Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 54)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
54.01 Sentetik ve suni filamentlerden dikiş ipliği (perakende olarak    
  satılacak hale getirilmiş olsun olmasın):    
5401.10  – Sentetik filamentlerden olanlar:    
   – – Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş olanlar:    
   – – – Kor (core) iplik:    
   – – – –  Pamuk lifleriyle sarılmış polyester filamentleri :    
5401.10.12.10.00  – – – – – 67 Desiteksi geçmeyenler  50
5401.10.12.20.00  – – – – – 67 Desiteksi geçenler  90
   – – – – Diğerleri :    
5401.10.14.10.00  – – – – – 67 Desiteksi geçmeyenler 50
5401.10.14.20.00  – – – – – 67 Desiteksi geçenler  90
   – – – Diğerleri :    
   – – – – Tekstüre iplik :    
5401.10.16.10.00  – – – – – 67 Desiteksi geçmeyenler   50
5401.10.16.20.00  – – – – – 67 Desiteksi geçenler  90
   – – – – Diğerleri :    
5401.10.18.10.00  – – – – – 67 Desiteksi geçmeyenler 50
5401.10.18.20.00  – – – – – 67 Desiteksi geçenler 90
5401.10.90.00.00  – – Perakende olarak satılacak hale getirilmiş  100
       
5401.20  – Suni filamentlerden olanlar:    
   – – Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş :    
   – – – 67 Desiteksi geçmeyenler     
5401.20.10.10.11  – – – – Viskoz ipeği ipliği  50
5401.20.10.10.12  – – – – Asetat ipeği ipliği  50
5401.20.10.10.13  – – – – Proteik esaslı suni filamentlerden iplikler  50
5401.20.10.10.19  – – – – Suni filamentlerden diğer iplikler  50
   – – – 67 Desiteksi geçenler     
5401.20.10.20.11  – – – – Viskoz ipeği ipliği  90
5401.20.10.20.12  – – – – Asetat ipeği ipliği  90
5401.20.10.20.13  – – – – Proteik esaslı suni filamentlerden iplikler  90
5401.20.10.20.19  – – – – Suni filamentlerden diğer iplikler  90
5401.20.90.00.00  – – Perakende olarak satılacak hale getirilmiş  100
       
54.02 Sentetik filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak    
  satılacak hale getirilmemiş) (67 desiteksten az olan sentetik mono    
  filamentler dahil) :    
   – Naylon veya diğer poliamidlerden yüksek mukavemetli iplikler,    
     tekstüre edilmiş olsun olmasın:    
5402.11  – –  Aramidlerden olanlar:    
5402.11.00.10.00  – – – 67 desiteksi geçmeyenler  50
   – – – 67 desiteksi geçenler:    
5402.11.00.21.00  – – – – Sentetik balıkağı iplikleri (kalınlığı en az 70 denye, kat adedi     
           en az iki, büküm katsayısı en az on, çekme dayanımı ilk iki     
            katta 2 kg.müteakip katlarda 1’er kg. olmak şartıyla) 15
5402.11.00.29.00  – – – – Diğerleri 90
5402.19  – – Diğerleri:    
5402.19.00.10.00  – – – 67 desiteksi geçmeyenler 50
   – – – 67 desiteksi geçenler :    
5402.19.00.21.00  – – – – Sentetik balıkağı iplikleri (kalınlığı en az 70 denye, kat adedi en az    
            iki, büküm katsayısı en az on, çekme dayanımı ilk iki katta 2 kg.    
            müteakip katlarda 1’er kg. olmak şartıyla) 15
   – – – – Diğerleri:    
5402.19.00.29.11  – – – – – 660 desitekse (dahil) kadar olanlar 90
5402.19.00.29.12  – – – – – 660 desiteksten yukarı olanlar 90
5402.20  – Poliesterlerden yüksek mukavemetli iplikler, tekstüre edilmiş olsun olmasın:    
5402.20.00.10.00  – – 67 Desiteksi geçmeyenler  50
   – – 67 Desiteksi geçenler :    
5402.20.00.21.00  – – – Sentetik balıkağı iplikleri (kalınlığı en az 70 denye, kat adedi en az    
          iki, büküm katsayısı en az on, çekme dayanımı ilk iki katta 2 kg.    
