Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 61)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
61.01 Erkekler ve erkek çocuklar için paltolar, kabanlar, kolsuz ceketler,    
  pelerinler, anoraklar (kayak ceketi dahil), rüzgarlıklar ve benzeri    
  eşya (örme veya kroşe) (61.03 pozisyonundakiler hariç):    
6101.20  – Pamuktan:    
6101.20.10.00.00  – – Paltolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler ve benzeri eşya  Adet 100
6101.20.90.00.00  – –  Anoraklar (kayak ceketi dahil), rüzgarlıklar ve benzeri eşya Adet 100
6101.30  – Sentetik veya suni liflerden:    
6101.30.10.00.00  – – Paltolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler ve benzeri eşya  Adet 100
6101.30.90.00.00  – – Anoraklar (kayak ceketi dahil), rüzgarlıklar ve benzeri eşya Adet 100
6101.90  – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:    
6101.90.20.00.00  – – Paltolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler ve benzeri eşya Adet 100
6101.90.80.00.00  – – Anoraklar (kayak ceketi dahil), rüzgarlıklar ve benzeri eşya Adet 100
       
61.02 Kadınlar ve kız çocuklar için mantolar, kabanlar, kolsuz ceketler,    
  pelerinler, anoraklar (kayak ceketleri dahil), rüzgarlıklar ve benze-    
  ri eşya (örme ve kroşe) (61.04 pozisyonundakiler hariç):    
6102.10  – Yünden veya ince hayvan kıllarından:    
6102.10.10.00.00  – – Mantolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler ve benzeri eşya  Adet 100
6102.10.90.00.00  – – Anoraklar (kayak ceketi dahil), rüzgarlıklar ve benzeri eşya Adet 100
6102.20  – Pamuktan:    
6102.20.10.00.00  – – Mantolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler ve benzeri eşya  Adet 100
6102.20.90.00.00  – – Anoraklar (kayak ceketi dahil), rüzgarlıklar ve benzeri eşya Adet 100
6102.30  – Sentetik veya suni liflerden:    
6102.30.10.00.00  – –  Mantolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler ve benzeri eşya  Adet 100
6102.30.90.00.00  – – Anoraklar (kayak ceketi dahil), rüzgarlıklar ve benzeri eşya Adet 100
6102.90  – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:    
6102.90.10.00.00  – – Mantolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler ve benzeri eşya Adet 100
6102.90.90.00.00  – –  Anoraklar (kayak ceketleri dahil), rüzgarlıklar ve benzeri eşya Adet 100
       
61.03 Erkekler ve erkek çocuklar için takım elbiseler, takımlar, ceketler,    
  blazerler, pantolonlar, askılı ve üst ön parçası olan tulumlar, kısa    
  pantolonlar ve şortlar (örme veya kroşe) (yüzme kıyafeti hariç):    
6103.10  – Takım elbiseler:    
6103.10.10.00.00  – – Yünden veya ince hayvan kıllarından Adet 100
6103.10.90.00.00  – – Diğerleri Adet 100
   – Takımlar:    
6103.22.00.00.00  – – Pamuktan Adet 100
6103.23.00.00.00  – – Sentetik liflerden Adet 100
6103.29  – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden    
6103.29.00.00.11  – – – Suni liflerden  Adet 100
6103.29.00.00.12  – – – İpek veya ipek döküntülerinden Adet 100
6103.29.00.00.13  – – – Yünden veya ince hayvan kıllarından  Adet 100
6103.29.00.00.18  – – – Diğerleri  Adet 100
   – Ceketler ve blazerler:    
6103.31.00.00.00  – – Yünden veya ince hayvan kıllarından  Adet 100
6103.32.00.00.00  – –  Pamuktan  Adet 100
6103.33.00.00.00  – – Sentetik liflerden  Adet 100
6103.39  – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden     
6103.39.00.00.11  – – – Suni liflerden ceketler  Adet 100
6103.39.00.00.12  – – – Suni liflerden blazerler  Adet 100
6103.39.00.00.13  – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden ceketler  Adet 100
6103.39.00.00.14  – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden blazerler  Adet 100
   – Pantolonlar, askılı ve üst ön parçası olan tulumlar, kısa    
     pantolonlar ve şortlar:    
6103.41.00.00.00  – – Yünden veya ince hayvan kıllarından  Adet 100
6103.42.00.00.00  – – Pamuktan  Adet 100
6103.43.00.00.00  – – Sentetik liflerden  Adet 100
6103.49  – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:    
6103.49.00.00.11  – – – Pantolonlar ve kısa pantolonlar  Adet 100
   – – – Diğerleri:    
   – – – – Suni liflerden    
6103.49.00.00.91  – – – – – Şortlar  Adet 100
6103.49.00.00.92  – – – – – Askılı ve üst ön parçası olan tulumlar Adet 100
   – – – – Diğerleri    
6103.49.00.00.93  – – – – – Şortlar Adet 100
6103.49.00.00.94  – – – – – Askılı ve üst ön parçası olan tulumlar  Adet 100
       
