Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 55)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
55.01 Sentetik filament demetleri:    
5501.10.00.00.00  – Naylon veya diğer poliamidlerden olanlar  25
5501.20.00.00.00  – Poliesterlerden olanlar  25
5501.30.00.00.00  – Akrilik veya modakrilik olanlar  25
5501.40.00.00.00  – Polipropilenden olanlar  25
5501.90.00.00.00  – Diğerleri  25
       
55.02 Suni filament demetleri:    
5502.10.00.00.00  – Selüloz asetatdan olanlar 30
5502.90.00.00.00  – Diğerleri  30
       
55.03 Sentetik devamsız lifler (karde edilmemiş, taranmamış veya iplik     
  imali için diğer surette hazırlanmamış):    
   – Naylon veya diğer poliamidlerden:    
5503.11.00.00.00  – – Aramidlerden 50
5503.19.00.00.00  – –  Diğerleri 50
5503.20.00.00.00  – Poliesterlerden 50
5503.30.00.00.00  – Akrilik veya modakrilik 50
5503.40.00.00.00  – Polipropilenden 50
5503.90.00.00.00  – Diğerleri 50
       
55.04 Suni devamsız lifler (karde edilmemiş, taranmamış veya iplik ima-    
  li için başka şekilde bir işlem görmemiş):    
5504.10.00.00.00  – Viskoz ipeğinden olanlar  50
5504.90  – Diğerleri    
5504.90.00.00.11  – – Asetatdan olanlar  50
5504.90.00.00.12  – – Proteik esaslı olanlar  50
5504.90.00.00.19  – – Diğerleri  50
       
55.05 Sentetik ve suni lif döküntüleri (tarama, iplik döküntüleri ve ditme    
  suretiyle elde edilen diğer döküntüler dahil):    
5505.10  – Sentetik liflerden:    
   – –  Naylon veya diğer poliamidlerden :    
5505.10.10.00.11  – – – Ditme suretiyle elde edilen döküntüler  30
5505.10.10.00.19  – – – Diğerleri  30
   – –  Poliesterlerden :    
5505.10.30.00.11  – – – Ditme suretiyle elde edilen döküntüler 30
5505.10.30.00.19  – – – Diğerleri 30
   – –  Akrilik veya modakrilik :    
5505.10.50.00.11  – – – Ditme suretiyle elde edilen döküntüler  30
5505.10.50.00.19  – – – Diğerleri 30
   – –  Polipropilenden :    
5505.10.70.00.11  – – – Ditme suretiyle elde edilen döküntüler  30
5505.10.70.00.19  – – – Diğerleri  30
   – –  Diğerleri :    
5505.10.90.00.11  – – – Ditme suretiyle elde edilen döküntüler 30
5505.10.90.00.19  – – – Diğerleri  30
5505.20  – Suni liflerden :    
5505.20.00.00.11  – – Ditme suretiyle elde edilen döküntüler  30
5505.20.00.00.18  – – Diğerleri  30
       
55.06 Sentetik devamsız lifler (karde edilmiş, taranmış veya iplik imali     
  için başka şekilde işlem görmüş):    
5506.10.00.00.00  – Naylon veya diğer poliamidlerden  30
5506.20.00.00.00  – Poliesterlerden  30
5506.30.00.00.00  – Akrilik veya modakrilik  30
5506.40.00.00.00  – Polipropilenden 30
5506.90.00.00.00  – Diğerleri  30
       
5507.00 Suni devamsız lifler (karde edilmiş, taranmış veya iplik imali için    
  başka şekilde işlem görmüş)     
5507.00.00.00.11  – Viskozdan lifler  30
5507.00.00.00.12  – Asetatdan lifler: 30
5507.00.00.00.19  – Diğer lifler  30
       
55.08 Sentetik ve suni devamsız liflerden dikiş ipliği (perakende olarak     
  satılacak hale getirilmiş olsun olmasın):    
5508.10  – Sentetik devamsız liflerden:    
   – – Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş:    
5508.10.10.00.11  – – – Poliesterlerden  100
   – – – Diğerleri     
5508.10.10.00.12  – – – – Akrilik  100
5508.10.10.00.19  – – – – Diğerleri  100
5508.10.90.00.00  – – Perakende olarak satılacak hale getirilmiş  100
5508.20  – Suni devamsız liflerden:    
5508.20.10.00.00  – – Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş 100
5508.20.90.00.00  – – Perakende olarak satılacak hale getirilmiş  100
       
