Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 51)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
51.01 Yün ve yapağı (karde edilmemiş veya taranmamış) :    
   – Yapağı (sırtta yıkanmış yapağı dahil):    
   – – Kırkma yapağı :    
5101.11.00.10.00  – – – Merinos yapağısı  5
5101.11.00.20.00  – – – Kirli şevyot 25
5101.11.00.90.00  – – – Diğerleri  25
5101.19  – – Diğerleri :    
5101.19.00.10.00  – – – Merinos yapağısı  5
5101.19.00.20.00  – – – Kirli şevyot 25
5101.19.00.90.00  – – – Diğerleri  25
   – Yıkanmış yün (karbonize edilmemiş):    
5101.21  – – Kırkma yün :    
5101.21.00.10.00  – – – Merinos yünü 20
5101.21.00.90.00  – – – Diğerleri  30
5101.29  – – Diğerleri :    
5101.29.00.10.00  – – – Merinos yünü 20
5101.29.00.90.00  – – – Diğerleri 30
5101.30.00.00.00  – Karbonize edilmiş  30
       
51.02 İnce veya kaba hayvan kılları (karde edilmemiş veya taranmamış):    
   – İnce hayvan kılları:    
   – – Kaşmir keçisi kılı:    
5102.11.00.10.00  – – – Şapka fötrü imaline mahsus olanlar 40
5102.11.00.90.00  – – – Diğerleri  40
   – – Diğerleri:    
   – – – Ankara tavşanı kılı :    
5102.19.10.10.00  – – – – Şapka fötrü imaline mahsus olanlar 40
5102.19.10.90.00  – – – – Diğerleri 40
   – – – Alpaka, lama ve vikunya kılı :    
5102.19.30.10.00  – – – – Şapka fötrü imaline mahsus olanlar  40
5102.19.30.90.00  – – – – Diğerleri  40
   – – – Yak (Tibet öküzü), deve, Ankara, Tibet ve benzeri keçilerin kılı:    
5102.19.40.10.00  – – – – Şapka fötrü imaline mahsus olanlar  40
5102.19.40.90.00  – – – – Diğerleri  40
   – – -Tavşan (Ankara tavşanı hariç), yabani tavşan, kunduz, bataklık    
        kunduzu ve misk sıçanı kılı :    
5102.19.90.10.00  – – – – Şapka fötrü imaline mahsus olanlar 40
5102.19.90.90.00  – – – – Diğerleri 40
5102.20  – Kaba hayvan kılları :    
5102.20.00.10.00  – – Şapka fötrü imaline mahsus olanlar 40
   – – Diğerleri     
5102.20.00.90.11  – – – Adi keçi kılı 40
5102.20.00.90.19  – – – Diğerleri 40
       
51.03 Yün, ince veya kaba hayvan kıllarının döküntüleri (iplik döküntü-    
  leri dahil) (ditme suretiyle elde edilenler hariç):    
5103.10  – Yün ve ince hayvan kıllarının tarama döküntüleri:    
5103.10.10.00.00  – – Karbonize edilmemiş  40
5103.10.90.00.00  – – Karbonize edilmiş  40
5103.20  – Yün ve ince hayvan kıllarının diğer döküntüleri:    
5103.20.00.00.10  – – İplik döküntüleri 40
   – – Diğerleri:    
5103.20.00.00.21  – – – Karbonize edilmemiş 40
5103.20.00.00.22  – – – Karbonize edilmiş  40
5103.30.00.00.00  – Kaba hayvan kılı döküntüleri 40
       
5104.00 Yün,ince veya kaba hayvan kıllarının ditme suretiyle elde edilen    
  döküntüleri     
5104.00.00.00.11 – Şodi ve mungo 40
5104.00.00.00.19 – Diğerleri 40
       