61.04 Kadınlar ve kız çocuklar için takım elbiseler, takımlar, ceketler,    
  blazerler,elbiseler, etekler, pantoIon etekler, pantolonlar, askılı    
  ve üst ön parçası olan tulumlar, kısa pantolonlar ve şortIar (örme veya kroşe)    
  (yüzme kıyafeti hariç) :    
   – Takım elbiseler:    
6104.13.00.00.00  – – Sentetik liflerden Adet 100
6104.19  – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden :    
6104.19.20.00.00  – – – Pamuktan Adet 100
   – – – Diğerleri    
6104.19.90.00.12  – – – – Sentetik veya suni liflerden  Adet 100
6104.19.90.00.13  – – – – Yünden veya ince hayvan kıllarından  Adet 100
6104.19.90.00.17  – – – – Diğerleri Adet 100
   – Takımlar:    
6104.22.00.00.00  – – Pamuktan  Adet 100
6104.23.00.00.00  – – Sentetik liflerden Adet 100
6104.29  – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden :    
6104.29.10.00.00  – – – Yünden veya ince hayvan kıllarından Adet 100
   – – – Diğerleri    
6104.29.90.00.11  – – – – Suni liflerden Adet 100
6104.29.90.00.17  – – – – Diğerleri  Adet 100
   – Ceketler, blazerler:    
6104.31.00.00.00  – – Yünden veya ince hayvan kıllarından Adet 100
6104.32.00.00.00  – – Pamuktan Adet 100
6104.33.00.00.00  – – Sentetik liflerden Adet 100
6104.39  – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden    
6104.39.00.00.11  – – – İpek ve ipek döküntülerinden  Adet 100
6104.39.00.00.12  – – – Suni liflerden  Adet 100
6104.39.00.00.19  – – – Diğerleri  Adet 100
   – Elbiseler:    
6104.41.00.00.00  – – Yünden veya ince hayvan kıllarından  Adet 100
6104.42.00.00.00  – – Pamuktan  Adet 100
6104.43  – – Sentetik liflerden:     
6104.43.00.00.11  – – – Gelinlikler Adet 100
6104.43.00.00.19  – – – Diğerleri Adet 100
6104.44  – – Suni liflerden:     
6104.44.00.00.11  – – – Gelinlikler Adet 100
6104.44.00.00.19  – – – Diğerleri Adet 100
6104.49  – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden    
   – – – İpek ve ipek döküntülerinden:     
6104.49.00.00.12  – – – – Gelinlikler Adet 100
6104.49.00.00.18  – – – – Diğerleri Adet 100
6104.49.00.00.19  – – – Diğerleri  Adet 100
   – Etekler ve pantolon etekler:    
6104.51.00.00.00  – – Yünden veya ince hayvan kıllarından  Adet 100
6104.52.00.00.00  – – Pamuktan  Adet 100
6104.53.00.00.00  – – Sentetik liflerden  Adet 100
6104.59  – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden     
6104.59.00.00.11  – – – Suni liflerden etekler  Adet 100
6104.59.00.00.12  – – – Suni liflerden pantolon etekler  Adet 100
6104.59.00.00.13  – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden etekler Adet 100
6104.59.00.00.14  – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden pantolon etekler  Adet 100
   – Pantolonlar, askılı ve üst ön parçası olan tulumlar, kısa    
     pantolonlar ve şortlar:    
6104.61.00.00.00  – – Yünden veya ince hayvan kıllarından Adet 100
6104.62.00.00.00  – – Pamuktan  Adet 100
6104.63.00.00.00  – – Sentetik liflerden  Adet 100
6104.69  – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:    
6104.69.00.00.11  – – – Pantolonlar ve kısa pantolonlar  Adet 100
   – – – Diğerleri :    
   – – – – Suni liflerden    
6104.69.00.00.91  – – – – – Şortlar  Adet 100
6104.69.00.00.92  – – – – – Askılı ve üst ön parçası olan tulumlar  Adet 100
   – – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden    
6104.69.00.00.93  – – – – – Şortlar  Adet 100
6104.69.00.00.94  – – – – – Askılı ve üst ön parçası olan tulumlar  Adet 100
       
