Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 41)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
41.01 Sığırların (bufalo dahil) ve atların ham post ve derileri (yaş veya     
  tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde      
  muhafaza edilmiş, fakat dabaklanmamış, parşömine edilmemiş veya      
  daha ileri bir işleme tabi tutulmamış) (kılları alınmış veya parçalara     
  ayrılmış olsun olmasın):    
4101.20  – Bütün halindeki post ve deriler (deri ağırlığı basitçe kurutulduğunda     
     8 kg.ı, kuru tuzlandığında 10 kg.ı veya taze, yaş tuzlanmış veya diğer    
      şekillerde muhafaza edildiğinde 16 kg.ı geçmeyenler):    
   – – Taze:    
4101.20.10.10.00  – – – Yaş ağırlığı 15 kg.ı geçmeyenler Adet 20
4101.20.10.20.00  – – – Yaş ağırlığı 15 kg.dan fazla fakat 16 kg.ı geçmeyenler Adet 10
   – – Yaş tuzlanmış:    
4101.20.30.10.00  – – – Yaş ağırlığı 15 kg.ı geçmeyenler Adet 20
4101.20.30.20.00  – – – Yaş ağırlığı 15 kg.dan fazla, fakat 16 kg.ı geçmeyenler Adet 10
   – – Kurutulmuş veya kuru tuzlanmış:    
4101.20.50.10.00  – – – Kuru ağırlığı 9 kg.ı geçmeyenler Adet 20
4101.20.50.20.00  – – – Kuru ağırlığı 9 kg.ı geçen, fakat 10 kg.ı geçmeyenler Adet 10
   – – Diğerleri:    
4101.20.80.10.00  – – – Diğer şekillerde muhafaza edildiğinde ağırlığı 14 kg.ı geçmeyenler Adet 20
4101.20.80.20.00  – – – Diğer şekillerde muhafaza edildiğinde ağırlığı 14 kg.ı geçen, fakat 16 kg.ı     
          geçmeyenler Adet 60
4101.50  – Ağırlığı 16 kg.ı geçen bütün halindeki post ve deriler:    
   – – Taze:    
4101.50.10.10.00  – – – Yaş ağırlığı 16 kg.ı geçen sığır derileri Adet 10
4101.50.10.20.00  – – – Yaş ağırlığı 16 kg.ı geçen at derileri Adet 60
   – – Yaş tuzlanmış:    
4101.50.30.10.00  – – – Yaş ağırlığı 16 kg.ı geçen sığır derileri Adet 10
4101.50.30.20.00  – – – Yaş ağırlığı 16 kg.ı geçen at derileri Adet 60
   – – Kurutulmuş veya kuru tuzlanmış:    
4101.50.50.10.00  – – – Sığır derileri Adet 10
4101.50.50.20.00  – – – Atların derileri Adet 60
4101.50.90.00.00  – – Diğerleri Adet 60
4101.90  – Diğerleri (krupon ve yarım krupon deriler dahil):    
4101.90.00.10.00  – – Krupon ve yarım krupon deriler 10
4101.90.00.20.00  – – Taze veya yaş tuzlanmış sığır derileri 20
4101.90.00.30.00  – – Kurutulmuş veya kuru tuzlanmış sığır derileri 10
4101.90.00.40.00  – – Diğer şekillerde muhafaza edilmiş sığır derileri 60
4101.90.00.90.00  – – Atların derileri 60
       
41.02 Koyun ve kuzuların ham derileri ( yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş,    
  kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş    
  fakat dabaklanmamış, parşömine edilmemiş veya daha ileri bir     
  şekilde hazırlanmamış) (yünü alınmış veya parçalara ayrılmış     
  olsun olmasın) (bu fasılın 1 (c) notunda belirtilenler hariç):    
4102.10  – Yünü alınmamış:    
4102.10.10.00.00  – – Kuzulara ait olanlar Adet 60
4102.10.90.00.00  – – Diğerleri  Adet 60
   – Yünü alınmış:    
4102.21.00.00.00  – – Pikle deriler Adet 60
4102.29.00.00.00  – – Diğerleri Adet 60
       