55.09 Sentetik devamsız liflerden iplikler (dikiş ipliği hariç) (perakende    
  olarak satılacak hale getirilmemiş):    
   – Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla devamsız naylon veya     
     diğer poliamidlerin liflerini içerenler:    
5509.11.00.00.00  – – Tek kat iplikler  100
5509.12.00.00.00  – – Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler  100
   – Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla devamsız poliester liflerini    
     içerenler:    
5509.21.00.00.00  – – Tek kat iplikler  100
5509.22.00.00.00  – – Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler  100
   – Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla devamsız akrilik veya    
     modakrilik lifler içerenler:    
5509.31.00.00.00  – – Tek kat iplikler  100
5509.32.00.00.00  – – Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler  100
   – Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla sentetik devamsız lifleri     
     içeren diğer iplikler:    
5509.41.00.00.00  – – Tek kat iplikler  100
5509.42.00.00.00  – – Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler  100
   – Devamsız poliester liflerinden diğer iplikler:    
5509.51.00.00.00  – – Esas itibariyle veya sadece suni devamsız liflerle karışık    
       olanlar  100
5509.52.00.00.00  – – Esas itibariyle veya sadece yün veya ince hayvan kılları ile     
       karışık olanlar  100
5509.53.00.00.00  – – Esas itibariyle veya sadece pamukla karışık olanlar  100
5509.59.00.00.00  – – Diğerleri  100
   – Devamsız akrilik veya modakrilik liflerden diğer iplikler:    
5509.61.00.00.00  – – Esas itibariyle veya sadece yün veya ince hayvan kılları ile     
       karışık olanlar  100
5509.62.00.00.00  – – Esas itibariyle veya sadece pamukla karışık olanlar  100
5509.69.00.00.00  – – Diğerleri  100
   – Diğer iplikler:    
5509.91.00.00.00  – – Esas itibariyle veya sadece yün veya ince hayvan kılları ile    
       karışık olanlar 100
5509.92.00.00.00  – – Esas itibariyle veya sadece pamukla karışık olanlar  100
5509.99.00.00.00  – – Diğerleri  100
       
55.10 Suni devamsız liflerden iplikler (dikiş ipliği hariç) (perakende     
  olarak satılacak hale getirilmemiş):    
   – Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla suni devamsız lif içerenler:    
5510.11.00.00.00  – – Tek kat iplikler  100
5510.12.00.00.00  – – Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler  100
5510.20.00.00.00  – Diğer iplikler (esas itibariyle veya sadece yün veya ince hayvan    
     kılları ile karışık olanlar) 100
5510.30.00.00.00  – Diğer iplikler (esas itibariyle veya sadece pamuk ile karışık     
     olanlar)  100
5510.90.00.00.00  – Diğer iplikler  100
       
55.11 Sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (dikiş ipliği hariç)    
  (perakende olarak satılacak hale getirilmiş):    
5511.10.00.00.00  – Sentetik devamsız liflerden (ağırlık itibariyle % 85 veya daha     
     fazla sentetik devamsız lif içerenler)  100
5511.20.00.00.00  – Sentetik devamsız liflerden (ağırlık itibariyle %85’den az sente-    
     tik devamsız lif içerenler)  100
5511.30.00.00.00  – Suni devamsız liflerden  100
       
55.12 Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle     
  %85 veya daha fazla sentetik devamsız lif içerenler):    
   – Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla devamsız poliester lifleri     
     içerenler:    
5512.11  – – Ağartılmamış veya ağartılmış :    
5512.11.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5512.11.00.90.00  – – – Diğerleri m2 150
5512.19  – – Diğerleri:    
   – – – Baskılı:    
5512.19.10.10.00  – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
            elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5512.19.10.90.00  – – – – Diğerleri  m2 150
   – – – Diğerleri:    
5512.19.90.10.00  – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
            elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5512.19.90.90.00  – – – – Diğerleri  m2 150
   – Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla devamsız akrilik veya     
     modakrilik lifler içerenler:    
5512.21  – – Ağartılmamış veya ağartılmış:    
5512.21.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5512.21.00.90.00  – – – Diğerleri m2 150
5512.29  – – Diğerleri:    
   – – – Baskılı :    
5512.29.10.10.00  – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
            elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5512.29.10.90.00  – – – – Diğerleri  m2 150
   – – – Diğerleri :    
5512.29.90.10.00  – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
            elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5512.29.90.90.00  – – – – Diğerleri  m2 150
   – Diğerleri:    
5512.91  – – Ağartılmamış veya ağartılmış :    
5512.91.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5512.91.00.90.00  – – – Diğerleri  m2 150
5512.99  – – Diğerleri:    
   – – – Baskılı :    
5512.99.10.10.00  – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
            elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5512.99.10.90.00  – – – – Diğerleri m2 150
   – – – Diğerleri:    
5512.99.90.10.00  – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
            elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5512.99.90.90.00  – – – – Diğerleri  m2 150
       