61.05 Erkekler ve erkek çocuklar için gömlekler (örme veya kroşe) :    
6105.10.00.00.00  – Pamuktan Adet 100
6105.20  – Sentetik veya suni liflerden:    
6105.20.10.00.00  – – Sentetik liflerden  Adet 100
6105.20.90.00.00  – – Suni liflerden Adet 100
6105.90  – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:    
6105.90.10.00.00  – – Yünden veya ince hayvan kıllarından Adet 100
6105.90.90.00.00  – – Diğerleri  Adet 100
       
61.06 Kadınlar ve kız çocuklar için bluzlar, gömlekler,    
  gömlek -bluzlar (örme veya kroşe) :    
6106.10.00.00.00  – Pamuktan  Adet 100
6106.20.00.00.00  – Sentetik veya suni liflerden  Adet 100
6106.90  – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:     
6106.90.10.00.00  – – Yünden veya ince hayvan kıllarından Adet 100
6106.90.30.00.00  – – İpek veya ipek döküntülerinden  Adet 100
6106.90.50.00.00  – – Keten ve ramiden Adet 100
6106.90.90.00.00  – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden Adet 100
       
61.07 Erkekler ve erkek çocuklar için külotlar, slipler, gece gömlekleri,    
  pijamalar, bornozlar, robdöşambrlar ve benzeri eşya (örme veya kroşe):    
   – Külotlar ve slipler:    
6107.11.00.00.00  – – Pamuktan  Adet 100
6107.12.00.00.00  – – Sentetik ve suni liflerden  Adet 100
6107.19.00.00.00  – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden  Adet 100
   – Gece gömlekleri ve pijamalar:    
6107.21.00.00.00  – – Pamuktan  Adet 100
6107.22.00.00.00  – – Sentetik veya suni liflerden  Adet 100
6107.29.00.00.00  – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden  Adet 100
   – Diğerleri:    
6107.91.00.00.00  – – Pamuktan   Adet 100
6107.99.00.00.00  – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden Adet 100
       
61.08 Kadınlar ve kız çocuklar için kombinezonlar, jüp veya jüponlar,    
  slipler ve külotlar, gecelikler, pijamalar, lizözler, bornozlar,    
  sabahlıklar ve benzeri eşya (örme veya kroşe) :    
   – Kombinezon, jüp veya jüponlar:    
6108.11.00.00.00  – – Sentetik veya suni liflerden Adet 100
6108.19.00.00.00  – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden: Adet 100
   – Slipler ve külotlar:    
6108.21.00.00.00  – – Pamuktan  Adet 100
6108.22.00.00.00  – – Sentetik ve suni liflerden  Adet 100
6108.29.00.00.00  – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden  Adet 100
   – Gecelikler ve pijamalar:    
6108.31.00.00.00  – – Pamuktan  Adet 100
6108.32.00.00.00  – – Sentetik veya suni liflerden  Adet 100
6108.39.00.00.00  – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden  Adet 100
   – Diğerleri:    
6108.91.00.00.00  – – Pamuktan   Adet 100
6108.92.00.00.00  – – Sentetik veya suni liflerden  Adet 100
6108.99.00.00.00  – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden: Adet 100
       
61.09 Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim    
  eşyası (örme veya kroşe) :    
6109.10.00.00.00  – Pamuktan  Adet 100
6109.90  – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:    
   – – Yünden, ince hayvan kıllarından, sentetik veya suni liflerden :    
6109.90.20.00.11  – – – Yünden, ince hayvan kıllarından Adet 100
6109.90.20.00.12  – – – Sentetik veya suni liflerden  Adet 100
6109.90.90.00.00  – – Diğerleri  Adet 100
       
