Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 36)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
3601.00 Silah barutu    
3601.00.00.00.11 – Kara barut 100
3601.00.00.00.12 – Dumansız barut 100
3601.00.00.00.19 – Diğer silah barutları 100
       
3602.00 Müstahzar patlayıcı maddeler (silah barutu hariç)    
3602.00.00.00.11 – Dinamitler 100
3602.00.00.00.19 – Diğerleri 100
       
3603.00 Fitiller, infilak fitilleri, ağız otları veya infilak kapsülleri;    
  ateşleyici maddeler; elektrikli infilak ettirici maddeler:    
3603.00.20.00.00  – Fitiller 100
3603.00.30.00.00  – İnfilak fitilleri 100
3603.00.40.00.00  – Ağız otları 100
3603.00.50.00.00  – İnfilak kapsülleri 100
3603.00.60.00.00  – Ateşleyici maddeler  100
3603.00.80.00.00  – Elektrikli infilak ettirici maddeler 100
       
36.04 Şenlik fişekleri, işaret fişekleri, yağmur fişekleri, sis işaretleri ve    
  diğer pirotekni eşyası :    
3604.10.00.00.00  – Şenlik fişekleri 100
3604.90  – Diğerleri    
3604.90.00.00.11  – – İşaret fişekleri 100
3604.90.00.00.12  – – Yağmur fişekleri 100
3604.90.00.00.13  – – Sis işaretleri 100
3604.90.00.00.19  – – Diğer pirotekni eşyası 100
       
3605.00.00.00.00 Kibritler (36.04 pozisyonundaki pirotekni eşyası hariç) 25
       
36.06 Ferro-seryum ve diğer piroforik alaşımlar (her şekilde); bu fasılın    
  2 numaralı notunda belirtilen ateş alıcı maddelerden eşya:    
3606.10.00.00.00  – Çakmaklarda veya ateşlemeye yarayan benzeri aletlerde kulla-    
     nılan neviden olup, 300 cm.3 veya daha az hacimdeki kaplara     
     konulmuş akaryakıtlar 100
3606.90  – Diğerleri:    
   – – Ferro-seryum ve diğer piroforik alaşımlar (her şekilde)    
3606.90.10.10.00  – – – Suni çakmak taşları 110
3606.90.10.90.00  – – – Diğerleri 100
   – – Diğerleri    
3606.90.90.00.11  – – – Katı yakıtlar 100
3606.90.90.00.19  – – – Diğerleri 100

© Akif PARLATAN 500&1715