Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 37)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
37.01 Fotoğrafçılıkta kullanılan hassas hale getirilmiş boş fotoğraf    
  levhaları ve boş düz filmler (kağıt, karton veya mensucat hariç    
  olmak üzere herhangi bir maddeden); anında develope olarak    
  fotoğraf veren boş, düz, hassas hale getirilmiş filmler (seri    
  halinde olsun olmasın):    
3701.10.00.00.00  – X  – ışınları için filmler     m2 0
3701.20  – Anında develope olarak fotoğraf veren filmler :    
3701.20.00.10.00  – – Film kutusu (filmpak) içinde olanlar Adet 25
   – – Diğerleri    
3701.20.00.90.11  – – – Seluloitten veya diğer plastik maddelerden grafik sanatlarında kulla-    
          nılanlar  Adet 25
3701.20.00.90.12  – – – Seluloitten veya diğer plastik maddelerden sağlık işlerinde     
          kullanılanlar Adet 25
3701.20.00.90.19  – – – Seluloitten veya diğer plastik maddelerden diğer filmler Adet 25
3701.20.00.90.29  – – – Diğerleri Adet 25
3701.30  – Diğer levha ve filmler (herhangi bir kenarı 255 mm.yi geçenler)    
3701.30.00.00.11  – – Seluloitten veya diğer plastik maddelerden grafik sanatlarında     
        kullanılanlar     m2 25
3701.30.00.00.19  – – Seluloitten veya diğer plastik maddelerden diğer levha ve filmler     m2 25
3701.30.00.00.29  – – Diğerleri     m2 25
   – Diğerleri:    
3701.91  – – Renkli fotoğraf (polikrom) için kullanılan filmler    
3701.91.00.00.11  – – – Seluloitten veya diğer plastik maddelerden grafik sanatlarında     
          kullanılanlar 25
3701.91.00.00.12  – – – Seluloitten veya diğer plastik maddelerden diğer filmler 25
3701.91.00.00.13  – – – Grafik sanatlarında kullanılan diğer filmler 25
3701.91.00.00.19  – – – Diğerleri 25
3701.99.00.00.00  – – Diğerleri 25
       
37.02 Fotoğrafçılıkta kullanılan rulo halinde hassas hale getirilmiş boş    
  fotoğraf filmleri (kağıt, karton veya mensucat dışındaki herhangi    
  bir maddeden); rulo halinde anında develope olarak fotoğraf    
  veren filmler (hassas, boş):    
3702.10.00.00.00  – X  ışınları için filmler     m2 0
   – Diğer filmler, perfore edilmemiş eni 105 mm.yi geçmeyenler:    
3702.31  – – Renkli fotoğraf (polikrom) için filmler:    
3702.31.91.00.00  – – –  Renkli negatif film ;    
           ( – Eni 75 mm veya daha fazla fakat 105 mm.yi geçmeyen,    
            – Uzunluğu 100 m. veya daha fazla,anında develope olarak fotoğraf     
              veren film kutularında kullanılan filmlerin imaline mahsus olan) m 35
   – – – Diğerleri:    
3702.31.97.10.00  – – – – Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu     
           içinde olanlar m 25
3702.31.97.90.00  – – – – Diğerleri m 35
3702.32  – – Diğerleri (gümüş halojenür emülsiyonlu) :    
   – – – Eni 35 mm. yi geçmeyenler:    
3702.32.10.00.00  – – – – Mikrofilmler; grafik sanatları için filmler 35
   – – – – Diğerleri:    
3702.32.20.10.00  – – – – – Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu     
           içinde olanlar 25
3702.32.20.90.00  – – – – – Diğerleri 35
   – – – Eni 35 mm. yi geçenler:    
3702.32.85.10.00  – – – – Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu     
           içinde olanlar 25
3702.32.85.90.00  – – – – Diğerleri 35
3702.39  – – Diğerleri:    
3702.39.00.10.00  – – –  Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu     
           içinde olanlar 25
3702.39.00.90.00  – – – Diğerleri 35
   – Diğer filmler, perfore edilmemiş eni 105 mm. yi geçenler:    
3702.41  – – Eni 610 mm. yi ve uzunluğu 200 m. yi geçen renkli fotoğraf    
       (polikrom) filmleri:    
3702.41.00.10.00  – – –  Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu     
           içinde olanlar     m2 25
3702.41.00.90.00  – – – Diğerleri     m2 35
3702.42  – – Eni 610 mm. yi ve uzunluğu 200 m. yi geçen filmler (renkli     
       fotoğraf filmleri hariç):    
3702.42.00.10.00  – – –  Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu     
           içinde olanlar     m2 25
3702.42.00.90.00  – – – Diğerleri     m2 35
3702.43  – – Eni 610 mm. yi geçen, uzunluğu 200 m. yi geçmeyen filmler:    
3702.43.00.10.00  – – –  Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu     
           içinde olanlar     m2 25
3702.43.00.90.00  – – – Diğerleri     m2 35
3702.44  – – Eni 105 mm. yi geçen, fakat 610 mm. yi geçmeyen filmler:    
3702.44.00.10.00  – – –  Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu     
           içinde olanlar     m2 25
3702.44.00.90.00  – – – Diğerleri     m2 35
   – Diğer filmler, renkli fotoğraf (polikrom) için:    
3702.52.00.00.00  – – Eni 16 mm. yi geçmeyen filmler 35
3702.53.00.00.00  – – Eni 16 mm. yi geçen, fakat 35 mm. yi geçmeyen ve uzunluğu    
       30 m. yi geçmeyen filmler (slaytlar için) Adet 35
3702.54.00.00.00  – – Eni 16 mm. yi geçen fakat 35 mm. yi geçmeyen ve uzunluğu    
       30 m.yi geçmeyen filmler (slaytlar için olanlar hariç) Adet 35
3702.55.00.00.00  – – Eni 16 mm. yi geçen fakat 35 mm. yi geçmeyen ve uzunluğu     
       30 m.yi geçen filmler     m 35
3702.56.00.00.00  – – Eni 35 mm. yi geçen filmler 35
   – Diğerleri:    
3702.96  – – Eni 35 mm. yi geçmeyen ve uzunluğu 30 m.yi geçmeyen filmler:    
3702.96.10.00.00  – – – Mikro filmler; grafik sanatları için filmler 35
3702.96.90.00.00  – – – Diğerleri Adet 35
3702.97  – – Eni 35 mm. yi geçmeyen ve uzunluğu 30 m.yi geçen filmler:    
3702.97.10.00.00  – – – Mikro filmler; grafik sanatları için filmler 35
3702.97.90.00.00  – – – Diğerleri m 35
3702.98  – – Eni 35 mm. yi geçen filmler    
3702.98.00.00.11  – – – Uzunluğu 30 m. veya daha az olanlar 35
3702.98.00.00.12  – – – Uzunluğu 30 m. den fazla olanlar 35
       