55.13 Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle    
   % 85’den az, m2 .ağırlığı 170 gr.ı geçmeyen esas itibariyle veya     
  sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler):    
   – Ağartılmamış veya ağartılmış:    
5513.11  – – Devamsız poliester liflerinden (bez ayağı):    
   – – – Genişliği 165 cm. veya daha az olanlar :    
5513.11.20.10.00  – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
            elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5513.11.20.90.00  – – – – Diğerleri  m2 150
   – – – Genişliği 165 cm.yi geçenler:    
5513.11.90.10.00  – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
            elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5513.11.90.90.00  – – – – Diğerleri  m2 150
5513.12  – – Devamsız poliester liflerinden 3’lü veya 4’lü dimi  (kırık     
       dimi dahil):    
5513.12.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
         elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5513.12.00.90.00  – – – Diğerleri  m2 150
5513.13  – – Devamsız poliester liflerinden diğer dokunmuş mensucat:    
5513.13.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
         elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5513.13.00.90.00  – – – Diğerleri  m2 150
5513.19  – – Diğer dokunmuş mensucat:    
5513.19.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
         elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5513.19.00.90.00  – – – Diğerleri  m2 150
   – Boyanmış:    
5513.21  – – Devamsız poliester liflerinden (bez ayağı):    
5513.21.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
           elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5513.21.00.90.00  – – – Diğerleri  m2 150
5513.23  – – Devamsız poliester liflerinden diğer dokunmuş mensucat:    
   – – – 3’lü veya 4’lü dimi  (kırık dimi dahil):     
5513.23.10.10.00  – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli     
         maddelerden olanlar)  m2 50
5513.23.10.90.00  – – – – Diğerleri  m2 150
   – – – Diğerleri:    
5513.23.90.10.00  – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5513.23.90.90.00  – – – – Diğerleri m2 150
5513.29  – – Diğer dokunmuş mensucat:    
5513.29.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli     
         maddelerden olanlar) m2 50
5513.29.00.90.00  – – – Diğerleri m2 150
   – Farklı renkteki ipliklerden:    
5513.31  – – Devamsız poliester liflerinden (bez ayağı):    
5513.31.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
         maddelerden olanlar)  m2 50
5513.31.00.90.00  – – – Diğerleri  m2 150
5513.39  – – Diğer dokunmuş mensucat:    
5513.39.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
         maddelerden olanlar)  m2 50
5513.39.00.90.00  – – – Diğerleri  m2 150
   – Baskılı:    
5513.41  – – Devamsız poliester liflerinden (bez ayağı):    
5513.41.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli     
         maddelerden olanlar)  m2 50
5513.41.00.90.00  – – – Diğerleri  m2 150
5513.49  – – Diğer dokunmuş mensucat:    
5513.49.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli     
         maddelerden olanlar) m2 50
5513.49.00.90.00  – – – Diğerleri m2 150
       
