Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 53)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
53.01 Keten (ham veya işlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş); keten    
  kıtık ve döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen    
  döküntü dahil) :    
5301.10.00.00.00  – Keten (ham veya suda ıslatılmış)  20
   – Keten (kırılmış, kabukları çıkarılmış, taranmış veya başka şekilde    
      işlem görmüş fakat iplik haline getirilmemiş):    
5301.21.00.00.00  – – Kırılmış veya kabukları çıkarılmış  20
5301.29.00.00.00  – – Diğerleri  20
5301.30  – Keten kıtık ve döküntüleri:    
5301.30.00.00.11  – – Kıtıklar 20
   – – Keten döküntüleri:    
5301.30.00.00.21  – – – Ditme suretiyle elde edilenler  20
5301.30.00.00.29  – – – Diğerleri  20
       
53.02 Kendir (cannabis sativa L.) (ham veya işlenmiş fakat iplik    
  haline getirilmemiş); kendir kıtık ve döküntüleri (iplik    
  döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil):    
5302.10.00.00.00  – Kendir (ham veya suda ıslatılmış)  25 
5302.90  – Diğerleri :    
5302.90.00.00.11  – – Ditme suretiyle elde edilen döküntüler  25 
5302.90.00.00.19  – – Diğerleri  25 
       
53.03 Jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli diğer lifleri    
  (keten, kendir ve rami hariç) (ham veya işlenmiş fakat iplik    
  haline getirilmemiş); bu liflerin kıtık ve döküntüleri (iplik    
  döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil) :    
5303.10.00.00.00  – Jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli diğer lifleri    
     (ham veya suda ıslatılmış)  5
5303.90  – Diğerleri     
5303.90.00.00.11  – – Ditme suretiyle elde edilen döküntüler  5
5303.90.00.00.19  – – Diğerleri  5
       
[53.04]      
       
53.05 Hindistan cevizi, abaka (Manila kendiri veya Musa textilis Nee),    
  rami ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan    
  dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler (ham veya işlenmiş fakat    
  iplik haline getirilmemiş); bu liflerin kıtık, tarama ve diğer    
  döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen    
  döküntüler dahil):    
   – Sisal ve Agave cinsi dokumaya elverişli diğer lifler (ham):    
5305.00.00.10.11  – – Ditme suretiyle elde edilen döküntüler  15
5305.00.00.10.19  – –  Diğerleri 15
   – Hindistan cevizinden (koko):    
5305.00.00.20.11  – – Ditme suretiyle elde edilen döküntüler  15
5305.00.00.20.19  – –  Diğerleri 15
   – Abakadan:    
5305.00.00.30.11  – – Ditme suretiyle elde edilen döküntüler  15
5305.00.00.30.19  – – Diğerleri 15
   – Diğerleri:     
   – – Ramiden:    
5305.00.00.91.11  – – – Ditme suretiyle elde edilen döküntüler  20
5305.00.00.91.19  – – – Diğerleri 20
   – – Diğerleri :    
5305.00.00.99.11  – – – Ditme suretiyle elde edilen döküntüler 15
5305.00.00.99.19  – – – Diğerleri 15
       
53.06 Keten iplikleri:    
5306.10  – Tek kat iplikler:    
   – – Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş:    
5306.10.10.00.00  – – – 833,3 Desiteks  veya daha fazla olanlar (metrik numarası 12 ‘yi    
          geçmeyenler)  40
5306.10.30.00.00  – – – 833,3 Desiteksten az fakat 277,8 desiteksten az olmayanlar    
          (metrik numarası 12 ‘yi geçen fakat 36 ‘yı geçmeyenler) 40
5306.10.50.00.00  – – – 277,8 Desiteksten az olanlar (metrik numarası 36’yı geçenler)  40
5306.10.90.00.00  – – Perakende olarak satılacak hale getirilmiş  50
5306.20  – Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler:    
5306.20.10.00.00  – – Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş   40
5306.20.90.00.00  – – Perakende olarak satılacak hale getirilmiş  50
       
53.07 53.03 Pozisyonundaki jüt ipliği veya diğer bitki iç kabuklarının doku-    
  maya elverişli liflerinden iplikler:    
5307.10.00.00.00  – Tek kat iplikler 40
5307.20.00.00.00  – Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler  40
       
53.08 Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden iplikler; kağıt iplikleri:    
5308.10.00.00.00  – Hindistan cevizi ipliği (koko) 20
5308.20  – Kendir ipliği:    
5308.20.10.00.00  – – Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş 50
5308.20.90.00.00  – – Perakende olarak satılacak hale getirilmiş 50
       