          müteakip katlarda 1’er kg. olmak şartıyla)  15
   – – – Diğerleri     
5402.20.00.29.11  – – – – 660 Desitekse (dahil) kadar olanlar  90
5402.20.00.29.12  – – – – 660 Desiteksten yukarı olanlar  90
   – Tekstüre iplik:    
5402.31  – – Naylon veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi    
       geçmeyenler):    
5402.31.00.10.00  – – – 6,7 Teksi geçmeyenler  50
5402.31.00.20.00  – – – 6,7 Teksi geçenler  90
5402.32.00.00.00  – – Naylondan veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50    
        teksi geçenler)  90
5402.33  – – Poliesterlerden:    
5402.33.00.10.00  – – – 6,7 Teksi geçmeyenler 50
5402.33.00.20.00  – – – 6,7 Teksi geçenler  90
5402.34  – – Polipropilenden:    
5402.34.00.10.00  – – – 6,7 Teksi geçmeyenler  50
5402.34.00.20.00  – – – 6,7 Teksi geçenler  90
5402.39  – – Diğerleri:    
   – – – 6,7 Teksi geçmeyenler    
5402.39.00.10.11  – – – –  Akrilik esaslı sentetik filamentlerden  50
5402.39.00.10.12  – – – – Vinil esaslı sentetik filamentlerden  50
5402.39.00.10.19  – – – – Diğerleri 50
   – – – 6,7 Teksi geçenler    
5402.39.00.20.11  – – – – Akrilik esaslı sentetik filamentlerden 90
5402.39.00.20.12  – – – – Vinil esaslı sentetik filamentlerden 90
5402.39.00.20.19  – – – – Diğerleri 90
   – Diğer iplikler (tek kat bükülmemiş veya metrede en fazla 50 tur    
      bükülmüş):    
5402.44  – – Elastomerlerden:    
5402.44.00.10.00  – – – 6,7 Teksi geçmeyenler  50
5402.44.00.20.00  – – – 6,7 Teksi geçenler 90
5402.45  – – Diğerleri, naylonlardan veya diğer poliamidlerden:    
5402.45.00.10.00  – – – 6,7 Teksi geçmeyenler  50
5402.45.00.20.00  – – – 6,7 Teksi geçenler 90
5402.46  – – Diğerleri, poliesterlerden (kısmen çekimli):    
5402.46.00.10.00  – – – 6,7 Teksi geçmeyenler  50
5402.46.00.20.00  – – – 6,7 Teksi geçenler 90
5402.47  – – Diğerleri, poliesterlerden:    
5402.47.00.10.00  – – – 6,7 Teksi geçmeyenler  50
5402.47.00.20.00  – – – 6,7 Teksi geçenler 90
5402.48  – – Diğerleri, polipropilenden:    
5402.48.00.10.00  – – – 6,7 Teksi geçmeyenler  50
5402.48.00.20.00  – – – 6,7 Teksi geçenler 90
5402.49  – – Diğerleri:    
   – – – 6,7 Teksi geçmeyenler     
5402.49.00.10.11  – – – – Politetraflor etilenden olanlar  50
5402.49.00.10.12  – – – – Cerrahi ipliklerin imaline mahsus laktik asit ve glikol asitin kopolimerle-    
           rinden olanlar 50
5402.49.00.10.13  – – – – Baskı haddelerine mahsus elbise kollarının imalinde kullanılan polivinil    
           alkolün tekstüre edilmemiş filament iplikleri 50
5402.49.00.10.14  – – – – Tamamen poliglikolik asitten olanlar 50
5402.49.00.10.15  – – – – Karbon lifli ipliklerin imaline mahsus, uzunluğu 100 m. veya daha fazla,    
           ağırlığı her metrede 0,12 gr. veya daha fazla fakat 3,75 gr.ı geçmeyen,     
           fitil şeklinde olup 1000 veya daha fazla fakat 25 000’den az deevamlı    
           filament içeren, ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla akrilonitril içeren    
           tek kat sentetik filament iplikler 50
5402.49.00.10.16  – – – – 56.07 Pozisyonunda yer alan eşyaların imaline mahsus 55, 110, 165     
           veya 1760 desiteksteki bükülmemiş polietilen filament iplikler 50
5402.49.00.10.17  – – – – Tamamen poli (tiyo-1,4-fenilen) den bükülmemiş tek kat sentetik    
           filament iplikler 50
5402.49.00.10.19  – – – – Diğerleri 50
   – – – 6,7 Teksi geçenler    
5402.49.00.20.11  – – – – Politetraflor etilenden olanlar 90
5402.49.00.20.12  – – – – Cerrahi ipliklerin imaline mahsus laktik asit ve glikol asitin kopolimerle-    
           rinden olanlar 90