55.14 Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle    
  %85 ‘den az, m2. ağırlığı 170 gr.ı geçen esas itibariyle veya     
  sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler):    
   – Ağartılmamış veya ağartılmış:    
5514.11  – – Devamsız poliester liflerinden (bez ayağı):    
5514.11.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli     
         maddelerden olanlar)  m2 50
5514.11.00.90.00  – – – Diğerleri m2 150
5514.12  – – Devamsız poliester liflerinden 3’lü veya 4’lü dimi (kırık dimi dahil):    
5514.12.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
         maddelerden olanlar)  m2 50
5514.12.00.90.00  – – – Diğerleri m2 150
5514.19  – – Diğer dokunmuş mensucat:    
   – – – Devamsız poliester liflerinden:    
5514.19.10.10.00  – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
           maddelerden olanlar) m2 50
5514.19.10.90.00  – – – – Diğerleri m2 150
   – – – Diğerleri:     
5514.19.90.10.00  – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
           maddelerden olanlar) m2 50
5514.19.90.90.00  – – – – Diğerleri m2 150
   – Boyanmış:    
5514.21  – – Devamsız poliester liflerinden (bez ayağı):    
5514.21.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
         maddelerden olanlar) m2 50
5514.21.00.90.00  – – – Diğerleri m2 150
5514.22  – – Devamsız poliester liflerinden 3’lü veya 4’lü dimi (kırık dimi dahil):    
5514.22.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
         maddelerden olanlar) m2 50
5514.22.00.90.00  – – – Diğerleri m2 150
5514.23  – – Devamsız poliester liflerinden diğer dokunmuş mensucat:    
5514.23.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
         maddelerden olanlar) m2 50
5514.23.00.90.00  – – – Diğerleri m2 150
5514.29  – – Diğer dokunmuş mensucat:    
5514.29.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
         maddelerden olanlar) m2 50
5514.29.00.90.00  – – – Diğerleri m2 150
5514.30  – Farklı renkteki ipliklerden:    
   – – Devamsız poliester liflerinden (bez ayağı):    
5514.30.10.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
         maddelerden olanlar) m2 50
5514.30.10.90.00  – – – Diğerleri m2 150
   – – Devamsız poliester liflerinden 3’lü veya 4’lü dimi (kırık dimi dahil):    
5514.30.30.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
         maddelerden olanlar) m2 50
5514.30.30.90.00  – – – Diğerleri m2 150
   – – Devamsız poliester liflerinden diğer dokunmuş mensucat:    
5514.30.50.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli     
         maddelerden olanlar) m2 50
5514.30.50.90.00    – – – Diğerleri m2 150
   – – Diğer dokunmuş mensucat:    
5514.30.90.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli     
         maddelerden olanlar)  m2 50
5514.30.90.90.00  – – – Diğerleri  m2 150
   – Baskılı:    
5514.41  – – Devamsız poliester liflerinden (bez ayağı):    
5514.41.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5514.41.00.90.00  – – – Diğerleri m2 150
5514.42  – – Devamsız poliester liflerinden 3’lü veya 4’lü dimi (kırık dimi dahil):    
5514.42.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5514.42.00.90.00  – – – Diğerleri m2 150
5514.43  – – Devamsız poliester liflerinden diğer dokunmuş mensucat:    
5514.43.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
         maddelerden olanlar)  m2 50
5514.43.00.90.00  – – – Diğerleri m2 150
5514.49  – – Diğer dokunmuş mensucat:    
5514.49.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
         maddelerden olanlar)  m2 50
5514.49.00.90.00  – – – Diğerleri m2 150
       
