Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 47)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
4701.00 Mekaniksel odun hamurları:    
4701.00.10.00.00 – Termo-mekaniksel odun hamuru (TMP) Kg %90 sdt 15
4701.00.90.00.00 – Diğerleri Kg %90 sdt 15
       
4702.00.00.00.00 Çözünür kimyasal odun hamuru Kg %90 sdt 15
       
47.03 Sodalı veya sülfatlı kimyasal odun hamuru (çözünür kimyasal    
  odun hamuru hariç) :    
  – Beyazlatılmamış:    
4703.11.00.00.00  – – İğne yapraklı ağaçlardan Kg %90 sdt 15
4703.19.00.00.00  – – Geniş yapraklı ağaçlardan Kg %90 sdt 15
  – Yarı beyazlatılmış veya beyazlatılmış:    
4703.21.00.00.00  – – İğne yapraklı ağaçlardan Kg %90 sdt 15
4703.29.00.00.00  – – Geniş yapraklı ağaçlardan Kg %90 sdt 15
       
47.04 Sülfitli kimyasal odun hamuru (çözünür kimyasal odun    
  hamuru hariç):    
  – Beyazlatılmamış:    
4704.11.00.00.00  – – İğne yapraklı ağaçlardan Kg %90 sdt 15
4704.19.00.00.00  – – Geniş yapraklı ağaçlardan Kg %90 sdt 15
  – Yarı beyazlatılmış veya beyazlatılmış:    
4704.21.00.00.00  – – İğne yapraklı ağaçlardan Kg %90 sdt 15
4704.29.00.00.00  – – Geniş yapraklı ağaçlardan Kg %90 sdt 15
4705.00.00.00.00 Mekanik ve kimyasal odun hamuru üretme işlemlerinin    
   birleştirilmesinden elde edilen odun hamurları Kg %90 sdt 15
       
47.06 Geri kazanım amaçlı döküntü ve hurda kağıt veya kartondan veya    
  diğer lifli selülozik maddelerden elde edilmiş lif hamurları:    
4706.10  – Linter pamuğu hamuru    
4706.10.00.00.11  – – Beyazlatılmamış linter pamuğu hamuru 15
4706.10.00.00.12  – – Yarı beyazlatılmış veya beyazlatılmış linter pamuğu hamuru  15
4706.20.00.00.00  – Geri kazanım amaçlı döküntü ve hurda kağıt ve kartonların liflerinin     
     hamurları Kg %90 sdt 15
4706.30.00.00.00 – Diğerleri (bambudan olanlar) Kg %90 sdt 15
  – Diğerleri:    
4706.91.00.00.00  – – Mekaniksel olanlar Kg %90 sdt 15
4706.92.00.00.00  – – Kimyasal olanlar  Kg %90 sdt 15
4706.93.00.00.00  – – Mekanik veya kimyasal işlemlerin karışımından elde edilenler Kg %90 sdt 15
       
47.07 Geri kazanım amaçlı kağıt veya karton döküntü, kırpıntı ve    
  hurdaları:    
4707.10.00.00.00  – Beyazlatılmamış kraft kağıdı veya karton ya da oluklu kağıt    
     veya kartondan olanlar 30
4707.20.00.00.00 – Esas olarak beyazlatılmış , fakat kütle halinde boyanmamış    
    kimyasal hamurdan elde edilen kağıt veya kartondan olanlar 30
4707.30  – Esas olarak mekaniksel hamurdan elde edilen kağıt veya kar –    
     tondan olanlar (gazeteler, periyodik yayınlar ve benzeri basılı    
     kağıtlar gibi):    
4707.30.10.00.00  – – Gazete ve dergilerin eski sayıları ve satılmayanları, telefon    
        rehberleri, broşürler ve basılı yayınlar 30
4707.30.90.00.00  – – Diğerleri 30
4707.90 – Diğerleri (ayıklanmamış döküntü, kırpıntı ve hurdalar dahil):    
4707.90.10.00.00  – – Ayıklanmamış 30
4707.90.90.00.00  – – Ayıklanmış 30

© Akif PARLATAN 500&1715