5402.49.00.20.13  – – – – Baskı haddelerine mahsus elbise kollarının imalinde kullanılan polivinil    
           alkolün tekstüre edilmemiş filament iplikleri 90
5402.49.00.20.14  – – – – Tamamen poliglikolik asitten olanlar 90
5402.49.00.20.15  – – – – Karbon lifli ipliklerin imaline mahsus, uzunluğu 100 m. veya daha fazla,    
           ağırlığı her metrede 0,12 gr. veya daha fazla fakat 3,75 gr.ı geçmeyen,      
           fitil şeklinde olup 1000 veya daha fazla fakat 25 000’den az devamlı    
           filament içeren, ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla akrilonitril içeren     
           tek kat sentetik filament iplikler 90
5402.49.00.20.16  – – – – 56.07 Pozisyonunda yer alan eşyaların imaline mahsus 55, 110, 165     
           veya 1760 desiteksteki bükülmemiş polietilen filament iplikler 90
5402.49.00.20.17  – – – – Tamamen poli (tiyo-1,4-fenilen) den bükülmemiş tek kat sentetik    
           filament iplikler  90
5402.49.00.20.19  – – – – Diğerleri 90
   – Metrede 50 turdan fazla bükülmüş tek kat diğer iplikler:    
5402.51  – – Naylondan veya diğer poliamidlerden:    
5402.51.00.10.00  – – – 6,7 Teksi geçmeyenler 50
5402.51.00.20.00  – – – 6,7 Teksi geçenler 90
5402.52  – – Poliesterlerden:    
5402.52.00.10.00  – – – 6,7 Teksi geçmeyenler 50
5402.52.00.20.00  – – – 6,7 Teksi geçenler  90
5402.53  – – Polipropilenden:    
5402.53.00.10.00  – – – 6,7 Teksi geçmeyenler 50
5402.53.00.20.00  – – – 6,7 Teksi geçenler  90
5402.59  – – Diğerleri:    
   – – – 6,7 Teksi geçmeyenler    
5402.59.00.10.11  – – – – Akrilik esaslı sentetik filamentlerden  50
5402.59.00.10.12  – – – – Vinil esaslı sentetik filamentlerden  50
5402.59.00.10.19  – – – – Diğerleri  50
   – – – 6,7 Teksi geçenler    
5402.59.00.20.11  – – – – Akrilik esaslı sentetik filamentlerden  90
5402.59.00.20.12  – – – – Vinil esaslı sentetik filamentlerden  90
5402.59.00.20.19  – – – – Diğerleri  90
   – Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) diğer iplikler:    
5402.61  – – Naylondan veya diğer poliamidlerden:    
5402.61.00.10.00  – – – 6,7 Teksi geçmeyenler  50
5402.61.00.20.00  – – – 6,7 Teksi geçenler  90
5402.62  – – Poliesterlerden:    
5402.62.00.10.00  – – – 6,7 Teksi geçmeyenler  50
5402.62.00.20.00  – – – 6,7 Teksi geçenler  90
5402.63  – – Polipropilenden:    
5402.63.00.10.00  – – – 6,7 Teksi geçmeyenler 50
5402.63.00.20.00  – – – 6,7 Teksi geçenler  90
5402.69  – – Diğerleri :    
   – – – 6,7 Teksi geçmeyenler    
5402.69.00.10.11  – – – – Akrilik esaslı sentetik filamentlerden  50
5402.69.00.10.12  – – – – Vinil esaslı sentetik filamentlerden  50
5402.69.00.10.19  – – – – Diğerleri  50
   – – – 6,7 Teksi geçenler    
5402.69.00.20.11  – – – – Akrilik esaslı sentetik filamentlerden  90
5402.69.00.20.12  – – – – Vinil esaslı sentetik filamentlerden  90
5402.69.00.20.19  – – – – Diğerleri  90
       
54.03 Suni filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak    
  hale getirilmemiş) (67 desiteksten az olan suni monofilament dahil):    
5403.10  – Viskoz ipeğinden yüksek mukavemetli iplik :    
5403.10.00.10.00  – – 67 Desiteksi geçmeyenler  50
   – – 67 Desiteksi geçenler     
5403.10.00.20.11  – – – 660 Desitekse (dahil) kadar olanlar  90
5403.10.00.20.12  – – – 660 Desiteksten yukarı olanlar  90
   – Tek kat diğer iplikler:    
5403.31  – – Viskoz ipeğinden (bükülmemiş veya metrede en fazla 120 tur    
       bükülmüş):    
   – – – 67 Desiteksi geçmeyenler     
   – – – – Tekstüre iplik    
5403.31.00.10.11  – – – – – Proteik esaslı suni filamentlerden 50
5403.31.00.10.19  – – – – – Diğerleri 50
5403.31.00.10.29  – – – – Diğerleri 50
   – – – 67 Desiteksi geçenler    
