Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 60)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
60.01 Örme veya kroşe tüylü mensucat (“uzun tüylü” mensucat ve havlu     
  mensucat dahil) :    
6001.10  – “Uzun tüylü ” mensucat    
6001.10.00.00.11  – – Sentetik liflerden olanlar 100
6001.10.00.00.12  – – Yünden veya ince hayvan kıllarından, pamuktan veya suni liflerden olanlar 100
6001.10.00.00.19  – – Diğerleri 100
   – Bukleli mensucat:    
6001.21.00.00.00  – – Pamuktan 100
6001.22.00.00.00  – – Sentetik veya suni liflerden  100
6001.29  – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:    
6001.29.00.00.11  – – – Yün veya ince hayvan kıllarından  100
   – – – Diğerleri     
6001.29.00.00.91  – – – – İpek ve ipek döküntülerinden  100
6001.29.00.00.99  – – – – Diğerleri  100
   – Diğerleri:    
6001.91.00.00.00  – – Pamuktan  100
6001.92.00.00.00  – – Sentetik ve suni liflerden 100
6001.99  – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:    
6001.99.00.00.11  – – – Yün veya ince hayvan kıllarından 100
   – – – Diğerleri     
6001.99.00.00.91  – – – -İpek ve ipek döküntülerinden  100
6001.99.00.00.99  – – – -Diğerleri  100
       
60.02 Eni 30cm.yi geçmeyen, ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla elastomerik    
  iplik veya kauçuk iplik içeren örme veya kroşe mensucat (60.01     
  pozisyonundakiler hariç):    
6002.40  – Ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla elastomerik iplik içeren fakat    
     kauçuk iplik içermeyenler    
6002.40.00.00.11  – – Sentetik liflerden olanlar  100
6002.40.00.00.12  – – Yünden, pamuktan, suni liflerden olanlar  100
6002.40.00.00.13  – – Diğerleri  100
6002.90.00.00.00  – Diğerleri  100
       
60.03 Eni 30cm.yi geçmeyen örme veya kroşe mensucat (60.01 ve 60.02    
  Pozisyonundakiler hariç)    
6003.10.00.00.00  –  Yünden veya ince hayvan kıllarından  100
6003.20.00.00.00  –  Pamuktan  100
6003.30  –  Sentetik liflerden:    
6003.30.10.00.00  – – Raschel danteli  100
6003.30.90.00.00  – – Diğerleri  100
6003.40.00.00.00  – Suni liflerden  100
   – Diğerleri     
6003.90.00.00.11  – – İpek ve ipek döküntülerinden  100
6003.90.00.00.19  – – Diğerleri  100
       
60.04    Eni 30 cm.yi geçen, ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla elastomerik     
     iplik veya kauçuk iplik içeren örme veya kroşe mensucat (60.01     
      Pozisyonundakiler hariç)    
   –  Ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla elastomerik iplik içeren    
      fakat kauçuk iplik içermeyenler    
6004.10.00.00.11  – –  Sentetik liflerden olanlar 100
6004.10.00.00.12  – –  Yünden, pamuktan, suni liflerden olanlar  100
6004.10.00.00.19  – –  Diğerleri  100
6004.90.00.00.00  –  Diğerleri  100
       
60.05  Çözgü tipi örgülü olan diğer mensucat (galloon örgü makinaları ile    
    yapılanlar dahil) (60.01 ila 60.04 Pozisyonundakiler hariç):    
   – Pamuktan:    
6005.21.00.00.00  – –  Ağartılmamış veya ağartılmış  100
6005.22.00.00.00  – –  Boyanmış  100
6005.23.00.00.00  – –  Farklı renkteki ipliklerden  100
6005.24.00.00.00  – –  Baskılı  100
   – Sentetik  liflerden:    
6005.35.00.00.00  – – Bu Faslın 1 no.lu alt pozisyon notunda belirtilen kumaşlar 100
6005.36.00.00.00  – – Diğerleri, ağartılmamış veya ağartılmış 100
6005.37.00.00.00  – – Diğerleri, boyanmış 100
6005.38.00.00.00  – – Diğerleri, farklı renkteki ipliklerden 100
6005.39.00.00.00  – – Diğerleri, baskılı 100
   – Suni liflerden:    
6005.41.00.00.00  – –  Ağartılmamış veya ağartılmış  100
6005.42.00.00.00  – –  Boyanmış 100
6005.43.00.00.00  – –  Farklı renkteki ipliklerden 100
6005.44.00.00.00  – –  Baskılı 100
6005.90  –  Diğerleri    
6005.90.10.00.00  – – Yünden veya ince hayvan kıllarından 100
6005.90.90.00.00  – – Diğerleri 100
       
60.06  Diğer örme veya kroşe mensucat:    
6006.10.00.00.00  – Yünden veya ince hayvan kıllarından 100
   – Pamuktan:    
6006.21.00.00.00  – –  Ağartılmamış veya ağartılmış  100
6006.22.00.00.00  – –  Boyanmış  100
6006.23.00.00.00  – –  Farklı renkteki ipliklerden  100
6006.24.00.00.00  – –  Baskılı  100
   – Sentetik liflerden:    
6006.31.00.00.00  – – Ağartılmamış veya ağartılmış 100
6006.32.00.00.00  – – Boyanmış 100
6006.33.00.00.00  – –  Farklı renkteki ipliklerden 100
6006.34.00.00.00  – –  Baskılı 100
   – Suni liflerden:    
6006.41.00.00.00  – –  Ağartılmamış veya ağartılmış  100
6006.42.00.00.00  – –  Boyanmış 100
6006.43.00.00.00  – –  Farklı renkteki ipliklerden  100
6006.44.00.00.00  – –  Baskılı  100
6006.90.00.00.00  – Diğerleri  100

© Akif PARLATAN 500&1715