61.10 Kazaklar, süveterler, hırkalar, yelekler ve benzeri eşya (örme veya kroşe) :    
   – Yünden veya ince hayvan kıllarından:    
6110.11  – – Yünden:    
6110.11.10.00.00  – – – Kazaklar ve süveterler (ağırlık itibariyle en az %50 yün içeren    
         ve her birinin ağırlığı 600 gr. veya daha fazla olanlar) Adet 100
   – – – Diğerleri:    
6110.11.30.00.00  – – – – Erkekler ve erkek çocuklar için Adet 100
6110.11.90.00.00  – – – – Kadınlar ve kız çocuklar için Adet 100
6110.12  – – Kaşmir keçisinin kıllarından     
6110.12.10.00.00  – – – Erkekler ve erkek çocuklar için Adet 100
6110.12.90.00.00  – – – Kadınlar ve kız çocuklar için Adet 100
6110.19  – – Diğerleri:    
6110.19.10.00.00  – – – Erkekler ve erkek çocuklar için Adet 100
6110.19.90.00.00  – – – Kadınlar ve kız çocuklar için Adet 100
6110.20  – Pamuktan:    
6110.20.10.00.00  – – Yuvarlak, balıkçı veya “polo” yakalı hafif ince örme kazak ve süveterler Adet 100
   – – Diğerleri:    
6110.20.91.00.00  – – – Erkekler ve erkek çocuklar için  Adet 100
6110.20.99.00.00  – – – Kadınlar ve kız çocuklar için  Adet 100
6110.30  – Sentetik veya suni liflerden:    
6110.30.10.00.00  – – Yuvarlak, balıkçı veya “polo” yakalı hafif ince örme kazak ve süveterler Adet 100
   – – Diğerleri:    
6110.30.91.00.00  – – – Erkekler ve erkek çocuklar için Adet 100
6110.30.99.00.00  – – – Kadınlar ve kız çocuklar için Adet 100
6110.90  – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:    
6110.90.10.00.00  – – Keten ve ramiden Adet 100
   – – Diğerleri    
6110.90.90.00.11  – – – İpek veya ipek döküntülerinden kadınlar ve kız çocukları için hırkalar  Adet 100
6110.90.90.00.12  – – – İpek veya ipek döküntülerinden erkekler ve erkek çocukları için hırkalar Adet 100
6110.90.90.00.13  – – – İpek veya ipek döküntülerinden kadınlar ve kız çocukları için yelekler Adet 100
6110.90.90.00.14  – – – İpek veya ipek döküntülerinden erkekler ve erkek çocukları için yelekler Adet 100
6110.90.90.00.19  – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden kadınlar ve kız çocukları için hırkalar Adet 100
6110.90.90.00.29  – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden erkekler ve erkek çocukları için hırkalar Adet 100
6110.90.90.00.39  – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden kadınlar ve kız çocukları için yelekler Adet 100
6110.90.90.00.49  – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden erkekler ve erkek çocukları için yelekler Adet 100
6110.90.90.00.51  – – – Kadınlar ve kız çocukları için ipekten süveterler Adet 100
6110.90.90.00.59  – – – Diğerleri Adet 100
       
61.11 Bebekler için giyim eşyası ve aksesuarı (örme veya kroşe) :    
6111.20  – Pamuktan:    
6111.20.10.00.00  – – Eldivenler  Çift 100
6111.20.90.00.00  – – Diğerleri  100
6111.30  – Sentetik liflerden:    
6111.30.10.00.00  – – Eldivenler  Çift 100
6111.30.90.00.00  – – Diğerleri  100
6111.90  – Dokumaya elverişli diğer maddelerden    
   – – Yünden veya ince hayvan kıllarından:    
6111.90.11.00.00  – – – Eldivenler  Çift 100
6111.90.19.00.00  – – – Diğerleri 100
   – – Diğerleri:    
6111.90.90.00.11  – – – İpek veya ipek döküntülerinden tişörtler 100
6111.90.90.00.12  – – – Suni liflerden tişörtler 100
6111.90.90.00.13  – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden tişörtler  100
6111.90.90.00.14  – – –  İpekten veya ipek döküntülerinden yuvarlak, balıkçı veya “polo” yakalı    
           kazak ve süveterler 100
6111.90.90.00.15  – – – Suni liflerden yuvarlak, balıkçı veya “polo” yakalı kazak ve süveterler 100
6111.90.90.00.16  – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden yuvarlak, balıkçı veya “polo” yakalı     
          kazak ve süveterler 100
6111.90.90.00.17  – – –  İpek veya ipek döküntülerinden diğer dış giyim eşyası ve aksesuarı  100
6111.90.90.00.18  – – – Suni liflerden diğer dış giyim eşyası ve aksesuarı 100
6111.90.90.00.19  – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden diğer dış giyim eşyası ve aksesuarı 100
6111.90.90.00.21  – – – Suni liflerden eldivenler  100
6111.90.90.00.22  – – –  Suni liflerden iç giyim eşyası ve aksesuarı 100
6111.90.90.00.29  – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden iç giyim eşyası ve aksesuarı 100
6111.90.90.00.39  – – – Diğerleri  100
       