51.05 Yün, ince veya kaba hayvan kılları (karde edilmiş veya taranmış)    
  (yığın halinde taranmış yün dahil):    
5105.10  – Karde edilmiş yünler     
5105.10.00.00.11  – – Merinos yünü  50
5105.10.00.00.19  – – Diğer yünler 50
   – Yün “tops”ları ve diğer taranmış yünler:    
5105.21.00.00.00  – – Yığın halinde taranmış  50
5105.29.00.00.00  – – Diğerleri  50
   – İnce hayvan kılları (karde edilmiş veya taranmış):    
5105.31.00.00.00  – – Kaşmir keçisi kılı 50
5105.39  – – Diğerleri:    
5105.39.00.00.11  – – – Tiftikler 50
5105.39.00.00.19  – – – Diğerleri 50
5105.40.00.00.00  – Kaba hayvan kılları (karde edilmiş veya taranmış) 50
       
51.06 Karde edilmiş (strayhgarn) yün iplikleri (perakende olarak    
  satılacak hale getirilmemiş) :    
5106.10  – Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla yün içerenler:    
5106.10.10.00.00  – – Ağartılmamış  60
5106.10.90.00.00  – – Diğerleri  60
5106.20  –  Ağırlık itibariyle % 85’ten az yün içerenler:    
5106.20.10.00.00  – – Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla yün ve ince hayvan kılı    
        içerenler 60
   – – Diğerleri :    
5106.20.91.00.00  – – – Ağartılmamış  60
5106.20.99.00.00  – – – Diğerleri  60
       
51.07 Taranmış (kamgarn) yün iplikleri (perakende olarak satılacak hale    
  getirilmemiş) :    
5107.10  – Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla yün içerenler:    
5107.10.10.00.00  – – Ağartılmamış  75
5107.10.90.00.00  – – Diğerleri  75
5107.20  – Ağırlık itibariyle % 85’den az yün içerenler:    
   – – Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla yün ve ince hayvan kılı    
        içerenler:    
5107.20.10.00.00  – – – Ağartılmamış  75
5107.20.30.00.00  – – – Diğerleri  75
   – – Diğerleri:    
   – – – Esas itibariyle veya sadece devamsız sentetik liflerle karışık    
          olanlar:    
5107.20.51.00.00  – – – – Ağartılmamış 75
5107.20.59.00.00  – – – – Diğerleri  75
   – – – Başka şekilde karıştırılmış olanlar:    
5107.20.91.00.00  – – – – Ağartılmamış 75
5107.20.99.00.00  – – – – Diğerleri  75
       
51.08 İnce hayvan kıllarından iplikler (karde edilmiş veya taranmış)    
  (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş):    
5108.10  – Karde edilmiş:    
   – – Ağartılmamış:     
5108.10.10.00.11  – – – Tiftikler 75
5108.10.10.00.19  – – – Diğerleri 75
   – – Diğerleri:     
5108.10.90.00.11  – – – Tiftikler 75
5108.10.90.00.19  – – – Diğerleri 75
5108.20  – Taranmış:    
   – – Ağartılmamış:     
5108.20.10.00.11  – – – Tiftikler 75
5108.20.10.00.19  – – – Diğerleri 75
   – – Diğerleri:     
5108.20.90.00.11  – – – Tiftikler 75
5108.20.90.00.19  – – – Diğerleri 75
       
51.09 Yün veya ince hayvan kıllarından iplikler (perakende olarak satı –    
  lacak hale getirilmiş) :    
5109.10  – Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla yün veya ince hayvan    
     kılı içerenler :    
   – – Top, çile veya küçük çile halinde olup, ağırlığı 125 gr.ı geçen    
        500 gr.ı geçmeyenler     
5109.10.10.00.11  – – – Yünden iplikler  80
5109.10.10.00.12  – – – İnce hayvan kılından iplikler  80
   – – Diğerleri     
5109.10.90.00.11  – – – Yünden iplikler  80
5109.10.90.00.12  – – – İnce hayvan kılından iplikler  80
5109.90.00.00.00  – Diğerleri 80
       
5110.00 Kaba hayvan kıllarından veya at kılından iplikler (gipe edilmiş at    
  kılından iplikler dahil) (perakende olarak satılacak hale getirilmiş    
  olsun olmasın) :    
5110.00.00.10.00 -Perakende olarak satılacak hale getirilmiş  80
5110.00.00.90.00 – Diğerleri  60
       