55.15 Sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuş mensucat:    
   – Devamsız poliester liflerinden:    
5515.11  – – Esas itibariyle veya sadece devamsız viskoz ipeği lifleriyle karışık:    
   – – – Ağartılmamış veya ağartılmış:    
5515.11.10.10.00  – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli     
           maddelerden olanlar) m2 50
5515.11.10.90.00  – – – – Diğerleri m2 150
   – – – Baskılı:    
5515.11.30.10.00  – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli     
           maddelerden olanlar) m2 50
5515.11.30.90.00  – – – – Diğerleri m2 150
   – – – Diğerleri:    
5515.11.90.10.00  – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli     
           maddelerden olanlar) m2 50
5515.11.90.90.00  – – – – Diğerleri m2 150
5515.12  – – Esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni filamentlerle karışık:    
   – – – Ağartılmamış veya ağartılmış:    
5515.12.10.10.00  – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli     
           maddelerden olanlar) m2 50
5515.12.10.90.00  – – – – Diğerleri m2 150
   – – – Baskılı:    
5515.12.30.10.00  – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli     
           maddelerden olanlar) m2 50
5515.12.30.90.00  – – – – Diğerleri m2 150
   – – – Diğerleri:    
5515.12.90.10.00  – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli     
           maddelerden olanlar) m2 50
5515.12.90.90.00  – – – – Diğerleri m2 150
5515.13  – – Esas itibariyle veya sadece yün veya ince hayvan kılları ile karışık:     
   – – – Esas itibariyIe veya sadece karde edilmiş yün veya ince hayvan kılları ile     
         karışık (strayhgarn):    
   – – – – Ağartılmamış veya ağartılmış:    
5515.13.11.10.00  – – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
             maddelerden olanlar) m2 50
5515.13.11.90.00  – – – – – Diğerleri m2 150
   – – – – Diğerleri:    
5515.13.19.10.00  – – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
             maddelerden olanlar) m2 50
5515.13.19.90.00  – – – – – Diğerleri m2 150
   – – – Esas itibariyle veya sadece taranmış yün veya ince hayvan kıllarıyla    
          karışık (kamgarn):    
   – – – – Ağartılmamış veya ağartılmış:    
5515.13.91.10.00  – – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
             maddelerden olanlar) m2 50
5515.13.91.90.00  – – – – – Diğerleri m2 150
   – – – – Diğerleri    
5515.13.99.10.00  – – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
             maddelerden olanlar) m2 50
5515.13.99.90.00  – – – – – Diğerleri m2 150
5515.19  – – Diğerleri:    
   – – –  Ağartılmamış veya ağartılmış:    
5515.19.10.10.00  – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli     
           maddelerden olanlar) m2 50
5515.19.10.90.00  – – – – Diğerleri m2 150
   – – – Baskılı:    
5515.19.30.10.00  – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli     
           maddelerden olanlar) m2 50
5515.19.30.90.00  – – – – Diğerleri m2 150
   – – – DiğerIeri:    
5515.19.90.10.00  – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli     
           maddelerden olanlar) m2 50
5515.19.90.90.00  – – – – Diğerleri m2 150
   – Devamsız akrilik veya modakrilik liflerden:    
5515.21  – – Esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni filamentler ile karışık:    
   – – – Ağartılmamış veya ağartılmış:    
5515.21.10.10.00  – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli     
           maddelerden olanlar) m2 50
5515.21.10.90.00  – – – – Diğerleri m2 150
   – – – Baskılı :    
5515.21.30.10.00  – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli     
           maddelerden olanlar) m2 50
5515.21.30.90.00  – – – – Diğerleri m2 150
   – – – Diğerleri:    
5515.21.90.10.00  – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli     
           maddelerden olanlar) m2 50
5515.21.90.90.00  – – – – Diğerleri m2 150
5515.22  – – Esas itibariyIe veya sadece yün veya ince hayvan kılları ile karışık:    
   – – – Esas itibariyle veya sadece karde edilmiş yün veya ince hayvan kılları ile     
         karışık (strayhgarn):    
   – – – – Ağartılmamış veya ağartılmış:    
5515.22.11.10.00  – – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
             maddelerden olanlar) m2 50
5515.22.11.90.00  – – – – – Diğerleri m2 150
   – – – – Diğerleri:    
5515.22.19.10.00  – – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli     
             maddelerden olanlar) m2 50
5515.22.19.90.00  – – – – – Diğerleri m2 150
   – – – Esas itibariyle veya sadece taranmış yün veya ince hayvan kılları     
          ile karışık (kamgarn):    
   – – – – Ağartılmamış veya ağartılmış:    
5515.22.91.10.00  – – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli     
             maddelerden olanlar) m2 50
5515.22.91.90.00  – – – – – Diğerleri m2 150
   – – – – Diğerleri :    
5515.22.99.10.00  – – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
             maddelerden olanlar) m2 50
5515.22.99.90.00  – – – – – Diğerleri m2 150
5515.29  – – Diğerleri:    
5515.29.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
         maddelerden olanlar) m2 50
5515.29.00.90.00  – – – Diğerleri m2 150
   – Diğer dokunmuş mensucat:    
5515.91  – – Esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni filamentlerle karışık:    
   – – – Ağartılmamış veya ağartılmış:    
5515.91.10.10.00  – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli     
           maddelerden olanlar) m2 50
5515.91.10.90.00  – – – – Diğerleri m2 150
   – – –  Baskılı:    
5515.91.30.10.00  – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli     
           maddelerden olanlar) m2 50
5515.91.30.90.00  – – – – Diğerleri m2 150
   – – – Diğerleri:    
5515.91.90.10.00  – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli     
           maddelerden olanlar) m2 50
5515.91.90.90.00  – – – – Diğerleri m2 150
5515.99  – – Diğerleri:    
   – – – Ağartılmamış veya ağartılmış:    
5515.99.20.10.00  – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli     
           maddelerden olanlar) m2 50
5515.99.20.90.00  – – – – Diğerleri m2 150
   – – – Baskılı:    
5515.99.40.10.00  – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli     
           maddelerden olanlar) m2 50
5515.99.40.90.00  – – – – Diğerleri m2 150
   – – – Diğerleri:    
5515.99.80.10.00  – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli     
           maddelerden olanlar) m2 50
5515.99.80.90.00  – – – – Diğerleri m2 150
       
