler 100
3301.29.41.20.00  – – – – – Stearopten 200
   – – – – – Diğerleri :    
3301.29.41.90.11  – – – – – – Kekik yağı 100
3301.29.41.90.12  – – – – – – Gülden elde edilenler 100
3301.29.41.90.13  – – – – – – Biberiye yağı 100
3301.29.41.90.14  – – – – – – Adaçayı yağı 100
3301.29.41.90.15  – – – – – – Okaliptus yağı 100
3301.29.41.90.18  – – – – – – Diğer uçucu yağlar 100
   – – – – Terpeni alınmış :    
3301.29.71.00.00  – – – – – Itır çiçeği ( germenyum)’den; yaseminden;güve otu (vetiver)’dan     
             elde edilenler 100
3301.29.79.00.00  – – – – – Lavantadan veya lavandinden (melez lavanta)  elde edilenler 100
   – – – – – Diğerleri:    
3301.29.91.10.00  – – – – – – Oğul otu (stronel)ndan elde edilenler 100
3301.29.91.90.00  – – – – – – Diğerleri 100
3301.30.00.00.00  – Rezinoitler 100
3301.90  – Diğerleri:    
3301.90.10.00.00  – – Uçucu yağların terpeninin alınmasından arta kalan terpenli yan ürünler 50
   – – Ekstraksiyonla elde edilen yağ reçineleri:    
   – – – Meyan kökü ve şerbetçi otundan :    
   – – – – Meyan kökünden:     
3301.90.21.11.00  – – – – – İlaç sanayiinde kullanılanlar 100
3301.90.21.19.00  – – – – – Diğerleri 100
3301.90.21.20.00  – – – – Şerbetçi otundan 100
   – – – Diğerleri :    
3301.90.30.10.00  – – – – Tıbbi 100
3301.90.30.90.00  – – – – Diğerleri 100
   – – Diğerleri:    
3301.90.90.10.00  – – – Uçucu yağların damıtılmış aromatik suları ve sulu çözeltileri 75
3301.90.90.90.00  – – – Diğerleri 100
       
33.02 Sanayiide hammadde olarak kullanılan koku veren maddelerin    
  karışımları ve esası bu maddelerin bir veya daha fazlası olan    
  karışımlar (alkollü çözeltiler dahil) ; içeceklerin imalinde kulla –    
  nılan türden esası koku verici maddeler olan diğer müstahzarlar :    
3302.10  – Yiyecek ve içecek sanayiinde kullanılan türden olanlar    
   – – İçecek sanayiinde kullanılan türde olanlar    
   – – – Bir içeceği karakterize eden bütün tat verici ajanları (aromatizanları)    
          ihtiva eden müstahzarlar:    
3302.10.10.00.00  – – – – Hacim itibariyle alkol derecesi % 0,5’i geçenler  120
   – – – – Diğerleri    
3302.10.21.00.00  – – – – – Katı süt yağı, sakkoroz, izoglikoz, glikoz veya nişasta içermeyenler     
              veya ağırlık itibariyle % 1,5′ dan az katı süt yağı, % 5 ‘den az     
              sakkaroz veya izoglikoz, % 5′ den az glikoz veya nişasta     
              içerenler 75
3302.10.29.00.00  – – – – – Diğerleri 75
   – – – Diğerleri    
3302.10.40.10.00  – – – –  İçeceklerin imalinde kullanılan türden esası koku verici maddeler     
             olan diğer müstahzarlar  75
3302.10.40.90.00  – – – – Diğerleri 150
3302.10.90.00.00  – – Yiyecek sanayiinde kullanılan türde olanlar 150
3302.90  – Diğerleri :    
3302.90.10.00.00  – – Alkollü çözeltiler 150
3302.90.90.00.00  – – Diğerleri 150
3303.00 Parfümler ve tuvalet suları:    
3303.00.10.00.00  – Parfümler 200
   – Tuvalet suları    
3303.00.90.00.11  – – Kolonyalar 200
3303.00.90.00.19  – – Diğer tuvalet suları 200
       
