Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 42)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
4201.00.00.00.00 Her tür hayvan için saraciye eşyası, eyer ve koşum takımları    
  (koşum kayışları, yularlar, dişlikler, burunsalıklar, eyer örtüleri,    
  eyer torbaları, köpek elbiseleri ve benzerleri) (imal edildiği     
  madde ne olursa olsun) 150
       
42.02 Sandıklar, bavullar, valizler, makyaj valizleri, evrak-iş çantaları, okul çantaları,    
  gözlük kılıfları, dürbün mahfazaları, fotoğraf makinası mahfazası,    
  müzik aletleri mahfazaları, silah ve tabanca mahfazaları ve benzeri    
  mahfazalar; tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden,    
  plastik madde yapraklarından, dokumaya elverişli maddelerden,    
  vulkanize edilmiş liflerden, kartondan yapılmış veya tamamen yahut    
  kısmen bu maddelerle veya kağıtla kaplanmış seyahat çantaları,     
  izole edilmiş yiyecek veya içecek torbaları, tuvalet çantaları,sırt çantaları    
  el çantaları, erzak çantaları,portföyler, para keseleri, harita ve kimlik      
  mahfazaları, sigara kutuları, tabaka ve tütün kese ve kutuları    
  takım çantaları, spor çantaları, şişe mahfazaları, mücevher kutuları,    
   pudra -baharat -barut kutuları, bıçak kılıfları ve benzeri mahfazalar:    
       
   – Sandıklar, bavullar, valizler, evrak çantaları, okul çantaları ve    
     benzeri mahfazalar:    
4202.11  – – Dış yüzleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve kösele –    
       den veya rugandan olanlar:    
   – – – Evrak çantaları, okul çantaları ve benzeri mahfazalar    
4202.11.10.00.11  – – – – Tabii deri ve köseleden olanlar Adet 150
4202.11.10.00.12  – – – – Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar Adet 150
4202.11.10.00.13  – – – – Rugandan olanlar Adet 150
   – – – Diğerleri    
4202.11.90.00.11  – – – – Tabii deri ve köseleden olanlar 150
4202.11.90.00.12  – – – – Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar 150
4202.11.90.00.13  – – – – Rugandan olanlar 150
4202.12  – – Dış yüzleri plastikten veya dokumaya elverişli maddelerden    
       olanlar :    
   – – – Plastik madde yapraklarından yapılmış olanlar:    
4202.12.11.00.00  – – – – Evrak çantaları,okul çantaları ve benzeri mahfazalar Adet 150
4202.12.19.00.00  – – – – Diğerleri 150
4202.12.50.00.00  – – – Kalıplanmış plastik maddelerden yapılmış olanlar 150
   – – – Diğer maddelerden yapılmış olanlar (vulkanize edilmiş liflerden     
          yapılmış olanlar dahil):    
   – – – – Evrak çantaları, okul çantaları ve benzeri mahfazalar:    
4202.12.91.10.00  – – – – – Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar Adet 100
4202.12.91.90.00  – – – – – Diğerleri Adet 150
   – – – – Diğerleri:    
4202.12.99.10.00  – – – – – Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar 100
4202.12.99.90.00  – – – – – Diğerleri 150
4202.19  – – Diğerleri :    
4202.19.10.00.00  – – – Aluminyumdan olanlar 50
   – – – Diğer maddelerden olanlar:    
4202.19.90.10.00  – – – – Ahşaptan veya nikelden olanlar  60
4202.19.90.30.00  – – – – Dökme demir ,demir veya çelikten veya çinkodan olanlar 50
4202.19.90.50.00  – – – – Bakırdan olanlar 40
4202.19.90.90.00  – – – – Diğerleri 150
   – El çantaları (omuzda taşımak için kayışları olsun olmasın) (sapsız    
     olanlar dahil):    
4202.21.00.00.00  – – Dış yüzleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve kösele –    
       den veya rugandan olanlar Adet 150
4202.22  – – Dış yüzleri plastikten mamul madde yapraklarından veya dokumaya    
       elverişli maddelerden olanlar:    
4202.22.10.00.00  – – – Plastikten mamul madde yapraklarından yapılmış olanlar Adet 150
   – – – Dokumaya elverişli maddelerden olanlar:    
4202.22.90.10.00  – – – – Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar Adet 100
4202.22.90.90.00  – – – – Diğerleri Adet 150
4202.29.00.00.00  – – Diğerleri Adet 150
   – Normal olarak cepte veya el çantasında taşınan eşya:    
4202.31.00.00.00  – – Dış yüzleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve kösele –    
       den veya rugandan olanlar 150
4202.32  – – Dış yüzleri plastikten mamul madde yapraklarından veya dokumaya    
       elverişli maddelerden olanlar:    
4202.32.10.00.00  – – – Plastikten mamul madde yapraklarından yapılmış olanlar 150
   – – – Dokumaya elverişli maddelerden olanlar:    
4202.32.90.10.00  – – – – Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar 100
4202.32.90.90.00  – – – – Diğerleri 150
4202.39  – – Diğerleri:    
4202.39.00.10.00  – – – Aluminyumdan, dökme demir veya çelikten veya çinkodan olanlar 50
4202.39.00.20.00  – – – Ahşap olanlar 70
4202.39.00.30.00  – – – Bakırdan olanlar 40
4202.39.00.40.00  – – – Nikelden olanlar 60
4202.39.00.50.00  – – – İşlenmiş bağa, sedef, fildişi, kemik, her nevi boynuz, mercan (tabii     
          veya aglomere edilmiş) ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal     
          maddelerden olanlar 100
4202.39.00.60.00  – – – İşlenmiş yontulmaya elverişli bitkisel ve mineral maddelerden olanlar 100
4202.39.00.90.00  – – – Diğerleri 150
   – Diğerleri:    
4202.91  – – Dış yüzleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve kösele –    
       den veya rugandan olanlar:    
   – – – Seyahat çantaları, tuvalet çantaları, sırt çantaları, spor çantaları    
4202.91.10.00.11  – – – – Tabii deri ve köseleden olanlar 150
4202.91.10.00.12  – – – – Terkip yoluyla elde edilen  deri ve köseleden olanlar 150
4202.91.10.00.13  – – – – Rugandan olanlar 150
4202.91.80.00.00  – – – Diğerleri 150
4202.92  – – Dış yüzleri plastikten mamul madde yapraklarından veya dokumaya    
       elverişli maddelerden olanlar:    
   – – – Plastikten mamul madde yapraklarından yapılmış olanlar :    
4202.92.11.00.00  – – – – Seyahat çantaları, tuvalet çantaları, sırt çantaları,spor çantaları 150
4202.92.15.00.00  – – – – Müzik aletleri mahfazaları 150
4202.92.19.00.00  – – – – Diğerleri 150
   – – – Dokumaya elverişli maddelerden olanlar:    
   – – – – Seyahat çantaları, tuvalet çantaları, sırt çantaları,spor çantaları :    
4202.92.91.10.00  – – – – – Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan ve mensucattan     
              olanlar 100
4202.92.91.90.00  – – – – – Diğerleri 150
   – – – – Diğerleri:    
4202.92.98.10.00  – – – – – Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan ve mensucattan     
              olanlar 100
4202.92.98.90.00  – – – – – Diğerleri 150
4202.99  – – Diğerleri:    
4202.99.00.10.00  – – – Aluminyumdan, dökme demir veya çelikten veya çinkodan olanlar 50
4202.99.00.20.00  – – – Ahşap olanlar 70
4202.99.00.30.00  – – – Bakırdan olanlar 40
4202.99.00.40.00  – – – Nikelden olanlar 60
4202.99.00.50.00  – – – İşlenmiş bağa, sedef, fildişi, kemik, her nevi boynuz, mercan (tabii     
          veya aglomere edilmiş) ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal     
          maddelerden olanlar 100
4202.99.00.60.00  – – – İşlenmiş yontulmaya elverişli bitkisel ve mineral maddelerden olanlar 100
4202.99.00.90.00  – – – Diğerleri 150
       