5308.90  – Diğerleri:    
   – – Rami iplikleri:    
5308.90.12.00.00  – – – 277,8 Desiteks veya daha fazla olanlar (metrik numarası 36’yı    
         geçmeyenler)  40
5308.90.19.00.00  – – – 277,8 Desiteksten az olanlar (metrik numarası 36 ‘yı geçenler)  40
5308.90.50.00.00  – – Kağıt iplikleri  70
5308.90.90.00.00  – – Diğerleri  50
       
53.09 Ketenden dokunmuş mensucat:    
   – Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla keten içerenler:    
5309.11  – – Ağartılmamış veya ağartılmış:    
   – – – Ağartılmamış:    
5309.11.10.10.00  – – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya     
              elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5309.11.10.90.00  – – – – Diğerleri m2 70
   – – – Ağartılmış :    
5309.11.90.10.00  – – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya     
            elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5309.11.90.90.00  – – – – Diğerleri  m2 70
5309.19  – – Diğerleri:    
   – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya     
            elverişli maddelerden olanlar)    
5309.19.00.10.11  – – – – Boyanmış olanlar  m2 50
5309.19.00.10.12  – – – – Farklı renkteki ipliklerden olanlar  m2 50
5309.19.00.10.19  – – – –  Diğerleri  m2 50
   – – – Diğerleri    
5309.19.00.90.11  – – – – Boyanmış olanlar m2 70
5309.19.00.90.12  – – – – Farklı renkteki ipliklerden olanlar  m2 70
5309.19.00.90.19  – – – –  Diğerleri  m2 70
   – Ağırlık itibariyle % 85 den az keten içerenler:    
5309.21  – – Ağartılmamış veya ağartılmış:    
5309.21.00.10.00  – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya     
            elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5309.21.00.90.00  – – – Diğerleri  m2 70
5309.29  – – Diğerleri:    
   – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya     
            elverişli maddelerden olanlar)    
5309.29.00.10.11  – – – – Boyanmış olanlar  m2 50
5309.29.00.10.12  – – – – Farklı renkteki ipliklerden olanlar  m2 50
5309.29.00.10.19  – – – –  Diğerleri  m2 50
   – – – Diğerleri    
5309.29.00.90.11  – – – – Boyanmış olanlar  m2 70
5309.29.00.90.12  – – – – Farklı renkteki ipliklerden olanlar  m2 70
5309.29.00.90.19  – – – –  Diğerleri  m2 70
        
53.10 53.03 Pozisyonundaki jütden veya diğer bitki iç kabuklarının     
  dokumaya elverişli liflerinden dokunmuş mensucat:    
5310.10  – Ağartılmamış:    
   – – Genişliği 150 cm.yi geçmeyenler:    
5310.10.10.10.00  – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya     
          elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5310.10.10.90.00  – – – Diğerleri  m2 50
   – – Genişliği 150 cm.yi geçenler:     
   – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya     
          elverişli maddelerden olanlar)    
5310.10.90.10.11  – – – – Genişliği 150 cm.yi geçen fakat 310 cm.yi geçmeyenler  m2 50
5310.10.90.10.19  – – – – Diğerleri  m2 50
   – – – Diğerleri    
5310.10.90.90.11  – – – – Genişliği 150 cm.yi geçen fakat 310 cm.yi geçmeyenler  m2 50
5310.10.90.90.19  – – – – Diğerleri m2 50
5310.90  – Diğerleri     
   – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya     
        elverişli maddelerden olanlar)    
5310.90.00.10.11  – – – Genişliği 150 cm.yi geçmeyenler  m2 50
5310.90.00.10.19  – – – Diğerleri  m2 50
   – – Diğerleri    
5310.90.00.90.11  – – – Genişliği 150 cm.yi geçmeyenler  m2 50
5310.90.00.90.19  – – – Diğerleri  m2 50
       
5311.00 Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden dokunmuş mensucat;    
  kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat:    
   – Ramiden dokunmuş mensucat:    
5311.00.10.10.00  – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya     
        elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5311.00.10.90.00  – – Diğerleri m2 70
   – Diğerleri    
   – – Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden mensucat:    
   – – – Kendirden mensucat:    
5311.00.90.10.00  – – – – Ağartılmamış kendirden yelken ve çadır bezi  m2 40
   – – – – Diğerleri:    
5311.00.90.21.00  – – – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya     
              elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5311.00.90.29.00  – – – – – Diğerleri  m2 40
   – – – Diğerleri:    
5311.00.90.31.00  – – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya     
            elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5311.00.90.39.00  – – – – Diğerleri  m2 40
   – – Kağıt ipliğinden mensucat:    
5311.00.90.41.00  – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya     
          elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5311.00.90.49.00  – – – Diğerleri  m2 80

© Akif PARLATAN 500&1715