Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 5)

Course ID
POZİSYON NO    EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1    2 3 4
0501.00.00.00.00 İnsan saçı (işlenmemiş, yıkanmış veya yağı alınmış olsun    
  olmasın) ; insan saçı döküntüleri 25
       
05.02 Evcil domuz veya yaban domuzu kılları; porsuk kılları    
  veya fırça imali için diğer kıllar; bu kılların döküntüleri:    
0502.10  – EvciI domuz veya yaban domuzu kılları ve bunların döküntüleri:    
0502.10.00.10.00  – – Domuz kılı 25
0502.10.00.90.00  – – Diğerleri 25
0502.90.00.00.00  – Diğerleri  25
       
(05.03)      
       
0504.00 Tam veya parça halinde hayvan bağırsakları, mesaneleri ve    
  mideleri (balıklara ait olanlar hariç) (taze, soğutulmuş, dondurul –    
  muş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş) :    
   – Kurutulmuş şirdenler    
0504.00.00.10.11  – – Kuru buzağı şirdeni 15
0504.00.00.10.19  – – Diğerleri 15
   – Diğerleri    
0504.00.00.90.10   – – Bağırsaklar 15
0504.00.00.90.30  – – Kurutulmamış şirdenler 15
0504.00.00.90.90  – – Diğerleri 15
       
05.05 Kuşların tüylü veya ince tüylü deri ve diğer kısımları, tüyler    
  ve tüy parçaları (kenarları kırpılmış olsun olmasın) ve ince     
  tüyler (muhafaza amacıyla işleme, temizleme veya dezenfekte    
  etmeden başka bir işleme tabi tutulmamış); tüy veya tüy parça –    
  larının  toz ve döküntüleri:    
0505.10  – Doldurmada kullanılan tüyler; ince tüyler:    
0505.10.10.00.00  – – İşlenmemiş 50
0505.10.90.00.00  – – Diğerleri 50
0505.90.00.00.00  – Diğerleri 50
       
05.06 Kemikler ve boynuz içi kemikleri (işlenmemiş, yağı alınmış,    
  basit bir şekilde hazırlanmış fakat şekil verilerek kesilmemiş,    
  asitle işlem görmüş veya jelatini alınmış); bunların toz ve    
  döküntüleri:    
0506.10.00.00.00  – Asitle işlem görmüş kemik ve kıkırdaklar 10
0506.90.00.00.00  – Diğerleri 10
       
05.07 Fildişi, kaplumbağa kabuğu, balina dişi ve balina dişinin    
  kılları, boynuzlar,geyik boynuzları,toynaklar,tırnaklar,    
  pençeler ve gagalar (işlenmemiş veya basit bir şekilde    
  hazırlanmış, fakat şekil verilerek kesilmemiş); bunların    
  toz ve döküntüleri:    
0507.10.00.00.00  – Fildişi ; fildişi tozu ve döküntüleri 20
0507.90  – Diğerleri    
0507.90.00.00.11  – – Boynuzlar 10
0507.90.00.00.12  – – Tırnaklar 10
0507.90.00.00.19  – – Diğerleri 10
       
0508.00 Mercan ve benzeri maddeler(işlenmemiş veya basit bir şekilde    
  hazırlanmış,fakat başka bir işlem görmemiş); yumuşakça,    
  kabuklu hayvan veya kabuğu dikenli hayvanların kabukları ve    
  mürekkep balığı kemiği (işlenmemiş veya basit bir şekilde    
  hazırlanmış, fakat şekil verilerek kesilmemiş); bunların    
  toz ve döküntüleri    
0508.00.00.00.11 – Mercan 10
0508.00.00.00.12 – Salyangoz kabuğu 10
0508.00.00.00.13 – Kabuklu su hayvanlarının kabukları 10
0508.00.00.00.14 – Boş kabukların toz ve döküntüleri 10
0508.00.00.00.19 – Diğerleri 10
       
(05.09)      
       
0510.00  Akamber, kunduz hayası (kastoreum), kedi miski (sivet) ve misk;    
   kuduz böceği (kantarit) ve safra (kurutulmuş olsun olmasın);    
   eczacılık ürünlerinin hazırlanmasında kullanılan guddeler    
   ve diğer hayvansal maddeler (taze, soğutulmuş, dondurulmuş     
   veya geçici olarak diğer şekillerde konserve edilmiş) :    
0510.00.00.10.00  – Kantarit 10
   – Diğerleri    
0510.00.00.90.11  – – Safra (kurutulmuş olsun olmasın ) 50
0510.00.00.90.19  – – Diğerleri 50
       
05.11 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvan-    
   sal menşeli ürünler; insanların yemesine elverişli  olmayan    
   1. veya 3. fasıllarda yer alan cansız hayvanlar:    
0511.10.00.00.00  – Sığır spermleri                                                      Adet 30
   – Diğerleri:    
0511.91  – – Balık,kabuklu hayvan,yumuşakça veya diğer su    
       omurgasızlarının ürünleri; 3.fasılda yer alan cansız hayvanlar:    
0511.91.10.00.00  – – – Balık döküntüleri                                                   15
   – – – Diğerleri                                                                        
0511.91.90.00.11  – – – – Alabalık yumurtası 30
0511.91.90.00.19  – – – – Diğerleri                                                                     30
0511.99  – – Diğerleri:    
0511.99.10.00.00  – – – Veterler ve tendonlar; dabaklanmamış derilerin kırpıntı ve    
          benzeri döküntüleri                                                                            15
   – – – Hayvansal menşeli tabii süngerler:    
0511.99.31.00.00  – – – – İşlenmemiş 30
0511.99.39.00.00  – – – – Diğerleri                                                                             30
   – – – Diğerleri:    
0511.99.85.10.00  – – – – İpek böceği yumurtaları                                                     0
0511.99.85.20.00  – – – – At kılı ve at kılı döküntüleri (başka  maddelerin yardımıyla veya    
           müstakilen tabakalar halinde olsun olmasın) 5
   – – – – Diğerleri                                                                                
0511.99.85.90.11  – – – – – Hayvan kanı (kurutulmuş olsun olmasın) 30
0511.99.85.90.12  – – – – – Kırmız böceği (ochenille) ve benzeri böcekler 30
0511.99.85.90.18  – – – – – Diğerleri 30

© Akif PARLATAN 500&1715