   – – – – Tekstüre iplik    
5403.31.00.20.11  – – – – – Proteik esaslı suni filamentlerden 90
5403.31.00.20.19  – – – – – Diğerleri 90
5403.31.00.20.29  – – – – Diğerleri 90
5403.32  – – Viskoz ipeğinden (metrede 120 turdan fazla bükülmüş):    
   – – – 67 Desiteksi geçmeyenler     
   – – – – Tekstüre iplik    
5403.32.00.10.11  – – – – – Proteik esaslı suni filamentlerden 50
5403.32.00.10.19  – – – – – Diğerleri 50
5403.32.00.10.29  – – – – Diğerleri 50
   – – – 67 Desiteksi geçenler    
   – – – – Tekstüre iplik    
5403.32.00.20.11  – – – – – Proteik esaslı suni filamentlerden 90
5403.32.00.20.19  – – – – – Diğerleri 90
5403.32.00.20.29  – – – – Diğerleri 90
5403.33  – – Selüloz asetattan:    
   – – – 67 Desiteksi geçmeyenler     
   – – – – Tekstüre iplik    
5403.33.00.10.11  – – – – – Proteik esaslı suni filamentlerden 50
5403.33.00.10.19  – – – – – Diğerleri 50
5403.33.00.10.29  – – – – Diğerleri 50
   – – – 67 Desiteksi geçenler    
   – – – – Tekstüre iplik    
5403.33.00.20.11  – – – – – Proteik esaslı suni filamentlerden 90
5403.33.00.20.19  – – – – – Diğerleri 90
5403.33.00.20.29  – – – – Diğerleri 90
5403.39  – – Diğerleri :    
   – – – 67 Desiteksi geçmeyenler     
   – – – – Tekstüre iplik    
5403.39.00.10.11  – – – – – Proteik esaslı suni filamentlerden 50
5403.39.00.10.19  – – – – – Diğerleri 50
5403.39.00.10.29  – – – – Diğerleri 50
   – – – 67 Desiteksi geçenler    
   – – – – Tekstüre iplik    
5403.39.00.20.11  – – – – – Proteik esaslı suni filamentlerden 90
5403.39.00.20.19  – – – – – Diğerleri 90
5403.39.00.20.29  – – – – Diğerleri 90
   – Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kabIe) diğer iplikler:    
5403.41  – – Viskoz ipeğinden :    
   – – – 67 Desiteksi geçmeyenler     
   – – – – Tekstüre iplik    
5403.41.00.10.11  – – – – – Proteik esaslı suni filamentlerden 50
5403.41.00.10.19  – – – – – Diğerleri 50
5403.41.00.10.29  – – – – Diğerleri 50
   – – – 67 Desiteksi geçenler    
   – – – – Tekstüre iplik    
5403.41.00.20.11  – – – – – Proteik esaslı suni filamentlerden 90
5403.41.00.20.19  – – – – – Diğerleri 90
5403.41.00.20.29  – – – – Diğerleri 90
5403.42  – – Selüloz asetattan :    
   – – – 67 Desiteksi geçmeyenler     
   – – – – Tekstüre iplik    
5403.42.00.10.11  – – – – – Proteik esaslı suni filamentlerden 50
5403.42.00.10.19  – – – – – Diğerleri 50
5403.42.00.10.29  – – – – Diğerleri 50
   – – – 67 Desiteksi geçenler    
   – – – – Tekstüre iplik    
5403.42.00.20.11  – – – – – Proteik esaslı suni filamentlerden 90
5403.42.00.20.19  – – – – – Diğerleri 90
5403.42.00.20.29  – – – – Diğerleri 90
5403.49  – – Diğerleri :    
   – – – 67 Desiteksi geçmeyenler     
   – – – – Tekstüre iplik    
5403.49.00.10.11  – – – – – Proteik esaslı suni filamentlerden 50
5403.49.00.10.19  – – – – – Diğerleri 50
   – – – – Diğerleri    
5403.49.00.10.21  – – – – – Proteik esaslı suni filamentlerden 50
5403.49.00.10.29  – – – – – Diğerleri 50
   – – – 67 Desiteksi geçenler    
   – – – – Tekstüre iplik    
5403.49.00.20.11  – – – – – Proteik esaslı suni filamentlerden 90
5403.49.00.20.19  – – – – – Diğerleri 90
   – – – – Diğerleri    
5403.49.00.20.21  – – – – – Proteik esaslı suni filamentlerden 90
5403.49.00.20.29  – – – – – Diğerleri  90
       
54.04 Sentetik monofilamentler (67 desiteks veya daha fazla olup,enine    
  kesiti 1 mm. yi geçmeyenler) ; şerit ve benzerleri (suni saman gibi)    
  (görünen genişliği 5 mm. yi geçmeyen dokumaya elverişli sentetik    
  maddelerden):    
   – Monofilamentler:    
5404.11.00.00.00  – – Elastomerlerden 50
5404.12.00.00.00  – – Diğerleri, polipropilenden 50