61.12 Spor, kayak ve yüzme kıyafetIeri (örme veya kroşe) :    
   – Spor kıyafetleri:    
6112.11.00.00.00  – – Pamuktan  Adet 100
6112.12.00.00.00  – – Sentetik liflerden Adet 100
6112.19  – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden     
6112.19.00.00.11  – – – Suni liflerden  Adet 100
6112.19.00.00.12  – – – Yünden veya ince hayvan kıllarından  Adet 100
6112.19.00.00.19  – – – Diğerleri Adet 100
6112.20  – Kayak kıyafetleri    
6112.20.00.00.11  – – Yünden veya ince hayvan kıllarından  100
6112.20.00.00.12  – – Pamuktan  100
6112.20.00.00.13  – – Suni veya sentetik liflerden  100
6112.20.00.00.19  – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden  100
   – Erkekler ve erkek çocuklar için yüzme kıyafetleri:    
6112.31  – – Sentetik liflerden:    
6112.31.10.00.00  – – – Ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla kauçuk iplik içerenler  Adet 100
6112.31.90.00.00  – – – Diğerleri  Adet 100
6112.39  – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:    
   – – – Ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla kauçuk iplik içerenler     
6112.39.10.00.11  – – – – Pamuktan Adet 100
6112.39.10.00.19  – – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden Adet 100
   – – – Diğerleri     
6112.39.90.00.11  – – – – Pamuktan  Adet 100
6112.39.90.00.19  – – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden  Adet 100
   – Kadınlar ve kız çocuklar için yüzme kıyafetleri:    
6112.41  – – Sentetik liflerden:    
6112.41.10.00.00  – – – Ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla kauçuk iplik içerenler  Adet 100
6112.41.90.00.00  – – – Diğerleri  Adet 100
6112.49  – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:    
   – – – Ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla kauçuk iplik içerenler     
6112.49.10.00.11  – – – – Pamuktan Adet 100
6112.49.10.00.19  – – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden  Adet 100
   – – – Diğerleri     
6112.49.90.00.11  – – – – Pamuktan  Adet 100
6112.49.90.00.19  – – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden  Adet 100
       
6113.00 59.03, 59.06 veya 59.07 Pozisyonlarındaki örme veya kroşe mensucattan yapıl-    
  mış giyim eşyası:    
6113.00.10.00.00  – 59.06 Pozisyonundaki örme veya kroşe mensucattan yapılmış giyim eşyası  100
6113.00.90.00.00  – Diğerleri  100
       
61.14 Diğer giyim eşyası (örme veya kroşe) :    
6114.20.00.00.00  – Pamuktan  100
6114.30  – Sentetik veya suni liflerden     
6114.30.00.00.11  – – Sentetik liflerden 100
6114.30.00.00.12  – – Suni liflerden  100
6114.90.00.00.00  – Dokumaya elverişli diğer maddelerden  100
       
