Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 46)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
46.01 Örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri eşya (şeritler    
  halinde birleştirilmiş olsun olmasın) ; düz dokunmuş veya birbiri –    
  ne paralel hale getirilmiş örülmeye elverişli maddeler, örgüler ve    
  örülmeye elverişli maddelerden benzeri eşya (tamamlanmış     
  olsun olmasın) (hasırlar, paspaslar ve paravanlar gibi) :    
   – Bitkisel maddelerden hasırlar, paspaslar ve paravanlar:    
4601.21  – – Bambudan olanlar    
4601.21.10.00.00  – – – Örgüden veya örülmeye elverişli maddelerin  benzeri ürünlerinden    
      yapılmış olanlar 50
4601.21.90.00.00  – – – Diğerleri 50
4601.22  – – Hint kamışından olanlar    
4601.22.10.00.00  – – – Örgüden veya örülmeye elverişli maddelerin  benzeri ürünlerinden    
      yapılmış olanlar 50
4601.22.90.00.00  – – – Diğerleri 50
4601.29  – – Diğerleri    
4601.29.10.00.00  – – – Örgüden veya örülmeye elverişli maddelerin  benzeri ürünlerinden    
      yapılmış olanlar 50
4601.29.90.00.00  – – – Diğerleri 50
   – Diğerleri:    
4601.92  – – Bambudan olanlar    
4601.92.05.00.00  – – – Örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri ürünler    
         (şeritler halinde birleştirilmiş olsun olmasın) 40
   – – -Diğerleri:    
4601.92.10.00.00  – – – – Örgülerden veya örülmeye elverişli maddelerin benzeri    
          ürünlerinden yapılmış olanlar 50
4601.92.90.00.00  – – – – Diğerleri 50
4601.93  – – Hint kamışından olanlar    
4601.93.05.00.00  – – – Örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri ürünler    
         (şeritler halinde birleştirilmiş olsun olmasın) 40
   – – -Diğerleri:    
4601.93.10.00.00  – – – – Örgülerden veya örülmeye elverişli maddelerin benzeri    
          ürünlerinden yapılmış olanlar 50
4601.93.90.00.00  – – – – Diğerleri 50
4601.94  – – Diğer bitkisel maddelerden olanlar:    
4601.94.05.00.00  – – – Örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri ürünler    
         (şeritler halinde birleştirilmiş olsun olmasın) 40
   – – -Diğerleri:    
4601.94.10.00.00  – – – – Örgülerden veya örülmeye elverişli maddelerin benzeri    
          ürünlerinden yapılmış olanlar 50
4601.94.90.00.00  – – – – Diğerleri 50
4601.99  – – Diğerleri:    
4601.99.05.00.00  – – – Örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri ürünler    
           (şeritler halinde birleştirilmiş olsun olmasın) 40
   – – – Diğerleri:    
4601.99.10.00.00  – – – – Örgülerden veya örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünlerinden    
             yapılmış olanlar 50
4601.99.90.00.00  – – – – Diğerleri 50
46.02 Sepetçi eşyası (örülmeye elverişli maddelerden doğrudan doğru-    
  ya şekil verilerek elde edilmiş veya 46.01 pozisyonundaki eşyadan    
  yapılmış); “luffa”dan yapılmış eşya:    
   – Bitkisel maddelerden olanlar:    
 4602.11  – – Bambudan olanlar    
 4602.11.00.10.00  – – – Şişelere ambalajlama veya muhafaza amacıyla geçirilen hasır kılıflar 50
 4602.11.00.20.00  – – –  Meyva ihracatına mahsus sepet,küfe ve zembiller  40
 4602.11.00.90.00  – – – Diğerleri 50
 4602.12  – – Hint kamışından olanlar    
 4602.12.00.10.00  – – – Şişelere ambalajlama veya muhafaza amacıyla geçirilen hasır kılıflar 50
 4602.12.00.20.00  – – –  Meyva ihracatına mahsus sepet,küfe ve zembiller  40
 4602.12.00.90.00  – – – Diğerleri 50
 4602.19  – – Diğerleri:    
 4602.19.10.00.00  – – – Şişelere ambalajlama veya muhafaza amacıyla geçirilen hasır kılıflar 50
   – – – Diğerleri:    
 4602.19.90.10.00  – – – – Meyva ihracatına mahsus sepet,küfe ve zembiller  40
 4602.19.90.90.00  – – – – Diğerleri 50
4602.90  – Diğerleri:    
4602.90.00.10.00  – – Meyva ihracatına mahsus sepet,küfe ve zembiller  40
4602.90.00.90.00  – – Diğerleri 50

© Akif PARLATAN 500&1715