5404.19.00.00.00  – – Diğerleri 50
5404.90  – Diğerleri    
5404.90.10.00.00  – – Polipropilenden  50
5404.90.90.00.00  – – Diğerleri 50
       
5405.00 Suni monofilamentler ( 67 desiteks veya daha fazla olup, enine kesiti    
  1 mm. yi geçmeyenler) ; şerit ve benzerleri (suni saman gibi) (görü –    
  nen genişliği 5 mm.yi geçmeyen dokumaya elverişli suni maddeler –    
  den)     
5405.00.00.00.11 – Monofilamentler  50
5405.00.00.00.19 – Diğerleri 50
       
54.06 Sentetik ve suni filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende    
  olarak satılacak hale getirilmiş) :    
5406.00.00.10.00  – Sentetik balıkağı iplikleri (kalınlığı en az 70 denye, kat adedi en az iki,     
     büküm katsayısı en az on, çekme dayanımı ilk iki katta 2 kg. müteakip    
     katlarda 1’er kg. olmak şartıyla) 15
5406.00.00.90.00  – Diğerleri 100
       
54.07 Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat (54. 04 pozisyo-    
  nundaki maddelerden elde edilen dokunmuş mensucat dahil):    
5407.10  – Naylon veya diğer poliamidlerden veya poliesterlerden elde edilen    
     yüksek mukavemetli ipliklerden dokunmuş mensucat:    
5407.10.00.10.00  – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
        maddelerden olanlar) m2 50
   – – Diğerleri    
5407.10.00.90.11  – – – Paraşütlük mensucat m2 150
5407.10.00.90.12  – – – Çadırlık mensucat m2 150
5407.10.00.90.19  – – – Diğerleri  m2 150
5407.20  – Şerit ve benzerlerinden dokunmuş mensucat:    
   – – Polietilen veya polipropilenden olanlar:    
   – – – Genişliği 3 m.den az olanlar :    
5407.20.11.10.00  – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
            maddelerden olanlar) m2 50
5407.20.11.90.00  – – – – Diğerleri m2 150
   – – – Genişliği 3 m. veya daha fazla olanlar :    
5407.20.19.10.00  – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
            maddelerden olanlar)  m2 50
5407.20.19.90.00  – – – – Diğerleri  m2 150
   – – Diğerleri :    
5407.20.90.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar) m2 50
5407.20.90.90.00  – – – Diğerleri m2 150
5407.30  – XI. Bölümün 9 numaralı notunda belirtilen mensucat    
5407.30.00.10.00  – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
        maddelerden olanlar)  m2 50
5407.30.00.90.00  – – Diğerleri  m2 150
   – Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla    
     naylon veya diğer poliamid filamentleri içerenler):    
5407.41  – – Ağartılmamış veya ağartılmış :    
5407.41.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar)  m2 50
   – – – Diğerleri    
5407.41.00.90.11  – – – – Döşemelik mensucat  m2 150
5407.41.00.90.12  – – – – Perdelik mensucat  m2 150
5407.41.00.90.13  – – – – Astarlık mensucat  m2 150
5407.41.00.90.19  – – – – Diğerleri  m2 150
5407.42  – – Boyanmış:    
5407.42.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar)  m2 50
   – – – Diğerleri    
5407.42.00.90.11  – – – – Döşemelik mensucat m2 150
5407.42.00.90.12  – – – – Perdelik mensucat  m2 150
5407.42.00.90.13  – – – – Astarlık mensucat  m2 150
5407.42.00.90.19  – – – – Diğerleri m2 150
5407.43  – – Farklı renkteki ipliklerden:    
5407.43.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar)  m2 50
   – – – Diğerleri    
5407.43.00.90.11  – – – – Döşemelik mensucat  m2 150
5407.43.00.90.12  – – – – Perdelik mensucat  m2 150
5407.43.00.90.13  – – – – Astarlık mensucat m2 150
5407.43.00.90.19  – – – – Diğerleri m2 150
5407.44  – – Baskılı:    
5407.44.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar)  m2 50
   – – – Diğerleri    
5407.44.00.90.11  – – – – Döşemelik mensucat  m2 150
5407.44.00.90.12  – – – – Perdelik mensucat m2 150