41.03 Diğer ham post ve deriler (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş,    
  pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş fakat dabak-    
  lanmamış, parşömine edilmemiş veya daha ileri bir şekilde hazırlan-    
  mamış) (kılları alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın)     
  (bu fasılın 1 (b) ve 1 (c) notlarında belirtilenler hariç) :    
4103.20.00.00.00  – Sürüngenlerin ham derileri Adet 60
4103.30.00.00.00  – Domuzların ham derileri Adet 60
4103.90  – Diğerleri    
4103.90.00.00.11  – – Diğer hayvanların yaş derileri 60
4103.90.00.00.12  – – Diğer hayvanların kuru derileri 60
4103.90.00.00.13  – – Diğer hayvanların pikle derileri 60
4103.90.00.00.19  – – Diğerleri 60
41.04 Sığırların (bufalo dahil) veya atların dabaklanmış veya “crust” (ara     
  kurutmalı) postları ve derileri (kılları alınmış) (parçalanmış     
  olsun olmasın, fakat daha ileri bir işlem görmemiş):    
   – Yaş halde (wet-blue dahil)    
4104.11  – – Sırçalı deri (full grains), parçalanmamış; yarma deriler    
   – – – Sığırların (bufalo dahil) bütün halindeki post ve derileri      
          (birim yüzey alanı 2,6 m2.yi geçmeyenler)    
4104.11.10.00.11  – – – – Sırçalı deri (full grains) Adet 100
4104.11.10.00.12  – – – – Yarma deri Adet 100
   – – – Diğerleri:    
   – – – – Sığırların (bufalo dahil) deri ve köseleleri:    
   – – – – – Bütün halindeki post ve derileri  (birim yüzey alanı 2,6 m2.yi geçenler)    
4104.11.51.00.11  – – – – – – Sırçalı deri (full grains) Adet 90
4104.11.51.00.12  – – – – – – Yarma deri Adet 90
   – – – – – Diğerleri    
4104.11.59.00.11  – – – – – – Sırçalı deri (full grains) Adet 90
4104.11.59.00.12  – – – – – – Yarma deri Adet 90
   – – – – Diğerleri    
4104.11.90.00.11  – – – – – Sırçalı deri (full grains) Adet 90
4104.11.90.00.12  – – – – – Yarma deri Adet 90
4104.19  – – Diğerleri:    
4104.19.10.00.00  – – – Sığırların (bufalo dahil) bütün halindeki post ve derileri      
        (birim yüzey alanı 2,6 m2.yi  geçmeyenler) Adet 100
   – – – Diğerleri:    
   – – – – Sığırların (bufalo dahil) deri ve köseleleri:    
4104.19.51.00.00  – – – – – Bütün halindeki post ve derileri  (birim yüzey alanı 2,6 m2.yi geçenler) Adet 90
4104.19.59.00.00  – – – – – Diğerleri Adet 90
4104.19.90.00.00  – – – – Diğerleri Adet 90
   – Kuru halde (crust):    
4104.41  – – Sırçalı deri (full grains), parçalanmamış; yarma deriler    
   – – – Sığırların (bufalo dahil) bütün halindeki post ve derileri     
         (birim yüzey alanı 2,6 m2.yi  geçmeyenler)    
   – – – – Hint danası derisi (bütün, baş ve ayağı olsun olmasın, her birinin net    
            ağırlığı 4,5 kg.ı geçmeyenler, bitkisel dabaklamadan daha ileri bir işlem    
            görmemiş, belirli işlemlerden geçmiş olsun olmasın, fakat bulunduğu    
            halde deri eşyası imalatında kullanılacak hale gelmediği açıkça    
            belli olanlar):    
4104.41.11.10.00  – – – – – Sadece dabaklanmış fakat belirli işlemlerden geçmemiş olanlar Adet 90
4104.41.11.90.00  – – – – – Diğerleri Adet 100
   – – – – Diğerleri    
   – – – – – Sadece dabaklanmış    
4104.41.19.10.11  – – – – – – Dana derisi Adet 90
4104.41.19.10.19  – – – – – – Diğer sığırların derileri Adet 90
4104.41.19.90.00  – – – – – Başka şekilde hazırlanmış olanlar Adet 100
   – – – Diğerleri:    
   – – – – Sığırların (bufalo dahil) post ve derileri:    
4104.41.51.00.00  – – – – – Bütün halindeki derileri (birim yüzey alanı 2,6 m2.yi geçenler) Adet 90
4104.41.59.00.00  – – – – – Diğerleri Adet 90
4104.41.90.00.00  – – – – Diğerleri Adet 90
4104.49  – – Diğerleri:    
   – – – Sığırların (bufalo dahil) bütün halindeki post ve derileri     
        (birim yüzey alanı 2,6 m2.yi geçmeyenler):    
   – – – – Hint danası derisi (bütün, baş ve ayağı olsun olmasın, her    
       birinin net ağırlığı 4,5 kg. ı geçmeyenler, bitkisel dabaklamadan daha    
       ileri bir işlem görmemiş, belirli işlemlerden geçmiş olsun olmasın, fakat     
       bulunduğu halde deri eşyası imalatında kullanılacak hale gelmediği    
        açıkça belli olanlar):    
4104.49.11.10.00  – – – – – Sadece dabaklanmış fakat daha ileri bir işlem görmemiş olanlar Adet 90
4104.49.11.90.00  – – – – – Diğerleri Adet 100
   – – – – Diğerleri:    
   – – – – – Sadece dabaklanmış    
4104.49.19.10.11  – – – – – – Dana derisi  Adet 90
4104.49.19.10.19  – – – – – – Diğer sığırların derileri Adet 90
4104.49.19.90.00  – – – – – Başka şekilde hazırlanmış olanlar Adet 100
   – – – Diğerleri:    
   – – – – Sığırların (bufalo dahil) deri ve köseleleri:    
4104.49.51.00.00  – – – – – Bütün halindeki post ve derileri (birim yüzey alanı 2,6 m2.yi geçenler) Adet 90
4104.49.59.00.00  – – – – – Diğerleri Adet 90
4104.49.90.00.00  – – – – Diğerleri Adet 90
       