51.11 Karde edilmiş (strayhgarn) yün ve ince hayvan kıllarından dokunmuş     
  mensucat :    
   – Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla yün veya ince hayvan kılı    
     içerenler:    
5111.11  – – M2. ağırlığı 300 gr.ı geçmeyenler :    
5111.11.00.10.00  – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya     
              elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5111.11.00.90.00  – – – Diğerleri  m2 100
5111.19  – – Diğerleri     
5111.19.00.10.00  – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya     
                 elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5111.19.00.90.00  – – – Diğerleri  m2 100
5111.20  – Diğerleri (esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni filament-    
     lerle karışık olanlar):    
5111.20.00.10.00  – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya     
        elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5111.20.00.90.00  – – Diğerleri  m2 100
5111.30  – Diğerleri (esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni devamsız    
     liflerle karışık olanlar):    
   – – M2. ağırlığı 300 gr.ı geçmeyenler :    
5111.30.10.10.00  – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya     
          elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5111.30.10.90.00  – – – Diğerleri  m2 100
   – – M2. ağırlığı 300 gr.ı geçenler :    
5111.30.80.10.00  – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya     
          elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5111.30.80.90.00  – – – Diğerleri  m2 100
5111.90  – Diğerleri:    
   – – Ağırlık itibariyle % 10 dan fazlası 50. fasıldaki dokumaya    
        elverişli maddelerden olanlar :    
5111.90.10.10.00  – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya     
          elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5111.90.10.90.00  – – – Diğerleri  m2 100
   – – Diğerleri:    
   – – – M2.ağırlığı 300 gr.ı geçmeyenler:    
5111.90.91.10.00  – – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya     
            elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5111.90.91.90.00  – – – – Diğerleri  m2 100
   – – – M2. ağırlığı 300 gr.ı geçenler:    
5111.90.98.10.00  – – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya     
            elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5111.90.98.90.00  – – – – Diğerleri  m2 100
       
51.12 Taranmış (kamgarn) yünden veya ince hayvan kıllarından dokunmuş men –    
  sucat:    
   – Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla yün veya ince hayvan    
     kılı içerenler:    
5112.11  – – M2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler :    
5112.11.00.10.00  – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya     
            elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5112.11.00.90.00  – – – Diğerleri m2 100
5112.19  – – Diğerleri:    
5112.19.00.10.00  – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya     
               elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5112.19.00.90.00  – – – Diğerleri  m2 100
5112.20  – Diğerleri (esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni filament –    
     lerle karışık olanlar) :    
5112.20.00.10.00  – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya     
        elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5112.20.00.90.00  – – Diğerleri  m2 100
5112.30  – Diğerleri (esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni devamsız    
     liflerle karışık olanlar):    
   – – M2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler :    
5112.30.10.10.00  – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya     
          elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5112.30.10.90.00  – – – Diğerleri  m2 100
   – – M2. ağırlığı 200 gr. ı geçenler :    
5112.30.80.10.00  – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya     
          elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5112.30.80.90.00  – – – Diğerleri  m2 100
5112.90  – Diğerleri:    
   – – Ağırlık itibariyle % 10 dan fazlası 50. fasıldaki dokumaya    
        elverişli maddelerden olanlar :    
5112.90.10.10.00  – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya     
          elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5112.90.10.90.00  – – – Diğerleri  m2 100
   – – Diğerleri:    
   – – – M2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler :    
5112.90.91.10.00  – – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya     
            elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5112.90.91.90.00  – – – – Diğerleri  m2 100
   – – – M2. ağırlığı 200 gr. ı geçenler :    
5112.90.98.10.00  – – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya     
            elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5112.90.98.90.00  – – – – Diğerleri m2 100
       
5113.00 Kaba hayvan kılından veya at kılından dokunmuş mensucat:    
5113.00.00.10.00  – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya     
      elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
   – Diğerleri     
5113.00.00.90.11  – – At kılından mensucat  m2 75
5113.00.00.90.12  – – Adi keçi kılından mensucat  m2 75
5113.00.00.90.19  – – Diğer kaba hayvan kılından mensucat m2 75

© Akif PARLATAN 500&1715