Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 50)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
5001.00.00.00.00 Çekilmeye elverişli ipek böceği kozaları 30
5002.00.00.00.00 Ham ipek (bükülmemiş) 30
50.03 İpek döküntüleri (çekilmeye elverişli olmayan kozalar, iplik    
  döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil)    
5003.00.00.00.18  –  Ditme suretiyle elde edilen döküntüler  30
5003.00.00.00.29  –  Diğer döküntüler  30
       
5004.00 İpek ipliği (ipek döküntülerinden elde edilen iplikler hariç)    
  (perakende satılacak hale getirilmemiş) :    
   – Ağartılmamış, temizlenmiş veya ağartılmış     
5004.00.10.00.11  – – Tamamen ipekten olanlar 40
5004.00.10.00.19  – – Diğerleri 40
   – Diğerleri     
5004.00.90.00.11  – – Tamamen ipekten olanlar 40
5004.00.90.00.19  – – Diğerleri 40
       
5005.00 İpek döküntülerinden elde edilen iplikler (perakende satılacak    
  hale getirilmemiş) :    
   – Ağartılmamış, temizlenmiş veya ağartılmış     
5005.00.10.00.11  – – Tamamen ipekten olanlar 60
5005.00.10.00.19  – – Diğerleri 60
   – Diğerleri     
5005.00.90.00.11  – – Tamamen ipekten olanlar 60
5005.00.90.00.19  – – Diğerleri 60
       
5006.00 İpek ipliği ve ipek döküntülerinden elde edilen bükülmüş iplikler (peraken-    
  de satılacak hale getirilmiş); misina (ipek böceği guddesinden     
  elde edilen) :    
   – İpek ipliği     
5006.00.10.00.11  – – Saf ipek ipliği 65
5006.00.10.00.19  – – Diğerleri 65
   – Buretten ve diğer ipek döküntülerinden elde edilen iplikler; misina :    
5006.00.90.10.00  – – Misina 50
   – – Diğerleri     
5006.00.90.90.11  – – – Şap  ipliği 65
5006.00.90.90.12  – – – Buret ipliği 65
50.07 İpek veya ipek döküntülerinden dokunmuş mensucat:    
5007.10  – Buretten mensucat     
5007.10.00.00.11  – – El tezgahlarında dokunanlar m2 150
5007.10.00.00.19  – – Diğerleri m2 150
5007.20  – Diğer mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla ipek    
     veya ipek döküntüsü içerenler) (buret hariç) :    
   – – Krepler :    
5007.20.11.00.00  – – – Ağartılmamış, temizlenmiş veya ağartılmış  m2 150
5007.20.19.00.00  – – – Diğerleri  m2 150
   – – Saf ipekten ponje, habutai, honan, şantuk, korah ve benzeri    
       diğer Uzak Doğu kumaşları (buret ve diğer ipek döküntüleri    
       veya dokumaya elverişli maddeler karıştırılmamış) :    
5007.20.21.00.00  – – – Bez ayağı (düz dokunmuş) (ağartılmamış veya temizlemeden    
          daha ileri bir işlem görmemiş)  m2 150
   – – – Diğerleri :    
5007.20.31.00.00  – – – – Bez ayağı (düz dokunmuş)  m2 150
5007.20.39.00.00  – – – – Diğerleri  m2 150
   – – Diğerleri :    
5007.20.41.00.00  – – – Seyrek dokunmuş  m2 150
   – – – Diğerleri:    
5007.20.51.00.00  – – – – Ağartılmamış, temizlenmiş veya ağartılmış  m2 150
5007.20.59.00.00  – – – – Boyanmış  m2 150
   – – – – Farklı renkteki ipliklerden:    
5007.20.61.00.00  – – – – – Genişliği 57 cm. yi geçen fakat 75 cm. yi geçmeyenler m2 150
5007.20.69.00.00  – – – – – Diğerleri  m2 150
5007.20.71.00.00  – – – – Baskılı m2 150
5007.90  – Diğer mensucat :    
5007.90.10.00.00  – – Ağartılmamış, temizlenmiş veya ağartılmış m2 150
5007.90.30.00.00  – – Boyanmış  m2 150
5007.90.50.00.00  – – Farklı renkteki ipliklerden  m2 150
5007.90.90.00.00  – – Baskılı  m2 150

© Akif PARLATAN 500&1715