41.05 Koyunların veya kuzuların dabaklanmış veya “crust” (ara kurutmalı)     
  derileri (yünü alınmış), (parçalanmış olsun olmasın, fakat daha ileri    
  bir şekilde hazırlanmamış):    
4105.10.00.00.00  – Yaş halde (wet-blue dahil) Adet 90
4105.30  – Kuru halde (crust):    
4105.30.10.00.00  – – Bitkisel ön dabaklama yapılmış Hint melezi (bazı işlemlere tabi tutulmuş olsun    
        olmasın,fakat deri eşya imalatında kullanılacak hale gelmediği açıkça belli    
       olanlar) Adet 90
4105.30.90.00.00  – – Diğerleri Adet 90
       
41.06  Diğer hayvanların dabaklanmış veya “crust” (ara kurutulmuş)    
  post ve derileri (yünü veya kılı alınmış) (parçalanmış olsun olmasın     
   fakat daha ileri bir şekilde hazırlanmamış)    
   – Keçi veya oğlakların derileri:    
4106.21.00.00.00  – – Yaş halde (wet-blue dahil) Adet 90
4106.22  – – Kuru halde (crust):    
4106.22.10.00.00  – – – Bitkisel ön dabaklama yapılmış Hint keçisi veya oğlakları (bazı işlemlere tabi     
          tutulmuş olsun olmasın fakat deri eşya imalatında kullanılacak hale gelmediği    
          açıkça belli olanlar) Adet 90
4106.22.90.00.00  – – – Diğerleri Adet 90
   – Domuzların derileri:    
4106.31  – – Yaş halde (wet-blue dahil):    
4106.31.00.10.00  – – – Parçalara ayrılmamış Adet 90
4106.31.00.90.00  – – – Parçalara ayrılmış Adet 90
4106.32.00.00.00  – – Kuru halde (crust) Adet 90
4106.40  – Sürüngenlerin derileri:    
4106.40.10.00.00  – – Bitkisel ön dabaklama yapılmış Adet 90
4106.40.90.00.00  – – Diğerleri Adet 90
   – Diğerleri:    
4106.91.00.00.00  – – Yaş halde (wet-blue dahil): 90
4106.92.00.00.00  – – Kuru halde (crust): Adet 90
       
