Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 56)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
56.01 Dokumaya elverişli maddelerden vatka ve vatkadan mamul eşya;     
  uzunluğu 5 mm. yi geçmeyen dokumaya elverişli lifler (kırpıntılar),    
  dokumaya elverişli maddelerin toz ve tarazları:    
   – Dokumaya elverişli maddelerden vatkalar ve bunlardan mamul eşya:      
5601.21  – – Pamuktan:    
5601.21.10.00.00  – – – Hidrofil  50
   – – – Diğerleri     
5601.21.90.00.11  – – – – Kimyasal madde emdirilmemiş kulak çubukları  50
5601.21.90.00.19  – – – – Diğerleri 50
5601.22  – – Dokumaya elverişli sentetik ve suni liflerden:    
   – – – Çapı 8 mm. veya daha az olan rulolar :    
5601.22.10.00.11  – – – – Sigara filtresi 50
5601.22.10.00.19  – – – – Diğerleri  50
5601.22.90.00.00  – – – Diğerleri 50
5601.29.00.00.00  – – Diğerleri  50
5601.30  – Dokumaya elverişli maddelerin kırpıntı, toz ve tarazları    
5601.30.00.00.11  – – Dokumaya elverişli sentetik veya suni maddelerden olanlar  50
5601.30.00.00.19  – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden olanlar  50
       
56.02 Keçeler (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş    
  olsun olmasın):    
5602.10  – İğne işi keçe ve dikiş-trikotaj usulüyle elde edilen lif mensucat:    
   – – Emdirilmemiş, sıvanmamış, kaplanmamış veya lamine edilmemiş:    
   – – – İğne işi keçeler:    
5602.10.11.00.00  – – – – 53.03 Pozisyonundaki jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli    
           diğer liflerinden  50
5602.10.19.00.00  – – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden  50
   – – – Dikiş -trikotaj usulüyle elde edilmiş lif mensucat:    
5602.10.31.00.00  – – – – Yünden veya ince hayvan kıllarından  50
5602.10.38.00.00  – – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden  50
5602.10.90.00.00  – – Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş  50
   – Diğer keçeler (emdirilmemiş, sıvanmamış, kaplanmamış veya    
     lamine edilmemiş):    
5602.21.00.00.00  – – Yünden veya ince hayvan kıllarından  50
5602.29  – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:    
5602.29.00.00.11  – – – Kaba hayvan kıllarından  50
5602.29.00.00.19  – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden 50
5602.90.00.00.00  – Diğerleri 50
       