42.03 Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden giyim    
  eşyası ve aksesuarı:    
4203.10  – Giyim eşyası    
4203.10.00.00.12  – – Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar 150
   – – Diğerleri:    
4203.10.00.00.22  – – – Manto, Palto, Pardesü 150
4203.10.00.00.23  – – – Kaban, Mont, Ceket 150
4203.10.00.00.24  – – – Pantolon 150
4203.10.00.00.25  – – – Etek 150
4203.10.00.00.28  – – – Diğerleri 150
   – Eldivenler, tek parmaklı eldivenler, parmaksız eldivenler:    
4203.21  – – Spor eldivenleri    
4203.21.00.00.11  – – – Tabii deri ve köseleden olanlar Çift 150
4203.21.00.00.12  – – – Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar Çift 150
4203.29  – – Diğerleri:    
   – – – Her türlü sanat ve meslek erbabının korunmak amacıyla kullandıkları    
          eldivenler    
4203.29.10.00.11  – – – – Tabii deri ve köseleden olanlar Çift 150
4203.29.10.00.12  – – – – Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar Çift 150
4203.29.90.00.00  – – – Diğerleri Çift 150
4203.30  – Bel kemerleri, kılıç kayışı ve palaskaları    
4203.30.00.00.11  – – Tabii deri ve köseleden olanlar 150
4203.30.00.00.12  – – Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar 150
4203.40  – Giyim eşyasının diğer aksesuarı    
4203.40.00.00.11  – – Tabii deri ve köseleden olanlar 150
4203.40.00.00.12  – – Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar 150
       
(42.04)      
       
4205.00 Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden    
  diğer eşya    
   – Makinalarda veya mekanik aletlerde veya diğer teknik amaçlarla    
     kulllanılan türde olanlar:    
   – – Transmisyon kolanları ve taşıyıcı kolanlar    
4205.00.11.10.00  – – – Transmisyon kolanları 75
4205.00.11.20.00  – – – Taşıyıcı kolanlar 75
   – – Diğerleri     
4205.00.19.10.00  – – – Makinalarda kullanılan eşya ve dokuma sanayii için takeler (taquet) 75
4205.00.19.90.00  – – – Diğerleri  75
   – Diğerleri     
4205.00.90.00.11  – – Tabii deri veya köseleden diğer eşya 150
4205.00.90.00.12  – – Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden diğer eşya 150
       
4206.00.00.00.00 Bağırsak (ipek böceği bağırsağı hariç), kursak, mesane ve veterden    
  mamul eşya 75

© Akif PARLATAN 500&1715