5407.44.00.90.19  – – – – Diğerleri  m2 150
   – Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla    
     tekstüre poliester filamentleri içerenler):    
5407.51  – – Ağartılmamış veya ağartılmış:    
5407.51.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar)  m2 50
   – – – Diğerleri    
5407.51.00.90.11  – – – – Döşemelik mensucat  m2 150
5407.51.00.90.12  – – – – Perdelik mensucat  m2 150
5407.51.00.90.13  – – – – Astarlık mensucat  m2 150
5407.51.00.90.19  – – – – Diğerleri  m2 150
5407.52  – – Boyanmış:    
5407.52.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar)  m2 50
   – – – Diğerleri    
5407.52.00.90.11  – – – – Döşemelik mensucat  m2 150
5407.52.00.90.12  – – – – Perdelik mensucat  m2 150
5407.52.00.90.13  – – – – Astarlık mensucat  m2 150
5407.52.00.90.19  – – – – Diğerleri  m2 150
5407.53  – – Farklı renkteki ipliklerden:    
5407.53.00.10.00  – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar)  m2 50
   – – – Diğerleri    
5407.53.00.90.11  – – – – Döşemelik mensucat  m2 150
5407.53.00.90.12  – – – – Perdelik mensucat  m2 150
5407.53.00.90.13  – – – – Astarlık mensucat  m2 150
5407.53.00.90.19  – – – – Diğerleri  m2 150
5407.54  – – Baskılı:    
5407.54.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar)  m2 50
   – – – Diğerleri    
5407.54.00.90.11  – – – – Döşemelik mensucat  m2 150
5407.54.00.90.12  – – – – Perdelik mensucat m2 150
5407.54.00.90.19  – – – – Diğerleri  m2 150
   – Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla    
     poliester filamentleri içerenler):    
5407.61  – – Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla tekstüre edilmemiş    
       poliester filamentleri içerenler:    
   – – – Ağartılmamış veya ağartılmış:    
5407.61.10.10.00  – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
            maddelerden olanlar)  m2 50
   – – – – Diğerleri    
5407.61.10.90.11  – – – – – Döşemelik mensucat  m2 150
5407.61.10.90.12  – – – – – Perdelik mensucat  m2 150
5407.61.10.90.13  – – – – – Astarlık mensucat  m2 150
5407.61.10.90.19  – – – – – Diğerleri  m2 150
   – – – Boyanmış:    
5407.61.30.10.00  – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
            maddelerden olanlar)  m2 50
   – – – – Diğerleri    
5407.61.30.90.11  – – – – – Döşemelik mensucat  m2 150
5407.61.30.90.12  – – – – – Perdelik mensucat  m2 150
5407.61.30.90.13  – – – – – Astarlık mensucat m2 150
5407.61.30.90.19  – – – – – Diğerleri  m2 150
   – – –  Farklı renkteki ipliklerden:    
5407.61.50.10.00  – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
            maddelerden olanlar)  m2 50
   – – – – Diğerleri    
5407.61.50.90.11  – – – – – Döşemelik mensucat m2 150
5407.61.50.90.12  – – – – – Perdelik mensucat  m2 150
5407.61.50.90.13  – – – – – Astarlık mensucat m2 150
5407.61.50.90.19  – – – – – Diğerleri  m2 150
   – – – Baskılı :    
5407.61.90.10.00  – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
            maddelerden olanlar)  m2 50
   – – – – Diğerleri     
5407.61.90.90.11  – – – – – Döşemelik mensucat  m2 150
5407.61.90.90.12  – – – – – Perdelik mensucat  m2 150
5407.61.90.90.19  – – – – – Diğerleri  m2 150
5407.69  – – Diğerleri:    
   – – – Ağartılmamış veya ağartılmış :    
5407.69.10.10.00  – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
            maddelerden olanlar)  m2 50
   – – – – Diğerleri    
5407.69.10.90.11  – – – – – Döşemelik mensucat  m2 150
5407.69.10.90.12  – – – – – Perdelik mensucat  m2 150
5407.69.10.90.13  – – – – – Astarlık mensucat  m2 150
5407.69.10.90.19  – – – – – Diğerleri  m2 150
   – – – Diğerleri .    