56.03 Dokunmamış mensucat (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya    
  lamine edilmiş olsun olmasın):    
   – Dokumaya elverişli sentetik ve suni filamentlerden:    
5603.11  – –  m2 ağırlığı 25 gr. veya daha az:    
5603.11.10.00.00  – – – Sıvanmış veya kaplanmış olanlar  60
5603.11.90.00.00  – – – Diğerleri  60
5603.12  – – m2 ağırlığı 25 gr.ı geçen fakat 70 gr.ı geçmeyenler:    
5603.12.10.00.00  – – – Sıvanmış veya kaplanmış olanlar  60
   – – – Diğerleri     
5603.12.90.00.11  – – – – Her iki yüzü birbirine eklenmiş polipropilen döküntü lifleri ile tabaka tabaka    
            tertiplenmiş melt blown merkezi tabakalı termo plastik elastomerlerden    
            müteşekkil dokunmamış mensucat 60
5603.12.90.00.19  – – – – Diğerleri  60
5603.13  – –  m2 ağırlığı 70 gr.ı geçen fakat 150 gr.ı geçmeyenler:    
5603.13.10.00.00  – – – Sıvanmış veya kaplanmış olanlar 60
   – – – Diğerleri    
5603.13.90.00.11  – – – – Her iki yüzü birbirine eklenmiş polipropilen döküntü lifleri ile tabaka tabaka    
            tertiplenmiş melt blown merkezi tabakalı termo plastik elastomerlerden    
            müteşekkil dokunmamış mensucat 60
5603.13.90.00.19  – – – – Diğerleri  60
5603.14  – –  m2 ağırlığı 150 gr.ı geçenler:    
5603.14.10.00.00  – – – Sıvanmış veya kaplanmış olanlar  60
5603.14.90.00.00  – – – Diğerleri  60
   – Diğerleri :    
5603.91  – –  m2 ağırlığı 25 gr. veya daha az:    
5603.91.10.00.00  – – – Sıvanmış veya kaplanmış olanlar 60
5603.91.90.00.00  – – – Diğerleri  60
5603.92  – –  m2 ağırlığı 25 gr.ı geçen fakat 70 gr.ı geçmeyenler:    
5603.92.10.00.00  – – – Sıvanmış veya kaplanmış olanlar  60
   – – – Diğerleri     
5603.92.90.00.11  – – – – Her iki yüzü birbirine eklenmiş polipropilen döküntü lifleri ile tabaka tabaka    
            tertiplenmiş melt blown merkezi tabakalı termo plastik elastomerlerden     
            müteşekkil dokunmamış mensucat  60
5603.92.90.00.19  – – – – Diğerleri  60
5603.93  – –  m2 ağırlığı 70 gr.ı geçen fakat 150 gr.ı geçmeyenler:    
5603.93.10.00.00  – – – Sıvanmış veya kaplanmış olanlar 60
   – – – Diğerleri    
5603.93.90.00.11  – – – – Her iki yüzü birbirine eklenmiş polipropilen döküntü lifleri ile tabaka tabaka    
            tertiplenmiş melt blown merkezi tabakalı termo plastik elastomerlerden    
           müteşekkil dokunmamış mensucat 60
5603.93.90.00.19  – – – – Diğerleri  60
5603.94  – –  m2 ağırlığı 150 gr.ı geçenler:    
5603.94.10.00.00  – – – Sıvanmış veya kaplanmış olanlar  60
5603.94.90.00.00  – – – Diğerleri  60
       
       
56.04 Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve halatlar;     
  dokumaya elverişli iplik ve 54.04 ve 54.05 pozisyonlarındaki şerit ve    
  benzerleri (kauçuk veya plastik emdirilmiş, kaplanmış, sıvanmış):    
5604.10.00.00.00  – Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve     
     halatlar 50
5604.90  – Diğerleri :    
   – – Poliesterden,naylondan veya diğer poliamidlerden veya viskoz ipeğinden    
        yüksek mukavemetli iplikler ( emdirilmiş veya kaplanmış)    
   – – – Poliamid ve poliester esaslı sentetik filamentlerden:    
5604.90.10.11.00  – – – – 67 Desitekse kadar 50
5604.90.10.12.00  – – – – 67 Desiteksten yukarı 90
   – – – Viskoz ipeğinden:    
5604.90.10.21.00  – – – – 67 Desitekse kadar 50
5604.90.10.22.00  – – – – 67 Desiteksten yukarı 90
   – – Diğerleri:    
5604.90.90.10.00  – – – Vulkanize edilmemiş kauçuk emdirilmiş dokumaya elverişli iplikler 50
5604.90.90.20.00  – – – İpek döküntülerinden elde edilen iplikler 65
5604.90.90.30.00  – – – Jüt iplikleri veya dokumaya elverişli bitkilerden ve ağaç iç kabuğundan elde     
         edilmiş liflerden iplikler 40
   – – – Diğerleri     
5604.90.90.90.11  – – – – İpek ipliğinden katgüt taklitleri; ipek böceği guddesinden elde edilen    
           iplikler (misina)  50
5604.90.90.90.12  – – – – Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş pamuk ipliği 50
5604.90.90.90.13  – – – – Dokumaya elverişli sentetik maddelerden monofiller, şeritler ve benzerleri    
            (suni saman dahil) ve katgüt taklitleri 50
5604.90.90.90.14  – – – – Suni monofiller  50
5604.90.90.90.19  – – – – Diğerleri 50
       
5605.00 Dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun     
  olmasın),ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya    
  metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve    
  benzerleri:    
5605.00.00.10.00  – Kordonlar, sırmalar ve diğer şeritçi ve kaytancı eşyası  100
5605.00.00.20.00  – Üzerine bakır teller sarılarak yapılmış dokumaya elverişli iplikler  100
5605.00.00.90.00  – Diğerleri  100
       