55.16 Suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat:    
   – Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla suni devamsız lif     
     içerenler:    
5516.11  – – Ağartılmamış veya ağartılmış:    
5516.11.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5516.11.00.90.00  – – – Diğerleri  m2 150
5516.12  – – Boyanmış:    
5516.12.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5516.12.00.90.00  – – – Diğerleri  m2 150
5516.13  – – Farklı renkteki ipliklerden:    
5516.13.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5516.13.00.90.00  – – – Diğerleri m2 150
5516.14  – – Baskılı:    
5516.14.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5516.14.00.90.00  – – – Diğerleri  m2 150
   – Ağırlık itibariyle % 85 den az suni devamsız lif içerenler    
    (esas itibariyle veya sadece sentetik veya suni filamentlerle karışık):    
5516.21  – – Ağartılmamış veya ağartılmış:    
5516.21.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5516.21.00.90.00  – – – Diğerleri  m2 150
5516.22  – – Boyanmış:    
5516.22.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5516.22.00.90.00  – – – Diğerleri  m2 150
5516.23  – – Farklı renkteki ipliklerden:    
5516.23.10.00.00  – – – Genişliği 140 cm.veya daha fazla olan jakar mensucat     
          (şiltelik)  m2 150
   – – – Diğerleri:    
5516.23.90.10.00  – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
            elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5516.23.90.90.00  – – – – Diğerleri  m2 150
5516.24  – – Baskılı:    
5516.24.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5516.24.00.90.00  – – – Diğerleri  m2 150
   – Ağırlık itibariyle % 85′ den az suni devamsız lif içerenler (esas     
     itibariyle veya sadece yün veya ince hayvan kılları ile karışık):    
5516.31  – – Ağartılmamış veya ağartılmış:    
5516.31.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5516.31.00.90.00  – – – Diğerleri  m2 150
5516.32  – – Boyanmış:    
5516.32.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5516.32.00.90.00  – – – Diğerleri  m2 150
5516.33  – – Farklı renkteki ipliklerden:    
5516.33.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5516.33.00.90.00  – – – Diğerleri  m2 150
5516.34  – – Baskılı:    
5516.34.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5516.34.00.90.00  – – – Diğerleri m2 150
   – Ağırlık itibariyle % 85′ den az suni devamsız lif içerenler (esas    
     itibariyle veya sadece pamukla karışık):    
5516.41  – – Ağartılmamış veya ağartılmış:    
5516.41.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5516.41.00.90.00  – – – Diğerleri  m2 150
5516.42  – – Boyanmış:    
5516.42.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5516.42.00.90.00  – – – Diğerleri  m2 150
5516.43  – – Farklı renkteki ipliklerden:    
5516.43.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5516.43.00.90.00  – – – Diğerleri  m2 150
5516.44  – – Baskılı:    
5516.44.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5516.44.00.90.00  – – – Diğerleri  m2 150
   – Diğerleri:    
5516.91  – – Ağartılmamış veya ağartılmış:    
5516.91.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5516.91.00.90.00  – – – Diğerleri  m2 150
5516.92  – – Boyanmış:    
5516.92.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5516.92.00.90.00  – – – Diğerleri m2 150
5516.93  – – Farklı renkteki ipliklerden:    
5516.93.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5516.93.00.90.00  – – – Diğerleri  m2 150
5516.94  – – Baskılı:    
5516.94.00.10.00  – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5516.94.00.90.00  – – – Diğerleri  m2 150

© Akif PARLATAN 500&1715