37.03 Fotoğrafçılıkta kullanılan hassas hale getirilmiş boş kağıt, karton    
  ve mensucat:    
3703.10  – Rulo halinde olup eni 610 mm. yi geçenler    
3703.10.00.00.11  – – Büro makinalarında kullanılan kağıtlar 25
3703.10.00.00.19  – – Diğerleri 25
3703.20.00.00.00  – Diğerleri (renkli fotoğraf “polikrom” için) 25
3703.90.00.00.00  – Diğerleri 25
       
3704.00 Fotoğrafçılıkta kullanılan levha, film, kağıt, karton ve mensucat    
  (dolu, fakat develope edilmemiş):    
3704.00.10.00.00  – Levhalar ve filmler 35
3704.00.90.00.00  – Diğerleri 35
       
3705.00 Fotoğrafçılıkta kullanılan levha ve filmler (dolu ve develope     
  edilmiş) (sinemacılıkta kullanılan filmler hariç):    
3705.00.10.00.00  – Ofset baskı için olanlar 35
3705.00.90.00.00  – Diğerleri 35
       
37.06 Sinemacılıkta kullanılan filmler (dolu ve develope edilmiş) (ses-    
  lendirme iziyle birlikte veya sadece seslendirme izinden meyda-    
  na gelmiş olsun olmasın ) :    
3706.10  – Eni 35 mm. veya daha fazla olanlar:    
   – – Sadece seslendirme izinden; negatiflerden; ara pozitiflerden     
       meydana gelmiş olanlar:    
3706.10.20.10.00  – – – Siyah-beyaz olanlar     m 25
3706.10.20.20.00  – – – Renkli olanlar     m 25
   – – Diğer pozitifter:    
3706.10.99.10.00  – – – Siyah-beyaz olanlar     m 25
3706.10.99.20.00  – – – Renkli olanlar     m 25
3706.90  – Diğerleri:    
   – – Sadece seslendirme izinden; negatiflerden; ara pozitiflerden; aktüalite    
        filmlerinden meydana gelmiş olanlar:    
3706.90.52.10.00  – – – Siyah-beyaz olanlar     m 25
3706.90.52.20.00  – – – Renkli olanlar     m 25
   – – Diğerleri:    
   – – – Eni 10 mm. den az olanlar:    
3706.90.91.10.00  – – – – Siyah-beyaz olanlar     m 25
3706.90.91.20.00  – – – – Renkli olanlar     m 25
   – – – Eni 10 mm. veya daha fazla olanlar:    
3706.90.99.10.00  – – – – Siyah-beyaz olanlar     m 25
3706.90.99.20.00  – – – – Renkli olanlar     m 25
       
37.07 Fotoğrafçılıkta kullanılan kimyasal müstahzarlar (vernikler, tutkal-    
  lar, yapıştırıcılar ve benzeri müstahzarlar hariç); fotoğrafçılıkta    
  kullanılmak üzere hazır hale getirilmiş ve karıştırılmamış ürünler     
  (dozlandırılmış veya kullanıma hazır bir şekilde perakende satıla-    
  cak hale getirilmiş):    
3707.10.00.00.00  – Yüzeyleri hassas hale getirmeye mahsus emülsiyonlar 25
3707.90  – Diğerleri:    
   – – Develope ediciler ve sabitleştiriciler:    
3707.90.21.00.00  – – – 8443.31, 8443.32 veya 8443.39 alt pozisyonlarındaki cihazlara takılacak    
         hareketli parça içermeyen termoplastik veya elektrostatik toner kartuşları 25
3707.90.29.00.00  – – – Diğerleri 25
3707.90.90.00.00  – –  Diğerleri 25

© Akif PARLATAN 500&1715