5606.00 Gipe iplikler, 54.04 ve 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri    
   (gipe edilmiş) (56.05 pozisyonundaki eşya ile gipe edilmiş at kılından iplikler    
   hariç); tırtıl iplik (kıtık, şenil iplikler dahil); şenet iplik (chainette):    
5606.00.10.00.00  – Şenet iplik 100
   – Diğerleri:    
5606.00.91.00.00  – – Gipe iplikler  100
5606.00.99.00.00  – – Diğerleri  100
       
56.07 Sicimler, kordonlar, ip ve halatlar (örülmüş olsun olmasın) (kauçuk    
  veya plastik emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış olsun olmasın):    
   – Sisalden veya Agave cinsi dokumaya elverişli diğer liflerden:    
5607.21  – – Biçer-bağlar ipleri    
5607.21.00.00.11  – – – Tarım makinaları için olanlar  30
5607.21.00.00.19  – – – Diğerleri  30
5607.29  – – Diğerleri:    
5607.29.00.10.00  – – – Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler  60
5607.29.00.90.00  – – – Diğerleri  60
   – Polietilen veya polipropilenden:    
5607.41.00.00.00  – – Biçer -bağlar ipleri  30
5607.49  – – Diğerleri:    
   – – – 50 000 Desiteksten fazla (5 gr/m):    
   – – – – Örülmüş olanlar:    
5607.49.11.10.00  – – – – – Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler  60
5607.49.11.90.00  – – – – – Diğerleri  60
5607.49.19.00.00  – – – – Diğerleri  60
   – – – 50 000 Desiteks veya daha az (5 gr/m) :    
5607.49.90.10.00  – – – – Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler  60
5607.49.90.90.00  – – – – Diğerleri  60
5607.50  – Diğer sentetik liflerden:    
   – – Naylonlardan veya diğer poliamidlerden veya poliesterlerden:    
   – – – 50 000 Desiteksten fazla olanlar (5 gr/m) :    
   – – – – Örülmüş:    
5607.50.11.10.00  – – – – – Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler  60
5607.50.11.90.00  – – – – – Diğerleri  60
   – – – – Diğerleri:    
5607.50.19.10.00  – – – – – Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler  60
5607.50.19.90.00  – – – – – Diğerleri  60
   – – –  50 000 Desiteks veya daha az (5 gr/m):    
5607.50.30.10.00  – – – – Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler  60
5607.50.30.90.00  – – – – Diğerleri  60
   – – Diğer sentetik liflerden:    
5607.50.90.10.00  – – – Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler  60
5607.50.90.90.00  – – – Diğerleri  60
5607.90  – Diğerleri:    
   – – Abakadan (Manila kendiri veya Musa textilis Nee) veya diğer sert    
       liflerden (yapraklardan); 53.03 pozisyonundaki jütten veya diğer bitki iç kabuk    
        larından olanlar:    
5607.90.20.10.00  – – – Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler 60
5607.90.20.90.00  – – – Diğerleri 60
   – – Diğerleri:    
5607.90.90.10.00  – – – Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler 60
5607.90.90.90.00  – – – Diğerleri 60
       
56.08 Sicim, ip veya halatdan düğümlü ağlar; dokumaya elverişli    
  maddelerden hazır balık ağları ve diğer hazır ağ ve fileler:    
   – Dokumaya elverişli sentetik ve suni maddelerden:    
5608.11  – – Hazır balık ağları:    
5608.11.20.00.00  – – – Sicim, ip ve halattan  50
5608.11.80.00.00  – – – Diğerleri 50
5608.19  – – Diğerleri:    
   – – – Hazır ağ ve fileler:    
   – – – – Naylondan veya diğer poliamidlerden olanlar:    
5608.19.11.00.00  – – – – – Sicim, ip ve halattan 75
5608.19.19.00.00  – – – – – Diğerleri 75
5608.19.30.00.00  – – – – Diğerleri  75
5608.19.90.00.00  – – – Diğerleri  75
5608.90.00.00.00  – Diğerleri  75
       
5609.00.00.00.00 Tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen, 54.04 veya    
  54.05 pozisyonlarındaki iplikten, şeritten veya benzerIerinden,    
  sicimIerden, kordonlardan, iplerden veya halatlardan eşya  75

© Akif PARLATAN 500&1715