41.07 Sığırların (bufalo dahil) veya atların dabaklama veya ara kurutmadan    
  sonra ileri derecede hazırlanmış deri ve köseleleri (parşömine    
  edilmiş deri dahil) (kılları alınmış) (parçalanmış olsun olmasın, 41.14    
  pozisyonunda yer alan deri ve köseleler hariç):    
   – Bütün halindeki post ve deriler:    
4107.11  – – Sırçalı deri (full grains), parçalanmamış:    
   – – – Sığırların (bufalo dahil) bütün haldeki derileri (birim      
          yüzey alanı  2,6 m2 yi geçmeyenler):    
4107.11.11.00.00  – – – – Vidala m2 100
4107.11.19.00.00  – – – – Diğerleri m2 100
4107.11.90.00.00  – – – Diğerleri m2 100
4107.12  – – Yarma deriler:    
   – – – Sığırların (bufalo dahil) bütün haldeki derileri ( birim      
          yüzey alanı  2,6 m2 yi geçmeyenler):    
4107.12.11.00.00  – – – – Vidala m2 100
4107.12.19.00.00  – – – – Diğerleri m2 100
   – – – Diğerleri:    
4107.12.91.00.00  – – – – Sığırların (bufalo dahil) deri ve köseleleri  m2 100
4107.12.99.00.00  – – – – Atların deri ve köseleleri m2 100
4107.19  – – Diğerleri:    
4107.19.10.00.00  – – – Sığırların (bufalo dahil) deri ve köseleleri ( birim yüzey alanı      
           2,6 m2 yi geçmeyenler): m2 100
4107.19.90.00.00  – – – Diğerleri m2 100
   – Diğerleri, kenarlar dahil:    
4107.91  – – Sırçalı deri (full grains), parçalanmamış:    
4107.91.10.00.00  – – – Taban köselesi 100
4107.91.90.00.00  – – – Diğerleri m2 100
4107.92  – – Yarma deriler:    
4107.92.10.00.00  – – – Sığırların (bufalo dahil) deri ve köseleleri  m2 100
4107.92.90.00.00  – – – Atların deri ve köseleleri m2 100
4107.99  – – Diğerleri:    
4107.99.10.00.00  – – – Sığırların (bufalo dahil) deri ve köseleleri  m2 100
4107.99.90.00.00  – – – Atların deri ve köseleleri m2 100
       
[41.08]      
       
[41.09]      
       
[41.10]      
       
[41.11]      
       
4112.00.00.00.00 Koyun veya kuzuların dabaklama veya ara kurutmadan sonra ileri     
  derecede hazırlanmış deri ve köseleleri (parşömine edilmiş deri    
  dahil) (yünü alınmış) (parçalanmış olsun olmasın, 41.14     
  pozisyonunda yer alan deri ve köseleler hariç) m2 100
       
41.13 Diğer hayvanların dabaklama veya ara kurutmadan sonra ileri derecede     
  hazırlanmış deri ve köseleleri (parşömine edilmiş deri dahil) (yünü veya     
  kılları alınmış) (parçalanmış olsun olmasın, 41.14 pozisyonunda yer alan    
  deri ve köseleler hariç):    
4113.10.00.00.00  – Keçi veya oğlakların deri ve köseleleri m2 100
4113.20.00.00.00  – Domuzların deri ve köseleleri m2 100
4113.30.00.00.00  – Sürüngenlerin deri ve köseleleri m2 100
4113.90.00.00.00  – Diğerleri m2 100
       
41.14  Güderi (kombine deri dahil); rugan ve ruganla kaplanmış deri ve    
   köseleler; metalize deri ve köseleler:    
4114.10  – Güderi (kombine deri dahil):    
4114.10.10.00.00  – – Koyun ve kuzulardan elde edilenler Adet 100
4114.10.90.00.00  – – Diğer hayvanlardan elde edilenler Adet 100
  – Rugan ve ruganla kaplanmış deri ve köseleler; metalize deri ve     
     köseleler    
4114.20.00.00.11 – – Rugan deri ve köseleler m2 100
4114.20.00.00.12 – – Ruganla kaplanmış deri ve köseleler m2 100
4114.20.00.00.13 – – Metalize deri ve köseleler m2 100
       
41.15 Esası deri ve kösele veya deri veya kösele lifleri olan terkip    
  yoluyla elde edilen levha, yaprak ve şerit halindeki deri ve köse-    
  leler (rulo halinde olsun olmasın); deri ve köselelerin, terkip    
  yoluyla elde edilen deri ve köselelerin,deri ve köseleden eşya    
   imaline uygun olmayan kırpıntı ve diğer döküntüleri;     
   deri ve kösele talaşı, tozu ve unu:    
4115.10.00.00.00 – Esası deri ve kösele veya deri veya kösele lifleri olan terkip    
  yoluyla elde edilen levha, yaprak ve şerit halindeki deri ve köse-    
  leler (rulo halinde olsun olmasın) 100
4115.20.00.00.00 – Deri ve köselelerin, terkip yoluyla elde edilen deri ve köselelerin,     
  deri ve köseleden eşya  imaline uygun olmayan kırpıntı ve diğer      
  döküntüleri; deri ve kösele talaşı, tozu ve unu 100

© Akif PARLATAN 500&1715