5407.69.90.10.00  – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
            maddelerden olanlar)  m2 50
   – – – – Diğerleri    
5407.69.90.90.11  – – – – – Döşemelik mensucat m2 150
5407.69.90.90.12  – – – – – Perdelik mensucat  m2 150
5407.69.90.90.19  – – – – – Diğerleri  m2 150
   – Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla    
     sentetik filamentleri içerenler):    
5407.71  – – Ağartılmamış veya ağartılmış:    
5407.71.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar)  m2 50
   – – – Diğerleri     
5407.71.00.90.11  – – – – Döşemelik mensucat  m2 150
5407.71.00.90.12  – – – – Perdelik mensucat  m2 150
5407.71.00.90.13  – – – – Astarlık mensucat  m2 150
5407.71.00.90.19  – – – – Diğerleri  m2 150
5407.72  – – Boyanmış:    
5407.72.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar)  m2 50
   – – – Diğerleri    
5407.72.00.90.11  – – – – Döşemelik mensucat  m2 150
5407.72.00.90.12  – – – – Perdelik mensucat  m2 150
5407.72.00.90.13  – – – – Astarlık mensucat m2 150
5407.72.00.90.19  – – – – Diğerleri m2 150
5407.73  – – Farklı renkteki ipliklerden:    
5407.73.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar)  m2 50
   – – – Diğerleri    
5407.73.00.90.11  – – – – Döşemelik mensucat  m2 150
5407.73.00.90.12  – – – – Perdelik mensucat m2 150
5407.73.00.90.13  – – – – Astarlık mensucat  m2 150
5407.73.00.90.19  – – – – Diğerleri  m2 150
5407.74  – – Baskılı:    
5407.74.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar)  m2 50
   – – – Diğerleri    
5407.74.00.90.11  – – – – Döşemelik mensucat  m2 150
5407.74.00.90.12  – – – – Perdelik mensucat  m2 150
5407.74.00.90.19  – – – – Diğerleri  m2 150
   – Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85’den az sentetik    
     filamentler içeren ve esas itibariyle veya sadece pamukla karışık     
     olanlar):    
5407.81  – – Ağartılmamış veya ağartılmış :    
5407.81.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar)  m2 50
   – – – Diğerleri    
5407.81.00.90.11  – – – – Döşemelik mensucat  m2 150
5407.81.00.90.12  – – – – Perdelik mensucat  m2 150
5407.81.00.90.13  – – – – Astarlık mensucat  m2 150
5407.81.00.90.19  – – – – Diğerleri  m2 150
5407.82  – – Boyanmış:    
5407.82.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar)  m2 50
   – – – Diğerleri    
5407.82.00.90.11  – – – – Döşemelik mensucat  m2 150
5407.82.00.90.12  – – – – Perdelik mensucat  m2 150
5407.82.00.90.13  – – – – Astarlık mensucat  m2 150
5407.82.00.90.19  – – – – Diğerleri  m2 150
5407.83  – – Farklı renkteki ipliklerden:    
5407.83.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar)  m2 50
   – – – Diğerleri    
5407.83.00.90.11  – – – – Döşemelik mensucat  m2 150
5407.83.00.90.12  – – – – Perdelik mensucat  m2 150
5407.83.00.90.13  – – – – Astarlık mensucat  m2 150
5407.83.00.90.19  – – – – Diğerleri  m2 150
5407.84  – – Baskılı:    
5407.84.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar)  m2 50
   – – – Diğerleri    
5407.84.00.90.11  – – – – Döşemelik mensucat  m2 150
5407.84.00.90.12  – – – – Perdelik mensucat m2 150
5407.84.00.90.19  – – – – Diğerleri m2 150
   – Diğer dokunmuş mensucat:    
5407.91  – – Ağartılmamış veya ağartılmış:    
5407.91.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar) m2 50
   – – – Diğerleri    
5407.91.00.90.11  – – – – Döşemelik mensucat  m2 150
5407.91.00.90.12  – – – – Perdelik mensucat  m2 150
5407.91.00.90.13  – – – – Astarlık mensucat m2 150
5407.91.00.90.19  – – – – Diğerleri  m2 150
5407.92  – – Boyanmış:    
5407.92.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar)  m2 50
   – – – Diğerleri    
5407.92.00.90.11  – – – – Döşemelik mensucat m2 150
5407.92.00.90.12  – – – – Perdelik mensucat  m2 150
5407.92.00.90.13  – – – – Astarlık mensucat  m2 150
5407.92.00.90.19  – – – – Diğerleri  m2 150
5407.93  – – Farklı renkteki ipliklerden:    
5407.93.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar)  m2 50
   – – – Diğerleri    
5407.93.00.90.11  – – – – Döşemelik mensucat  m2 150
5407.93.00.90.12  – – – – Perdelik mensucat  m2 150
5407.93.00.90.13  – – – – Astarlık mensucat m2 150
5407.93.00.90.19  – – – – Diğerleri  m2 150