61.15 Külotlu çoraplar,taytlar, kısa ve uzun konçlu çoraplar, soketler,    
  dereceli olarak baskı yapan çoraplar (örneğin varis çorapları) ve patik şeklinde    
  çoraplar dahil (örme veya kroşe)    
6115.10  – Dereceli olarak baskı yapan çoraplar (örneğin;varis çorapları)     
6115.10.10.00.00  – – Sentetik liflerden varis çorapları Çift 50
6115.10.90.00.00  – – Diğerleri 100
   –  Diğer külotlu çoraplar ve taytlar:    
6115.21.00.00.00  – – Sentetik liflerden (tek katı 67 desiteksten az olanlar) Adet 100
6115.22.00.00.00  – – Sentetik liflerden (tek katı 67 desiteks veya daha fazla olanlar) Adet 100
   – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden    
6115.29.00.00.11  – – – Suni liflerden  Adet 100
6115.29.00.00.12  – – – Pamuktan Adet 100
6115.29.00.00.13  – – – Yünden veya ince hayvan kıllarından Adet 100
6115.29.00.00.19  – – – Diğerleri Adet 100
6115.30  – Kadınlar için uzun veya diz altı çorapları (tek katı 67 desiteksten    
     az olanlar):    
   – – Sentetik liflerden:    
6115.30.11.00.00  – – – Diz altı çorapları Çift 100
6115.30.19.00.00  – – – Diğerleri Çift 100
   – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden     
6115.30.90.00.11  – – – Diz altı çorapları Çift 100
6115.30.90.00.19  – – – Diğerleri Çift 100
   – Diğerleri:    
6115.94.00.00.00  – – Yünden veya ince hayvan kıllarından Çift 100
6115.95.00.00.00  – – Pamuktan Çift 100
6115.96  – – Sentetik liflerden:    
6115.96.10.00.00  – – – Diz altı çorapları (varis çorapları hariç) Çift 100
   – – – Diğerleri:    
6115.96.91.00.00  – – – – Kadın çorapları Çift 100
6115.96.99.00.00  – – – – Diğerlerİ Çift 100
6115.99.00.00.00  – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden Çift 100
       
61.16 Eldivenler, tek parmaklı eldivenler ve parmaksız eldivenler (örme veya kroşe):    
6116.10  – Plastik veya kauçuk emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış     
     olanlar :    
6116.10.20.00.00  – – Kauçuk emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış eldivenler Çift 100
6116.10.80.00.00  – – Diğerleri  Çift 100
   – Diğerleri:    
6116.91.00.00.00  – – Yünden veya ince hayvan kıllarından  Çift 100
6116.92.00.00.00  – – Pamuktan Çift 100
6116.93.00.00.00  – – Sentetik liflerden  Çift 100
6116.99.00.00.00  – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden  Çift 100
       
61.17 Giyim eşyasının diğer aksesuarı (örme veya kroşe) ; giyim eşyasının veya giyim    
  eşyası aksesuarının parçaları (örme veya kroşe) :    
6117.10  – Şallar, eşarplar, boyun atkıları, kaşkollar, peçeler, duvaklar ve    
      benzeri eşya     
6117.10.00.00.11  – – Yün veya ince hayvan kıllarından olanlar  100
6117.10.00.00.12  – – Sentetik liflerden olanlar  100
6117.10.00.00.13  – – İpek veya ipek döküntülerinden olanlar  100
6117.10.00.00.14  – – Pamuktan olanlar  100
6117.10.00.00.19  – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden olanlar  100
6117.80  – Diğer aksesuar:    
   – – Örme veya kroşe, elastiki veya kauçuklu olanlar:    
6117.80.10.11.00  – – – Dizlikler  50
   – – – Diğerleri     
6117.80.10.19.11  – – – – Yün veya ince hayvan kıllarından  100
6117.80.10.19.12  – – – – Sentetik liflerden  100
6117.80.10.19.13  – – – – İpek veya ipek döküntülerinden  100
6117.80.10.19.14  – – – – Pamuktan   100
6117.80.10.19.19  – – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden  100
   – – Diğerleri     
   – – – Yün veya ince hayvan kıllarından    
6117.80.80.00.21  – – – – Kravatlar 100
6117.80.80.00.29  – – – – Diğerleri   100
   – – – Sentetik liflerden     
6117.80.80.00.31  – – – – Kravatlar 100
6117.80.80.00.39  – – – – Diğerleri   100
   – – – İpek veya ipek döküntülerinden      
6117.80.80.00.41  – – – – Kravatlar 100
6117.80.80.00.49  – – – – Diğerleri   100
   – – – Pamuktan      
6117.80.80.00.51  – – – – Kravatlar 100
6117.80.80.00.59  – – – – Diğerleri   100
   – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden     
6117.80.80.00.61  – – – – Kravatlar 100
6117.80.80.00.69  – – – – Diğerleri   100
6117.90  – Parçalar    
6117.90.00.00.11  – – Yün veya ince hayvan kıllarından  100
6117.90.00.00.12  – – Sentetik liflerden  100
6117.90.00.00.13  – – İpek veya ipek döküntülerinden   100
6117.90.00.00.14  – – Pamuktan   100
6117.90.00.00.19  – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden  100

© Akif PARLATAN 500&1715