33.04 Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstah –    
  zarlar (ilaçlar hariç) (güneş kremleri veya güneşlenme müstah –    
  zarları dahil); manikür ve pedikür müstahzarları:    
3304.10  – Dudak makyaj müstahzarları :    
3304.10.00.10.00  – – Dudak rujları 200
3304.10.00.90.00  – – Diğerleri 200
3304.20.00.00.00  – Göz makyaj müstahzarları 200
3304.30.00.00.00  – Manikür ve pedikür müstahzarları 200
   – Diğerleri:    
3304.91.00.00.00  – – Pudralar (sıkıştırılmış olsun olmasın) 200
3304.99  – – Diğerleri :    
3304.99.00.10.00  – – – Allıklar 200
   – – – Diğerleri    
3304.99.00.90.13  – – – – Vücut losyonları, kremler, emülsiyonlar ve yağlar 200
3304.99.00.90.19  – – – – Diğerleri 200
       
33.05 Saç müstahzarları :    
3305.10.00.00.00  – Şampuanlar 200
3305.20.00.00.00  – Perma ve defrize müstahzarları 200
3305.30.00.00.00  – Saç spreyleri 200
3305.90  – Diğerleri :    
3305.90.00.10.00  – – Saç boyaları 200
3305.90.00.90.00  – – Diğerleri 200
       
33.06 Ağız veya diş sağlığını korumaya mahsus müstahzarlar (takma    
  dişleri temizlemeye ve onları ağızda sabit tutmaya mahsus pat    
  ve tozlar dahil) ; diş aralarını temizlemekte kullanılan iplikler    
  (diş iplikleri), perakende satılacak hale getirilmiş bireysel kullanıma     
  mahsus ambalajlarda olanlar  :    
3306.10.00.00.00  – Diş macunları veya tozları 100
3306.20.00.00.00  – Diş aralarını temizlemekte kullanılan iplikler (diş iplikleri) 90
3306.90.00.00.00  – Diğerleri 200
       
33.07 Traş öncesinde, traş sırasında veya traştan sonra kullanılan müstah –    
  zarlar, vücut deodorantları, banyo müstahzarları, tüy dökücüler     
  ve tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen diğer    
  parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları, kapalı yerlerde    
  kullanılan müstahzar deodorantlar (parfümlü veya dezenfekte     
  edici vasfı olsun olmasın):    
3307.10  – Traş öncesi, traş sırasında veya traştan sonra kullanılan müs –    
     tahzarlar  :    
3307.10.00.10.00  – – Losyonlar 200
   – – Diğerleri    
3307.10.00.90.11  – – – Traş kremleri 200
3307.10.00.90.19  – – – Diğerleri  200
3307.20.00.00.00  – Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar 200
3307.30.00.00.00  – Parfümlü banyo tuzları ve diğer banyo müstahzarları 200
   – Kapalı yerlerin güzel kokmasında veya kokusunun gideril-    
     mesinde kullanılan müstahzarlar (dini törenlerde kullanılan hoş    
     kokulu müstahzarlar dahil):    
3307.41.00.00.00  – – “Agarbatti” ve yakılarak kullanılan kokulu diğer müstahzarlar 200
3307.49.00.00.00  – – Diğerleri 200
3307.90  – Diğerleri :    
3307.90.00.10.00  – – Sabun veya diğer yüzeyaktif organik maddeler içeren banyo     
        müstahzarları 35
3307.90.00.20.00  – – Parfüm veya kozmetik emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış    
        vatka ve keçe 50
3307.90.00.30.00  – – Parfüm veya kozmetik emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış    
       dokunmamış mensucat 60
   – – Diğerleri    
3307.90.00.90.11  – – – Kontakt-lens veya suni göz solüsyonları  200
3307.90.00.90.19  – – – Diğerleri  200
       

© Akif PARLATAN 500&1715