5407.94  – – Baskılı:    
5407.94.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar) m2 50
   – – – Diğerleri    
5407.94.00.90.11  – – – – Döşemelik mensucat  m2 150
5407.94.00.90.12  – – – – Perdelik mensucat  m2 150
5407.94.00.90.19  – – – – Diğerleri  m2 150
       
54.08 Suni filament ipliklerinden dokunmuş mensucat (54.05 Pozisyonundaki    
  maddelerden elde edilen dokunmuş mensucat dahil):    
5408.10  – Viskoz ipeğinden elde edilen yüksek mukavemetli iplikten dokun –    
     muş mensucat    
5408.10.00.10.00  – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli mad-    
        delerden olanlar)  m2 50
   – – Diğerleri    
5408.10.00.90.11  – – – Paraşütlük mensucat  m2 150
5408.10.00.90.12  – – – Çadırlık mensucat  m2 150
5408.10.00.90.19  – – – Diğerleri  m2 150
   – Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla    
     suni filamentler, şeritler veya benzerlerini içerenler):    
5408.21  – – Ağartılmamış veya ağartılmış:    
5408.21.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar)  m2 50
   – – – Diğerleri    
5408.21.00.90.11  – – – – Döşemelik mensucat  m2 150
5408.21.00.90.12  – – – – Perdelik mensucat  m2 150
5408.21.00.90.13  – – – – Astarlık mensucat  m2 150
5408.21.00.90.19  – – – – Diğerleri  m2 150
5408.22  – – Boyanmış:    
   – – – Genişliği 135 cm. yi geçen fakat 155 cm. yi geçmeyen, bez ayağı,    
          dimi, kırık dimi veya saten dokunmuş olanlar:    
5408.22.10.10.00  – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
            maddelerden olanlar)  m2 50
   – – – – Diğerleri    
5408.22.10.90.11  – – – – – Döşemelik mensucat  m2 150
5408.22.10.90.12  – – – – – Perdelik mensucat  m2 150
5408.22.10.90.13  – – – – – Astarlık mensucat  m2 150
5408.22.10.90.19  – – – – – Diğerleri  m2 150
   – – – Diğerleri:    
5408.22.90.10.00  – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
            maddelerden olanlar)  m2 50
   – – – – Diğerleri    
5408.22.90.90.11  – – – – – Döşemelik mensucat m2 150
5408.22.90.90.12  – – – – – Perdelik mensucat m2 150
5408.22.90.90.13  – – – – – Astarlık mensucat  m2 150
5408.22.90.90.19  – – – – – Diğerleri  m2 150
5408.23  – – Farklı renkteki ipliklerden:    
5408.23.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
            maddelerden olanlar) m2 50
   – – – Diğerleri :    
5408.23.00.90.11  – – – – Döşemelik mensucat  m2 150
5408.23.00.90.12  – – – – Perdelik mensucat m2 150
5408.23.00.90.13  – – – – Astarlık mensucat  m2 150
5408.23.00.90.19  – – – – Diğerleri m2 150
5408.24  – – Baskılı:    
5408.24.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar)  m2 50
   – – – Diğerleri    
5408.24.00.90.11  – – – – Döşemelik mensucat  m2 150
5408.24.00.90.12  – – – – Perdelik mensucat  m2 150
5408.24.00.90.19  – – – – Diğerleri  m2 150
   – Diğer dokunmuş mensucat:    
5408.31  – – Ağartılmamış veya ağartılmış:    
5408.31.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar)  m2 50
   – – – Diğerleri    
5408.31.00.90.11  – – – – Döşemelik mensucat  m2 150
5408.31.00.90.12  – – – – Perdelik mensucat  m2 150
5408.31.00.90.13  – – – – Astarlık mensucat  m2 150
5408.31.00.90.19  – – – – Diğerleri  m2 150
5408.32  – – Boyanmış:    
5408.32.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar)  m2 50
   – – – Diğerleri    
5408.32.00.90.11  – – – – Döşemelik mensucat  m2 150
5408.32.00.90.12  – – – – Perdelik mensucat m2 150
5408.32.00.90.13  – – – – Astarlık mensucat m2 150
5408.32.00.90.19  – – – – Diğerleri  m2 150
5408.33  – – Farklı renkteki ipliklerden:    
5408.33.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar) m2 50
   – – – Diğerleri    
5408.33.00.90.11  – – – – Döşemelik mensucat  m2 150
5408.33.00.90.12  – – – – Perdelik mensucat  m2 150
5408.33.00.90.13  – – – – Astarlık mensucat m2 150
5408.33.00.90.19  – – – – Diğerleri  m2 150
5408.34  – – Baskılı:    
5408.34.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar)  m2 50
   – – – Diğerleri    
5408.34.00.90.11  – – – – Döşemelik mensucat  m2 150
5408.34.00.90.12  – – – – Perdelik mensucat  m2 150
5408.34.00.90.19  – – – – Diğerleri  m2 150

© Akif PARLATAN 500&1715